پروژه اقتصاد

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

اقتصاد بین الملل فهرست مطالب مقدمه:   ۱ تثبیت نرخ ارز   ۳ استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴   ۳ انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در  اسفند ۱۳۳۶   ۴ برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹   ۶ ۱) اقدامات بنیادی   ۷ برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶   ۷ تعقیب سیاست انبساط تدریجی   ۷ ۲) اعلام اصول سیاست ارزی د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

دانلود مقاله شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی فهرست مطالب رشد اقتصادی   ۱ مفهوم رشد اقتصادی   ۱ تمرکز سرمایه   ۱ بازارهای مالی و رشد اقتصادی   ۳ پیشینة تحقیق   ۹ نقش پس اندازی بیمه   ۱۹ مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران   ۲۱ ۱- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه   ۲۶ ۲- روز آمد شدن تعرفه ها   ۲۶ ۳- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت   ۲۹ ۴- واسطه های فروش و بازار یابان.   ۳۰ ۵-فراگیر شدن بیمه   ۳۱ ۶-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی فهرست مطالب دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی   ۱ ویژگیهای مشارکت مدنی   ۵ کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی   ۷ ۱- مجتمع های مسکونی و تجاری:   ۸ ۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:   ۸ ۳- بازرگانی داخلی و خارجی:   ۹ ضوابط اعطای تسهیلات   ۱۰ ۱- شرایط متقاضی:   ۱۰ ۲- مدت مشارکت:   ۱۱ ۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:   ۱۱ ۴- میزان تسهیلات:   ۱۲ ۵- سود دوران مشارکت:   ۱۲ ۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قرارداد کار و شرایط آن

دانلود پروژه قرارداد کار و شرایط آن

قرارداد کار و شرایط آن فهرست مطالب فصل اول   ۱ تعاریف و مفاهیم   ۱ ماده ۱ . پیمان   ۱ ماده ۲٫ موافقتنامه   ۱ ماده ۳ . شرایط عمومی   ۱ ماده ۴٫ شرایط خصوصی   ۱ ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار   ۱ ماده ۶٫ کارفرما   ۲ ماده ۷ . پیمانکار   ۲ ماده ۸ . مدیر طرح   ۲ ماده ۱۰ . رئیس کارگاه   ۲ ماده ۱۱ . پیمانکار جزء   ۲ ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه   ۳ ماده ۱۳ . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد فهرست مطالب فصل اول   ۱ کلیات وطرح تحقیق   ۱ مقدمه:   ۲ ۲- بیان موضوع تحقیق   ۷ ۳- اهمیت موضوع تحقیق   ۹ ۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها   ۹ ۲-۳- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور   ۹ ۴- فرضیه های تحقیق   ۱۰ ۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها   ۱۰ ۲-۴- قانون مالیاتی   ۱۰ ۵- روش تحقیق   ۱۱ ۱-۵- جمع آوری اطلاعات   ۱۱ ۲-۵- روش اثبات:   ۱۲ ۶- محدودیتهای تحقیق   ۱۳ ۷- محتوای تحقیق   ۱۳ ۸-یافته های تحقیق به شک...

ادامه مطلب