حقوقی و قضائی

دانلود مقاله قاعده لاضرر

دانلود مقاله قاعده لاضرر

قاعده لاضرر فهرست مطالب مقدمه : فصل اول : بررسي و  تفسير قاعده لاضرر گفتار اول : مدارك قاعده لاضرر متن حديث لاضرر گفتار دوم : معاني قاعده لاضرر مفاد حقوقي روايت نقد و بررسي نظرات مربوط به معناي قاعده لاضرر گفتار سوم : شرح اشكالاتي كه بر قاعده لاضرر وارد شده فصل دوم : تنبيهات قاعده لاضرر گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غير گفتار دوم : تحمل ضرر غير گفتار سوم : تعارض ضررين بر يك نفر گفتار چهارم : تعارض ضررين نسبت به دو نفر گفتار پنجم ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن

دانلود مقاله عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن

عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن فهرست  مطالب چکیده4  عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن    5 بخش اول: عوامل بروز جرايم جنسي به عنف6 گفتار اول: عوامل شخصي (مستقيم)6 1- اختلالات رواني و شخصيتي7 2- اختلالات جنسي8 2-1- اختلال عملکرد جنسي9 2-2- اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا10 گفتار دوم : عوامل اجتماعي و فرهنگي (غير مستقيم) 11 1- ناهنجاري هاي اخلاقي و ضعف تقليدات ديني در جامعه  12 1-1- الکل12 1-2- نقش...

ادامه مطلب

حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهاي كشتارجمعي

حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهاي كشتارجمعي

کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي فهرست مطالب فصل اول: حقوق بشردوستانه1 مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل2 تعريف جنگ2 عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ2 حقوق بشر دوستانه 4 جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر4 قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌دوستانه5  مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ6 ضرورت حقوق جنگ6 مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ8 1-    نسبت به كشورهاي ثالث8 2-    نسبت به كشورهاي متخاصم8 3-    وضعيت قراردادهاي بين المللي9 4-    ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

نابرابری ارث زن و مرد فهرست مطالب مقدمه نابرابری ارث زن و مرد عدالت و ارث  نابرابری ارث زن و مرد نابرابری زن و مرد در مقام گواهی  تفاوت گواهی زن و مرد معیار حکم داوران شبهه بی‏اعتبار بودن گواهی زنان تبیین و رفع شبهه مردان و زنان ، بهره ای یکسان قرآن و استقلال اقتصادى زن مابه تفاوت دیه بین زمان مسؤلیت کیفری شهادت زن در دادگاه دیه قصاص زن در روم باستان  زن در هند زن در یونان باستان  زن در ایران باستان در اعراب جاهلیت حقوق زنان دراسناد الم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین

دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین

بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید چكیده یكی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است. شهادت یكی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده 1258 دلائل اثبات د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون (مطالعه تطبیقی) فهرست مطالب مقدمه مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران 1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر 2- محجور تحت حضانت یا مواظبت 3- تقصیر- ب- حقوق تطبیقی 1- حقوق سوئیس 2- حقوق فرانسه- 3- مقایسه- منبع : مقدمه مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اق...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خودكشي

دانلود مقاله خودكشي

خودكشي فهرست مطالب مقدمه1 تاريخچه خود کشي3 خودکشي شناسي8 شيوه خودکشي11 روشهاي خودکشي12 نشانه هاي قبل از خودکشي13 اسلام وخود کشي13 پيشگيري از خودکشي14 انواع خودکشي15 سيب شناسي خودکشي17 مقدمه نمي دانيم نخستين انساني كه خودكشي كرد كه بود و چرا دست به اين كارزد؟ همچنين از واكنش نزديكان او نيز آگاه نيستيم. آيا بيماري رواني بود كه در پاسخ به توهمي آزار دهنده كه دستور كشتن او را صادر مي كرد رشته حيات خود را گسست يا گناهكاري مطرود بود كه ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه فهرست مطالب مقدمه : اهميت تحقيق 1 پيشگفتار : اهمست تاريخ حقوق6-1 مقدمات جنبش مشروطه در ايران 9-7 از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي 18-9 الف – درآمد ب- دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي) ج – عصر مشروطه ج-1- فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه ج-2- اصل دو درجه بودن رسيدگي ج –3- اصل انفصال ناپذير بودن قضات ج –4 – تعدد يا وحدت دادرس ج – 5- علني بودن محاكمات د – تشكيلات قضائي 14 د – 1- تشكي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه جزای اسلامی

دانلود پروژه جزای اسلامی

دانلود پروژه جزای اسلامی فهرست مطالب : مقدمه: فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها مبحث اول: پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا سوابق تاریخی: دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید: الف-دلائل منطقی: ب – رعایت آزادی های فردی: ج-رعایت نفع جامعه: د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه: انتقاداتی که نسبت به اصل قانو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

دانلود مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

حقوق کودک درخانه وجامعه فهرست مطالب کنوانسيون حقوق کودک یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر منابع کنوانسيون حقوق کودک ویونیسف ديباچه بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است. ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفته...

ادامه مطلب