حقوقی و قضائی

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال

مسئولیت جزائی اطفال فهرست مطالب چكيده مقدمه 1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال 1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري 1-2-1- سن و سال 1-2-2- بلوغ 1-2-3- رشــد 1-2-3-1- مفهوم لغوي 1-2-3-2- مفهوم حقوقي 1-2-3-2- مفهوم كيفري رشد الف ) عقل در مقابل جنون ب ) عقل در مقابل سفاهت بلوغ و رشد از ديدگاه روانشناسي 1-3- احراز رشد در مسئوليت كيفري ارزيابي آيات رشد 1-3-1- تفسير اشد به 18 سالگي 1-3-2- تفسير اشد به رشد عقلي و فكري 1-3-3- تفسير اشد به احتلام و بلوغ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

مسئوليت ظهر نويس در قانون چك فهرست مطالب چكيده مقدمه طرح بحث اصل عدم توجه ايرادات  نظريه ظاهر رويه قضايي و نقد آن رويه قضايي نقد رويه قضايي نتيجه گيري منابع چكيده اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله وصیت

دانلود مقاله وصیت

وصیت فهرست مطالب مقدمه2 بخش اول : تعاريف و کليات 3 1- معناي وصيت3 2- مشروعيت وصيت5 3- اقسام وصيت6 3-1- وصيت تمليکي6 3-2- وصيت عهدي 6 4- ارکان وصيت 7 5- آيا وصيت عقد است يا ايقاع 8 6- لزوم وجواز در وصيت 8 7- وصيت در قانون مدني ايران و ساير کشورها 9 بخش دوم : ترجمه و تحقيق انواع وصيت 13 1- وصيت تمکيلي 13 2- وصيت عهدي13 وصيت در قرآن 16 فهرست منابع و مآخذ 33 مقدمه از مهم‌ترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله وصیت و انواع آن

دانلود مقاله وصیت و انواع آن

وصیت و انواع آن فهرست مطالب بخش اول : تعاريف و کليات 1- معناي وصيت 2- مشروعيت وصيت 3- اقسام وصيت 3-1- وصيت تمکيلي 3-2- وصيت عهدي 4- ارکان وصيت 5- آيا وصيت عقد است يا ايقاع 6- لزوم وجواز در وصيت 7- وصيت در قانون مدني ايران و ساير کشورها بخش دوم : ترجمه و تحقيق انواع وصيت 1- وصيت تمکيلي 2- وصيت عهدي وصيت در قرآن بخش اول : تعاريف و کليات 1- معناي وصيت تصرفاتي که هر شخص مستقيماً يا مع الواسطه براي بعد از فوتش در اموال خود مي نمايد، به زبان حقوقي «وص...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ديه

دانلود مقاله ديه

ديه فهرست مطالب ديات‌ ديه‌ ديه‌ نفس‌ احكام ديه ديه در اسلام    فلسفه وجودي ديه چيست ؟ انواع و اقسام ديه منبع: ديات‌ همانطور كه‌ قبلا بيان‌ شد حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ بر پايه‌فقه‌ اماميه‌ در مباحث‌ فقهي‌ حدود، تعزيرات‌، قصاص‌،ديات‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ تقسيم‌ بندي‌ بر اساس‌مجازات‌ است‌ به‌خلاف‌ آنچه‌ كه‌ در دانشكده‌هاي‌ حقوق‌،واحدهاي‌ حقوق‌ جزا تقسيم‌ بندي‌ شده‌ است‌ زيرا مبناي‌آن‌ تقسيم‌بندي‌ جرم‌ است‌ لذا جرايم‌ عليه‌ اموال‌ يا جرايم‌علي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قاعده لاضرر

دانلود مقاله قاعده لاضرر

قاعده لاضرر فهرست مطالب مقدمه : فصل اول : بررسي و  تفسير قاعده لاضرر گفتار اول : مدارك قاعده لاضرر متن حديث لاضرر گفتار دوم : معاني قاعده لاضرر مفاد حقوقي روايت نقد و بررسي نظرات مربوط به معناي قاعده لاضرر گفتار سوم : شرح اشكالاتي كه بر قاعده لاضرر وارد شده فصل دوم : تنبيهات قاعده لاضرر گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غير گفتار دوم : تحمل ضرر غير گفتار سوم : تعارض ضررين بر يك نفر گفتار چهارم : تعارض ضررين نسبت به دو نفر گفتار پنجم ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن

دانلود مقاله عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن

عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن فهرست  مطالب چکیده4  عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن    5 بخش اول: عوامل بروز جرايم جنسي به عنف6 گفتار اول: عوامل شخصي (مستقيم)6 1- اختلالات رواني و شخصيتي7 2- اختلالات جنسي8 2-1- اختلال عملکرد جنسي9 2-2- اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا10 گفتار دوم : عوامل اجتماعي و فرهنگي (غير مستقيم) 11 1- ناهنجاري هاي اخلاقي و ضعف تقليدات ديني در جامعه  12 1-1- الکل12 1-2- نقش...

ادامه مطلب

حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهاي كشتارجمعي

حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهاي كشتارجمعي

کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي فهرست مطالب فصل اول: حقوق بشردوستانه1 مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل2 تعريف جنگ2 عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ2 حقوق بشر دوستانه 4 جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر4 قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌دوستانه5  مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ6 ضرورت حقوق جنگ6 مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ8 1-    نسبت به كشورهاي ثالث8 2-    نسبت به كشورهاي متخاصم8 3-    وضعيت قراردادهاي بين المللي9 4-    ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

نابرابری ارث زن و مرد فهرست مطالب مقدمه نابرابری ارث زن و مرد عدالت و ارث  نابرابری ارث زن و مرد نابرابری زن و مرد در مقام گواهی  تفاوت گواهی زن و مرد معیار حکم داوران شبهه بی‏اعتبار بودن گواهی زنان تبیین و رفع شبهه مردان و زنان ، بهره ای یکسان قرآن و استقلال اقتصادى زن مابه تفاوت دیه بین زمان مسؤلیت کیفری شهادت زن در دادگاه دیه قصاص زن در روم باستان  زن در هند زن در یونان باستان  زن در ایران باستان در اعراب جاهلیت حقوق زنان دراسناد الم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین

دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین

بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید چكیده یكی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است. شهادت یكی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده 1258 دلائل اثبات د...

ادامه مطلب