حقوقی و قضائی

دانلود مقاله حقوق شهروندي و زندان

دانلود مقاله حقوق شهروندي و زندان

حقوق شهروندي و زندان چکیده: مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، ص...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رهن دين

دانلود مقاله رهن دين

رهن دين چكيده :بر اساس ماده 774 قانون مدني : (مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين ومنفعت باطل است.) اين ماده كه صريحا” حكم به بطلان رهن دين نموده ، از نظريه مشهور فقهي در اين باب تبعيت كرده است. با اين حال ، جايگاهي كه استفاده از تاسيس حقوقي (رهن دين ) در ترويج تجارت مي تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مباني اين ماده به تحقيق و تتبع بيشتري بپردازيم 0 در وهله نخست كوشيده ايم وضعيت فعلي رهن دين را تبيين نماييم 0 در اين خص...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاملي در نظام حقوقي سفته

دانلود مقاله تاملي در نظام حقوقي سفته

تاملي در نظام حقوقي سفته مقدمه 1.تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود. 2.سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه

دانلود مقاله قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه

قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه حمايت از صغار و وضع قوانين مناسبي براي مواظبت و تعليم و تربيت شخص و اداره اموال آنان امروزه مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان است. اطفال امروز گردانندگان چرخهاي اجتماع فردايند و نبايد از سرنوشت آنان غفلت كرد. پيشرفت هر اجتماعي منوط باين است كه در راه تعليم و تربيت و تامين خير و صلاح كودكانه و نوجوانان خود بكوشد و بدين طريق افرادي با ايمان شايسته و كاردان براي اداره امور اجتماع درآيند بيار آورد. عدم توجه به وض...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آدم ربايي

دانلود مقاله آدم ربايي

دانلود مقاله آدم ربايي تعريف آدم ربايي آدم ربايي،معادل واژه هاي(abduction . kidnapping) در زبان انگليسي و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربي مي باشد كه در برخي موارد براي مطلق آدم ربايي و در پاره اي موارد،براي ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار مي رود و تعريفهاي زير براي اين واژه ها بيان شده است؛ انتقال يك يا چند شخص از مكاني به مكان ديگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه يا فريفتن يا بازور انج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ازدواج موقت

دانلود مقاله ازدواج موقت

ازدواج موقت فهرست مطالب 1- مقدمه2- زندگي امروز و ازدواج موقت3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسي4- رهبانيِِِِِت موقت ، كمونيسم جنسي يا ازدواج موقت؟؟5- ازدواج آزمايشي6- راسل و نظريه ازدواج موقت7- معايب و مفاسد نكاح منقطع ومسئله تعدد زوجات8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا10-      علل اجتماعي حرمسرا سازي11-      آيا تشريع ازدواج موقت ، براي تامين هوسراني است؟12-      حرمسرا در دنياي امروز13-      منع خليفه ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

دانلود مقاله مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) مقدمه اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از...

ادامه مطلب