حقوق و علوم سیاسی

دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران بررسی جزای نقدی در حقوق ایران مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ایدئولوژی خاورمیانه

دانلود پروژه ایدئولوژی خاورمیانه

ایدئولوژی خاورمیانه فهرست مطالب سخن نخست فصل اول استعمار خاورمیانه استعمار فرانو و خاور میانه شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا فصل دوم صهیونیسم و خاورمیانه صهیونیسم، بستر تروریسم اسرائیل و جنگ عراق فصل سوم آمریکا در خاورمیانه نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم فصل چهارم خاورمیانه آرام دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر جلوگیری از گسترش تو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

دانلود پروژه بررسی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

بررسی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی فهرست مطالب مقدمه تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها تحولات نگرش دولت ها به دریاها وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی   صلاحیت قضایی دولت ساحلی ۱- صلاحیت مدنی ۲- صلاحیت کیفری وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی ۱- کشتیهای جنگی مصونیت قضایی شامل دو قسمت است  مدنی (حقوقی) و کیفری الف  مصونیت مدنی (حقوقی) ب  مصونیت کیفری ج – پناهندگی در کشتی جنگی ۲- سایر کشتی های دولتی مناطق پنجگ...

ادامه مطلب

بررسی و مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

بررسی و مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

بررسی و مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات چکیده مقدمه فصل اول –  بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بخش اول     کلیات     بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران ۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. ۲٫ انجام معامله از سوی مدیران در حدو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

دانلود پروژه بررسی نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

بررسی نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل فهرست مطالب فصل‌ اول‌ ۱- مقدمه‌ ۲- پدیده‌ قدرت‌ ۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌ ۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو» فصل‌ دوم‌ ۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌ ۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌ ۳- سیاست‌  علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟ ۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌ فصل‌ سوم‌ ۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌ ۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌ الف‌ – قدرت‌ دریائی‌ (نقد نظریه‌ ماهان‌) ب‌ ̵...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

بررسی حقوق سرقفلی فهرست مطالب فصل اول کلیات         ۱ گفتاراول تعریف سرقفلی         ۱ گفتار دوم تعریف حق کسب وپیشه وتجارت      ۴ گفتار سوم تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت       ۶ فصل دوم بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ۷ گفتاراول سوابق تاریخی بند اول قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷      ۸ بند دوم قانون سال ۱۳۳۹    ۹ بند سوم قانون روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ۹ بندچهارم قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲۹ بندپنجم قانون روابط مؤجر ومستأجر...

ادامه مطلب

پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

دانلود پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق فهرست مطالب فصل اول – مقدمه         ۱ فصل دوم – ساختار بازار        ۵ ۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوه بازار      ۶ ۲-۲- مدل های بازار برق       ۶ ۲-۳- ساختار بازار        ۷ ۲-۴- انواع بازار برق        ۱۱ فصل سوم – معانی PTR , FTR        ۱۳ ۳-۱- دلایل اسفاده از حقوق انتقال      ۱۴ ۳-۲- حقوق انتقال فیزیکی       ۱۵ ۳-۳- حقوق انتقال مالی       ۱۶ فصل چهارم  – طراحی بازار انتقال     ...

ادامه مطلب