حقوق و علوم سیاسی

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

فهرست مطالب : فصل اول کلیات 2 1- 1 طرح مسأله 2 1- 2 سابقۀ پژوهش 4 1- 3 تعریف واژگان 5 1- 4 مفروض های این پژوهش 11 1- 5 روش تحقیق 13 1- 6 سازمان دهی تحقیق 14 فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 15 2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی 16 2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی 2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی 2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21 2- 3 وضعیت حقوقی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

دانلود پروژه بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

فهرست مطالب   چکيده پيش گفتار فصل اول) کليات مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدني بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء بند اول- ديد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی فهرست مطالب : 1 – مقدمه 3 الف – بيان مساله و اهميت آن 3 ب – ضرورت طرح مسئله 6 ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي 8 فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل 9 گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه 9 الف- تحويل مفهوم حاكميت دو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي

دانلود پروژه بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي

فهرست مطالب چكيده مقدمه فصل اول كليات 1-1    هدف 1-2   پيشينه تحقيق 1-3   روش كار و تحقيق فصل دوم  معاني و تعاريف  2-1 تعريف لغوي اجاره 2-2- تعريف اصطلاحي 2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم 2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره 2-5- کليتي از ماهيت اجاره  فصل سوم  – عقود / معاني و اقسام  3-1 عقد و معاني آن 3-2- اقسام عقد  فصل چهارم  – مشروعيت اجاره  4-1- مشروعيت ...

ادامه مطلب

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران چکيده پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا

دانلود مقاله بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا

دانلود مقاله بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا فهرست مطالب چكيده 1 مقدمه 3 طرح مساله ، روش تحقيق 4 فرضيه تحقيق ، سوالات تحقيق 4 فصل اول (تعاريف و دلايل و پيامد هاي امنيتي قاچاق ) معني قاچاق 6 تعريف و انواع قاچاق 6 تعرفه قاچاق7 دلایل قاچاق11 پیامدهای امنیتی قاچاق13 راه حل های مشخص17 راه های دیگر23 فصل دوم ( بررسي ماهيت حقوقي قاچاق ) ماهيت هاي حقوقي قاچاق 25 فصل سوم (آمار پرونده هاي قاچاق كالا درسال 84- 1383 ) آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي دوا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

دانلود پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : کلیات مباني و تحول تاريخي جعل 1 فصل اول : معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2 گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل 3 الف) معناي لغوي بزه جعل 3 ب) معناي اصطلاحي بزه جعل 3 گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5 الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5 ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران 6 1- دوران قديم 6 2- دوران قبل انقلاب 7 3- دوران بعد از انقلاب 8 گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره صفويه

دانلود پروژه تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره  صفويه

فهرست مطالب چكيده                                                                                                                          1 مقدمه                                                                                                                            2 كليات                                                                                                                          3 1-   بيان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش                                                               3 2-   اهميت پژوهش           ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني فهرست مطالب ايراد و آثار آن بر دادرسي فصل اول – كليات 4 بخش اول – مقدمه 4 بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6 بند اول – ايراد چيست 6 بند دوم – انواع ايراد 8 بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11 بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12 بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13 بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16 بند سوم – آثار طرح ايراد 19 بند چه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول (كليات) 1. طرح و تبيين موضوع 2 2. ادبيات موضوع 3 3. علل انتخاب موضوع3 4. سؤال اصلي و سؤالات فرعي3 5. فرضيه هاي تحقيق 4 6. تعريف مفاهيم 4 7. متغييرها 5 8. روش‌تحقيق 5 9. موانع و محدوديتهاي تحقيق 5 10. سازماندهي تحقيق 6 يادداشتهاي فصل اول فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه) بخش اول مباني نظري سياست خارجي 8 1. روشهاي مطالعه سياست خارجي 8 2. سطح تحليل ...

ادامه مطلب