حقوق و علوم سیاسی

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی فهرست مطالب مقدمه ۱ چکیده کار تحقیقی ۷ پیشینه تاریخی ۱۰ نتیجه ۱۷ فصل اول : استیفاء از عمل شخص ۲۲ بخش نخست – کلیات ۲۳ گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ۲۳ گفتار دوم – ماهیت استیفاء ۲۹ گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ۳۵ نتیجه ۴۶ بخش دوم : شرایط و آثار ۵۵ گفتار اول – روابط معرفین ۵۵ گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ۶۱ فصل دوم : استیفاء از سال غیر ۷۷ بخش نخست – کلیات ۷۸ گفتار اول – تعاریف ۷۸ گفتار ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل

دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل

دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قت...

ادامه مطلب

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی

دانلود پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول –  بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بخش اول     کلیات     بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران ۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. ۲٫ انجام معامله از...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

فهرست مطالب : فصل اول کلیات ۲ ۱- ۱ طرح مسأله ۲ ۱- ۲ سابقۀ پژوهش ۴ ۱- ۳ تعریف واژگان ۵ ۱- ۴ مفروض های این پژوهش ۱۱ ۱- ۵ روش تحقیق ۱۳ ۱- ۶ سازمان دهی تحقیق ۱۴ فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران ۱۵ ۲- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی ۱۶ ۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی ۲- ۱- ۲ علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی ۲- ۲ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران ۲۱ ۲- ۳ وضعیت حقوقی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

دانلود پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

فهرست مطالب   چکیده پیش گفتار فصل اول) کلیات مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء بند اول- دید...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی فهرست مطالب : ۱ – مقدمه ۳ الف – بیان مساله و اهمیت آن ۳ ب – ضرورت طرح مسئله ۶ ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب ۶ بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی ۸ فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل ۹ گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر دوستانه ۹ الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوع ایران و فقه اسلامی

دانلود پروژه بررسی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوع ایران و فقه اسلامی

فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول کلیات ۱-۱    هدف ۱-۲   پیشینه تحقیق ۱-۳   روش کار و تحقیق فصل دوم  معانی و تعاریف  ۲-۱ تعریف لغوی اجاره ۲-۲- تعریف اصطلاحی ۲-۳- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم ۲-۴- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره ۲-۵- کلیتی از ماهیت اجاره  فصل سوم  – عقود / معانی و اقسام  ۳-۱ عقد و معانی آن ۳-۲- اقسام عقد  فصل چهارم  – مشروعیت اجاره  ۴-۱- مشروعیت ...

ادامه مطلب