حقوق و علوم سیاسی

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

دانلود پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان  و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان  و موارد نقض آن با قوانين اسلامي فهرست مطالب مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري ج- نقش انسان در قانون گذاري 1- در قوانين ثابت و پايدار 2- در قوانين متغير و دائمي فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان فصل چهارم- اشاره ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها فهرست مطالب مقدمه                  1 فصل اول كليات، تعريف بخش اول: كليات و مفاهيم  5 مبحث اول) روند تاريخي نفت 6 مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت 12 گفتار اول: اقتصاد نفت گفتار دوم: مالكيت نفت 14 بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران 15 بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب 17 بخش دوم: تعري...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی فهرست ايراد و آثار آن بر دادرسي فصل اول – كليات 4 بخش اول – مقدمه 4 بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6 بند اول – ايراد چيست 6 بند دوم – انواع ايراد 8 بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11 بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12 بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13 بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16 بند سوم – آثار طرح ايراد 19 بند چهارم –...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا فهرست مطالب ب) قانون مدني و اهداي جنين 6 فصل اول  : تعاريف و كليات 9 شرايط صاحبان جنين 14 تشريفات اهداء جنين 15 الف) ديدگاه عرفي 31 الف) نظر قانون مدني و فقها 51 3) اعتبار اماره فراش 80 1) عدم وقوع نزديكي 84 الف – اهليت تمتع 106 1-2 در حالت اهداي جنين 122 1) مفهوم حضانت 128 2-1-2 مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت 131 3) ماهيت حقوقي حضانت 132 1) اهداي گامت 142 – صغير 145 4- الزام به نفقه (انف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام فهرست مطالب چكيده: مقدمه: فصل اول : كليات مباني و مفاهيم مسئوليت مدني مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي) گفتار دوم :  اهميت مسئوليت مدني: گفتار سوم :  شناخت بيمه و انواع آن: الف )  اهميت بيمه مسئوليت مدني: ب)‌ بيمه اجباري و اختياري: مبحث دوم: قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي گفتار اول :  بيمه مسئوليت و برخورد نظامهاي حقوقي باآن: 1- منبع مس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود پروژه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود پروژه بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی فهرست مطالب مقدمه 1  فصل اول (كليات) 1. طرح و تبيين موضوع 2 2. ادبيات موضوع 3 3. علل انتخاب موضوع3 4. سؤال اصلي و سؤالات فرعي3 5. فرضيه هاي تحقيق 4 6. تعريف مفاهيم 4 7. متغييرها 5 8. روش‌تحقيق 5 9. موانع و محدوديتهاي تحقيق 5 10. سازماندهي تحقيق 6 يادداشتهاي فصل اول فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه) بخش اول مباني نظري سياست خارجي 8 1. روشهاي مطالعه سياست خارج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل فهرست مطالب مقدمه 7 الف) جنايات عليه بشريت 7 ب) سؤالات اصلي تحقيق 8 ج) فرضيه‌‌هاي تحقق  9 د) روش و نوع تحقيق  9 و) اهداف تحقيق 9 مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت  11 الف) در صلح بين المللي 11 ب) در سطح داخلي  13 1) محاكمات  13 2) قانونگذاري 13 3) رويه قضايي  15 4) نوشته‌هاي حقوقي 16 مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي  17 الف) بررسي پيش نويس اساسنامه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

دانلود مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد فهرست مطالب بخش اول تعاريف فورس ماژرو از ديدگاههاي مختلف فصل اول تعريف فورس ماژور در حقوق تطبيقي فصل دوم تعريف فورس ماژور در حقوق فرانسه فصل سوم تعريف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقي فصل چهارم تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل فصل پنجم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر برادران فصل ششم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر كاتوزيان فصل هفتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي حسيني نژاد فصل هشتم تعري...

ادامه مطلب

دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی چکیده : امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی فهرست مطالب مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… 2 الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5 ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري. 6 ج- نقش انسان در قانون گذاري………… 7 1- در قوانين ثابت و پايدار……….. 8 2- در قوانين متغير و دائمي……….. 9 فصل دوم- ج...

ادامه مطلب