حقوق و علوم سیاسی

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ طرح مساله ، روش تحقیق ۴ فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ۴ فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق ) معنی قاچاق ۶ تعریف و انواع قاچاق ۶ تعرفه قاچاق۷ دلایل قاچاق۱۱ پیامدهای امنیتی قاچاق۱۳ راه حل های مشخص۱۷ راه های دیگر۲۳ فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق ) ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵ فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ ) آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

دانلود پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل ۱ فصل اول : معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل ۲ گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل ۳ الف) معنای لغوی بزه جعل ۳ ب) معنای اصطلاحی بزه جعل ۳ گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل ۵ الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام ۵ ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران ۶ ۱- دوران قدیم ۶ ۲- دوران قبل انقلاب ۷ ۳- دوران بعد از انقلاب ۸ گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه

دانلود پروژه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره  صفویه

فهرست مطالب چکیده                                                                                                                          ۱ مقدمه                                                                                                                            ۲ کلیات                                                                                                                          ۳ ۱-   بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش                                                               ۳ ۲-   اهمیت پژوهش            ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی فهرست مطالب ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – کلیات ۴ بخش اول – مقدمه ۴ بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن ۶ بند اول – ایراد چیست ۶ بند دوم – انواع ایراد ۸ بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی ۱۱ بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات ۱۲ بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید ۱۳ بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است ۱۶ بند سوم – آثار طرح ایراد ۱۹ بند چهارم – ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول (کلیات) ۱٫ طرح و تبیین موضوع ۲ ۲٫ ادبیات موضوع ۳ ۳٫ علل انتخاب موضوع۳ ۴٫ سؤال اصلی و سؤالات فرعی۳ ۵٫ فرضیه های تحقیق ۴ ۶٫ تعریف مفاهیم ۴ ۷٫ متغییرها ۵ ۸٫ روش‌تحقیق ۵ ۹٫ موانع و محدودیتهای تحقیق ۵ ۱۰٫ سازماندهی تحقیق ۶ یادداشتهای فصل اول فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه) بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی ۸ ۱٫ روشهای مطالعه سیاست خارجی ۸ ۲٫ سطح تحلیل ۱۲ ۳٫ ع...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی فهرست مطالب مقدمه بخش اول کلیات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری ج- نقش انسان در قانون گذاری ۱- در قوانین ثابت و پایدار ۲- در قوانین متغیر و دائمی فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان فصل چهارم- اشاره ...

ادامه مطلب