دانلود کتابهای رایگان

دانلود کتاب رایگان تحلیل فضاهای شهری

دانلود کتاب رایگان تحلیل فضاهای شهری

دانلود رایگان کتاب تحلیل فضاهای شهری چکیده ای از کتاب طراحی شهری به عنوان فعالیتی که به محیط انسان ساخت و سکونتگاه های انسانی شکل داده و انسجام می بخشد، از ابتدا از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. اما اگرچه در اهمیت و ضرورت طراحی شهری در شهرهای امروزی هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد، ارائه تعریفی جامع و مانع برای آن مشکل است. طراحی شهری در قرن بیستم در دهه ١٩۵٠ میلادی ابداع شد که با تکیه بر اصول زیبایی شناسی، کیفیت قلمرو عمومی و ایجاد مک...

ادامه مطلب