زمین شناسی و معدن

دانلود پروژه زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

دانلود پروژه زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان فهرست مطالب مقدمه: ۳ پیش درآمد : ۵ ۱ ـ۱ ـ موارد استفاده و پراکندگی آلونیت در جهان ۵ ۲ ـ ۱ ـ ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات کانی شناسی آلونیت ۷ ۳ ـ ۱ ـ چگونگی رخداد ۷ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ آلونیت های رگه ای ۹ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ آلونیت جانشینی در سنگ های ولکانیکی و سنگ های نفوذی کم عمق ۱۰ ۴ ـ ۱ ـ منطقه بندی انباشته های جانشینی ۱۱ ۱ ـ ۴  ـ ۱ ـ زون سیلیسی مغزه ای یا پوششی ۱۲ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ زون کوارتز ـ‌ آلونیت و ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مهندسی زلزله

دانلود پروژه مهندسی زلزله

مهندسی زلزله فهرست مطالب ۱-۱) مقدمه ۷ ۱-۲) اهداف مجموعه حاضر ۹ ۱-۳) ساختار مجموعه حاضر ۱۱ فصل دوم ۱۴ تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ها ۱۴ ۲-۱) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن ۱۵ شکل(۲-۱ )حلقه هیسترزیس بار-تغییر مکان ۲۰ ۲-۲-۲) رابطه نیرو – تغییر شکل تحت بار صعودی ۲۲ ۲-۳) شکل پذیری ۲۳ شکل(۲-۵ )رفتار مصالح شکننده و شکل پذیر ۲۵ ۲-۳-۴-۱) شکل پذیری جنس ماده ۲۸ ۲-۳-۴-۲) شکل پذیری چرخشی ۲۹ ۲-۳-۵) ضریب مقاومت تسلیم همپا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت

دانلود پروژه کشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت

کشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت فهرست مطالب ۱-۱- مقدمه ۴ ۱-۲- ضرورت استفاده از سنجش از دور در مطالعات اکتشافی ۶ ۱-۳- تلفیق سنجش از دور و GIS 7 الف. مدلسازی جهان واقعی ۸ ب. مدیریت همزمان دادههای توصیفی و مکانی ۸ ج. توانایی تلفیق دادههای توصیفی و مکانی ۸ د. تحلیل و آنالیز دادهها ۸ ۱-۴- اهمیت و اهداف طرح ۹ ۱-۵- موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه ۹ ۱-۶- پیشینه موضوع ۱۲ الف- مطالعات خ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

دانلود پروژه ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن فهرست مطالب چکیده فصل اول: آشنایی بامعدن مقدمه ۲ ۱-۱- موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۳ ۱-۲- تاریخچه مطالعات ۳ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضه طبس ۶ ۱-۳-۱- گسل نایبند ۶ ۱-۳-۲-ناحیه زغالی مزینو ۶ ۱-۳-۳- ناحیه‌زغالی نایبند ۶ ۱-۳-۴- ناحیه زغالی پروده ۶ ۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی ۷ ۱-۳-۶- وسعت منطقه ۷ ۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی ۹ ۱-۳-۸- ذخیره ۹ ۱-۴- عملیات اکتشافی ۹ ۱-۴-۱- نقشه برداری ۹ ۱-۴-۲- عملیات حفاری ۱۱...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

دانلود پروژه نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر

نقش معدن آهن شهرستان بافق در توسعه این شهر فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه ۴ فصل اول ۵ طرح تحقیق ۵ بیان موضوع و تشریح آن ۶ اهمیت و ضرورت مطالعه ۷ پیشینه تحقیق ۸ طرح مسئله ۹ فرضیه ها ۱۰ اهداف تحقیق ۱۱ محدودیت ها و امکانات تحقیق ۱۲ متدولوژی تحقیق ۱۳ فصل دوم ۱۴ بررسی شرایط جغرافیایی شهرستان ۱۴ الف: شرایط طبیعی ۱۵ نتیجه گیری ۱۹ ب: شرایط انسانی ۲۰ جمعیت شهرستان بافق و سیر تحول آن ۲۳ فصل سوم ۳۰ مرور اجمالی در جهت آشنایی با شرکت سنگ آهن شهرستان ب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی

دانلود پروژه مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی فهرست مطالب مقدمه: ۵ اساس و مبنای تحلیل : ۶ انواع مقاطع مورد بررسی : ۷ نحوه جمع آوری اطلاعات مربوطه : ۷ نحوه ارائه تحلیل : ۷ ۲-۱ روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ ۸ ۲-۱-۱ روش بینیا و سکی BIENIAWDKI 8 ۲-۱-۲ روش بارتن BARTON 12 ۲-۲ طبقه بندی مهندسی توده سنگ و مشخصات هندسی درزه‌ها ۱۹ ۲-۲-۱ در محدوده کیلومتر ۵۵۰+۴ در سنگ آهک دولومیتی کامبرین ۲۰ ۲-۲-۲ در محدوده کیلو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد

دانلود پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت  یزد

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت  یزد – اردکان با استفاده از دور سنجی فهرست مطالب مقدمه : ۳ فصل اول : ۵ تکنولوژی سنجش از دور و کاربرد آن در هیدروژئولوژی ۵ ۱-۱- جایگاه سنجش از دور ۶ ۱-۲- تعریف سنجش دور ۷ ۱-۳- مبانی رادیومتری سنجش از دور ۸ ۱-۳-۲ – انرژی الکترومغناطیسی ۹ ۱-۳-۳- طیف الکترومغناطیسی ۹ ۱-۳-۴- محدوده اپتیکی ۱۰ ۱-۴- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS 11 ۱-۵- طریقه جمع آوری و ثبت اطلاعات جغرافیایی ۱۲ ۱...

ادامه مطلب