زمین شناسی و معدن

پروژه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک گرانش

پروژه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک گرانش

دانلود پروژه کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک گرانش کیهانشناسی و تغییر نشانگان متریک (گرانش)           فهرست مطالب * چکیده * مقدمه ۱ * فصل اول * کیهانشناسی ۵ * کیهانشناسی پیش نسبیتی ۶ * کیهانشناسی نسبیتی ۹ * اصل کیهانشناسی ۱۱ * اصل وایل ۱۲ *  متریک رابرستون- واکر ۱۳ *  مدل فرید من ۱۵ *  مشکل افق ۱۸ *  مشکل مسطح بودن ۱۹ *  مشکل تک قطبی مغناطیسی ۲۰ * مدل تورمی ۲۰ * فصل دوم * بررسی تغییر نشانگان متریک ۲۳ * شرط معمول بر متریک ۲۴ * فرضیات مد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

دانلود پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی      * ۱- مقدمه     * ۲- سنگ ها     * ۳- مشکلات ناشی از نشت آب     * ۴- آب در روزنه ها و شکاف ها     * ۴-۱- چرخه آب شناختی     * ۴-۲- روزنه داری نخستین و ثانوی     * ۴-۳- سفره آب زیرزمینی     * ۴-۴- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده     * ۵- حرکت آبهای زیرزمینی     * ۶- قانو ن دارسی     * ۷- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی     * ۸- ضریب انتقال     * ۹-نشست ناشی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

دانلود پروژه طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision فهرست مطالب فصل اول :معرفی نرم افزار surpac vision 3 فصل دوم :طراحی معادن روباز توسط نرم افزار surpac vision 4 فصل اول ۴ معرفی نرم افزار surpac vision 5 خلاصه: ۵ بهینه سازی پیت (pit optimiser) 6 نصب ۸ نصب این برنامه از طریق CD-ROM 8 SSI Sentinel 18 – نوار ابزار ۲۶ صفحه نمایش  surpac 27 منوها ۳۰ نوار ابزار ۳۱ انتخابگر دستورالعمل ۳۲ فرم ها ۳۳ Help فرم ها : ۳۴ پنجره پیام ۳۷ کلیدهای تابعی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سبک ها و روش های مدیریت در معدن

دانلود مقاله سبک ها و روش های مدیریت در معدن

فهرست مطالب : فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن ۱-۱- تاریخچه مدیریت ۱-۲- دلایل موفقیت مدیران ۱-۳- عوامل شکست مدیران ۱-۴- انواع مکاتب مدیریت ۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی ۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی ۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی ۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌ ۱-۶-مکتب سیستمهای اجتماعی ۱-۷-روشهای مدیریت‌ فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن ۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت ۲-۲- خلاقیت و مدیریت ۲-۳- شخص نوآور و سازمان...

ادامه مطلب