شیمی و زیست شناسی

دانلود مقاله چسب

دانلود مقاله چسب

مقاله چسب فهرست مطالب تاریخچه چسب:.. ۱ طبقه بندی بر اساس نام جزء اصلی در فرمول چسب:.. ۲ دسته بندی چسب ها بر اساس نوع مصرف آنها:.. ۳ تقسیم بندی بر اساس نوع مواد اتصال یابنده:.. ۳ طبقه بندی بر مبنای میزان مصرف چوب.. ۳ مواد تشکیل دهنده فرمول یک چسب:.. ۴ مزایا و معایب استفاده از چسبها:.. ۵ موارد استفاده از چسبها:.. ۶ خواص پایه ای:.. ۸ تئوری چسبندگی:.. ۹ فرایند های لازم در تشکیل اتصلال چسبی:.. ۱۲ پلیمر شدن.. ۱۲ چسبهایی که با از دست دادن آب سخت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تصفیه فاضلاب

دانلود مقاله تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فهرست مطالب هزینه خرید و راه اندازی.. ۷ راهبری و تعمیرات نگهداری.. ۹ دفع مواد زاید. ۱۰ ملاحظات راهبری.. ۱۱ دفع آب تصفیه. ۱۱ دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب… ۱۲ مزایا وکمبودها ۱۳ تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی.. ۱۴ منابع.. ۱۵ مقدمه در اکثر موارد برای طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب با شرایط موجود، مجبور به انتخاب یک سیستم از میان چندین گزینه متفاوت هستیم . لذا باید ابتدا هر کدام از این گزینه‌ها را ارزیابی کرده و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله علم ژنتیک

دانلود مقاله علم ژنتیک

علم ژنتیک فهرست مطالب  فصل اول : علم ژنتیک معرفی اولیه تجزیه و تحلیل ژنتیک۱ ژنتیک و موجود زنده۱ ژنتیک و امور انسانی۲ ژنتیک و زیست شناسی۳ ژن ها و محیط۴ نقش ژنتیک۴ روش های تجزیه و تحلیل ژنتیکی۵ خلاصه مطلب۷ فصل دوم : زیست شناسی عمومی مقدمه ای بر زیست شناسی۹ انسان و زیست شناسی۹ تعریف زندگی۱۰ ویژگی های جانداران۱۰ ارتباط میان تغذیه ، رشد و نمو و تولید مثل۱۳ کاربردهای زیست شناسی۱۴ کروموزوم ها۱۶ تقسیم سلولی۱۷ زیست گیاهی۱۸ فوتوسنتز۱۹ دیگر فراورده ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی

دانلود مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی

شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی فهرست مطالب مقدمه ترکیبات شیشه روش ساخت شیشه خواص شیشه ها دسته بندی شیشه ها بر اساس مصارف اقتصادی نقش کانیها در تهیه ی شیشه  دسته بندی شیشه ها بر اساس ترکیبات شیمیایی شیشه های ویژه  شیشه ها ی اپتیکی روش ساخت شیشه های اپتیکی تاثیر تنش در در خواص شیشه های اپتیکی انواع عدسی های دیدگانی – عدسی عینک عدسی هایی با ضریب شکست زیاد عدسیهای فتوکرومیک انواع عدسی های فتوکرومیک انواع فتوبراون ها مقدمه میدانیم که ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه هیدروژناسیون روغن نباتی

دانلود پروژه هیدروژناسیون روغن نباتی

هیدروژناسیون روغن نباتی فهرست مطالب مقدمه ۱ پیشگفتار تاریخچه روغن نباتی در ایران فصل اول ۱-۱ -تاریخچه کارخانه کشت و صنعت شمال ۱-۲-تولیدات اصلی جانبی کارخانه کشت و صنعت ۱-۳-شرح تولیدات اصلی و جانبی ۱-۴ -محصولات جانبی کارخانه های روغن کشی ۱-۵ -ترکیبات شیمیائی چربیها در روغنها ۱-۶-مراحل تهیه رغن های نباتی ۱-۷-علت هیدروژناسیون ۱-۸ -مراحل واکنش هیدروژناسیون ۱-۹ -جزئیات مراحل و دستگاهها ۱-۱۰ -نقش گاز ۱-۱۱-تعریف کاتالیست ۱-۱۲-فاکتوره...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفیه آب

دانلود پروژه تصفیه آب

تصفیه آب فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و تاریخچه  ۱ مقدمه. ۲ تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی.. ۳ فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. ۷ آب و پساب در صنعت… ۸ پساب صنعتی  (Industrial Wastewater). 8 مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) ۱۱ پارامترهای مهم.. ۱۱ ۱- اندازه گیری جریان فاضلاب… ۱۱ ۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS… 11 ۳- اندازه مواد قابل ته نشینی.. ۱۱ ۴- تعیین قلیائیت : ۱۲ ۵- اندازه گیری مواد آلی.. ۱۲ ۶-ع...

ادامه مطلب

دانلود مقاله باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن

دانلود مقاله باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن

باکتریهای تثبیت کننده نیروژن فهرست مطالب تثبیت نیتروژن رده بندی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن دید کلی عوامل موثر در تثبیت نیتروژن اهمیت نیتروژن روز پایان جهان تثبیت نیتروژن به کمک کاتالیزور شرایط تثبیت نیتروژن تولیدکنندگان غیر صنعتی نیتروژن تثبیت شده آشنایی با باکتری ازتوباکتر نقش ازتوباکتر برای خارج نمودن عناصر سنگین: آفت کشها باعث توقف تولید نیتروژن در گیاهان تثبیت کننده نیتروژن می‌گردند. منابع تثبیت نیتروژن تثبیت نیتروژن که بصورت تبدیل ...

ادامه مطلب