شیمی و زیست شناسی

دانلود پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

دانلود پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

دانلود پروژه ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ فهرست مطالب فصل اول: مقدمه  ۱ فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ  ۲ ۲-۱-مقدمه  ۲ ۲-۲-محل و موقعیت  ۲ ۲-۳- ریخت شناسی منطقه  ۳ ۲-۴- چینه شناسی منطقه  ۴ ۲-۴-۱- پرکامبرین  ۴ ۲-۴-۱-۱- شیستهای گرگان  ۴ ۲-۴-۲- کامبرین- اردویسین  ۵ ۲-۴-۲-۱- سازندلالون  ۵ ۲-۴-۲-۲- سازند میلا  ۵ ۲-۴-۲-۳- سازند قلی  ۵ ۲-۴-۳- سیلورین  ۵ ۲-۴-۳-۱- سازند نیور  ۵ ۲-۴-۴- دونین  ۵ ۲-۴-۴-۱- سازند پادها  ۵ ...

ادامه مطلب

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe – TiC پروژه کارشناسی علم مواد و متال

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe – TiC پروژه کارشناسی علم مواد و متال

فهرست مطالب  فصل اول :  مقدمه مقدمه            ۱ فصل دوم : مروری بر منابع ۱-۲- عوامل مؤثر بر خواص کامپوزیتها     ۶ ۲-۲- تقسیم بندی کامپوزیتها             ۷ ۳-۲- تریبولوژی و تریبوسیستم          ۹ ۱-۳-۲- تعریف سایش و عوامل اثر گذار روی آن                 ۱۰ ۲-۳-۲- انواع مکانیزم های سایش     ۱۰ ۱-۲-۳-۲- سایش چسبان ۱۰ ۲-۲-۳-۲- سایش خراشان۱۱ ۳-۲-۳-۲- سایش خستگی۱۲ ۴-۲-۳-۲- سایش ورقه ای۱۲ ۵ -۲-۳-۲- سایش اکسایش      ۱۲ ۳-۳-۲- پارامتر سایش     ۱۳ ۴-۳-۲- رابطه...

ادامه مطلب

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی فرآیند موجود

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی فرآیند موجود

فهرست مطالب مقدمه ۱ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۲ـ چارچوب نظری تحقیق ۱ـ۲ـ تولید مواد زائد جامد: ۲ـ۲ـ ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید: ۳ـ۲ـ جمع‌آوری مواد زاید جامد: ۱ـ۳ـ۲ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه: ۲ـ۳ـ۲ـ روش انبار موقت: ۳ـ۳ـ۲ـ استفاده از روشهای سنتی: ۴ـ۳ـ۲ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها: ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال: ۴ـ۲ـ بازیافت مواد زائد جامد: ۱ـ۴ـ۲ـ کمپوست مواد زائد جامد: ۱-۱-۴-۲- روش س...

ادامه مطلب

مقاله مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن

مقاله مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن

بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- خصوصیات روغن های زائد روش های دفع آنها در جها ۳- روش های تصفیه و استفاده مجدد از روغن های زائد ۴- فرآیند تصفیه و بازیابی روغن در کارخانه بهاران شیمی ۵- بررسی کمی و کیفی لجن اسیدی تولیدی در کارخانه بهاران شیمی ۶- بررسی روشهای مناسب جهت کاهش پتانسیل آلودگی و دفع مناسب لجن اسیدی ۷- مشخصات طرح و روش عملیات اجر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی فهرست مطالب مقدمه    ۳ چکیده    ۴ فصل اول شیرین کردن گازها با اتانول آمین ها تعریف عمومی گازها    ۶ انواع گاز طبیعی    ۶ ناخالصی های موجود در گازها    ۷ پالایش گازها    ۷ روش آمین    ۹ انتخاب نوع فرآیند    ۱۰ تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها    ۱۱ فرآیند تصفیه گاز ترش با دی اتانول آمین (DEA)    ۱۲ اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیکی آلکانول آمین    ۱۶ واکنش های شیمیایی فر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نحوه تشکیل آسفالت در مخزن

دانلود پروژه نحوه تشکیل آسفالت در مخزن

دانلود پروژه نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف کردن آن فهرست مطالب مقدمه فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان I-I- مقدمه I-II- گاز طبیعی در جهان I-III- ذخایر و منابع I-IV- چرا از گاز طبیعی استفاده می‌کنیم؟ I-V- تکنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی I-VI- سیمای صنعت گاز  ایران I-VII- پالایشگاه گاز طبیعی در ایران I-VII- سیستم انتقال گاز طبیعی فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز II-I- مقدمه II-II- عمده مصارف گاز سنتز II-III- روشهای تولید گاز س...

ادامه مطلب