شیمی و زیست شناسی

دانلود مقاله خوردگی در چاههای نفت و گاز

دانلود مقاله خوردگی در چاههای نفت و گاز

خوردگی در چاههای نفت و گاز فهرست مطالب مقدمه1 انواع خوردگي2 خوردگي ميكروبي3 برخي راه هاي مقابله با خوردگي ميكروبي7 خوردگي ميكروبي در صنعت نفت8 صنايع حفاري در خشكي و دريا و افزايش استخراج نفت9 توليد و فراورش نفت10 پالايشگاههاي نفت و پتروشيمي ها11 ارزيابي روشهاي كنترل  خوردگي  ميكروبي  در صنعت نفت13 روشهاي فيزيكي مقابله با خوردگي ميكروبي در صنعت نفت 14 روشهاي شيميائي مقابله با خوردگي ميكروبي در صنعت نفت14 میکروارگانیزمهای عامل خوردگی18 باکتریهای اکسی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آب شناسی

دانلود پروژه آب شناسی

آب شناسی فهرست مطالب دیدکلی تاریخچه وتکامل آب شناسی سیرتحولی ورشد هیدرولوژی چیست؟ سیکل(چرخه)هیدرولوژی اهمیت آب در ایران مسائل شناخت آبهای سطحی آب شناسی(دانش هیدرولوژی)درایران زیرشاخه های هیدرولوژی کاربردهای هیدرولوژی ضرورت این علم(هیدرولوژی) تاریخچه هیدرولوژی ایران به اختصار کلیات هیدرولوژی ایران حوضه های آبخیز ایران آلودگی آبهای زیرزمینی دیدکلی موارد مورد توجه در یک منبع آب زیر زمینی علل آلودگی آبهای زیرزمینی سرعت واقعی جریان آب به چاه تاثیر عمق چاه در ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن فهرست مطالب فصل اول- مقدمه (1) مقدمه. 1 1-1 متابولسيم روي.. 2 1-1-1 پيشگفتار. 2 1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 2 1-1-1-3تاریخچه. 3 1-1-2متابولسیم روی.. 3 1-1-3-کمبود روی در بدن. 4 1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 6 1-1-4-مسموم کنندگي ZinC.. 6 1-1-6-استفاده‌های پزشکی. 8 1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8 1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 8 1-1-7-2-مکانیسم فعالیت.. 8 1-1-8-محرکهای دارویی: 9 1-1-9-نت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه صنعت رنگ سازی

دانلود پروژه صنعت رنگ سازی

صنعت رنگ سازی (علم پلیمر) انواع پوشش و شکستهای متداول : مهمترین جزء یک پوشش ، رزین آن است . نوع رزین یا پلیمر به قدری مهم است که رنگ را برحسب آن نامگذاری و می فروشند . پوشش الکیدی یا اپوکسی برای همه آشناست ولی کسی تا به حال نام پوشش دی اکسید تیتانیم یا متیل اتیل کتون به گوشش نخورده است . در این فصل ، انواع رزین یا پلیمرهای مورد استفاده در پوشش بهمراه نقاط ضعف و قوت آنها بحث می شود . حتی در یک خانواده پوشش ، ممکن است پوششهای با خواص فیز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کامپوزیت ها و کاربرد آنها

دانلود مقاله کامپوزیت ها و کاربرد آنها

کامپوزیت ها و کاربرد آنها فهرست مطالب کامپوزیت چیست؟ کامپوزیت‌ها یا چندسازه‌های مصنوعی برتری ها و کاستی های نانو کامپوزیت ها پلیمرها شیمی رزین‌ها منابع………… کامپوزیت چیست؟ کامپوزیت ماده ای است که از چند ماده متمایز ساخته شده است (البته از لحاظ ماکروسکوپیک نه میکروسکوپیک) یکی از کامپوزیت های آشنا بتون است که از سیمان و ماسه ساخته می شود.بسیاری از مواد می توانند در گروه کامپوزیت ها قرار گیرند اما در این جا کمی در م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کشت بافت گیاهی

دانلود پروژه بررسی کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی فهرست مطالب مقدمه 1 انواع كشت درون شيشه اي 3 كاربردهاي كشت بافت گياهي 4 روشهاي سترون سازي 7 1-    روش حرارت خشك 10 2-    روش حرارت مرطوب 12 3-    روش الترا فيتراسيون 15 4-    روش استريليزاسيون شيميايي 16 نحوه تاثير حرارت هاي بالا بر روي اجزاي مديوم كشت20 روش هاي پيشگيري  از آلودگي 22 اجزاي غذايي تشكيل دهنده مديوم كشت بافتهاي گياهي24 1-    املاح معدني24 2-    مواد تنظيم كننده رشد گياهان27 3-    ويتامينها 31 4-    اسيدهاي آمينه ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آنالیز کمی آب

دانلود پروژه بررسی آنالیز کمی آب

آنالیز کمی آب فهرست مطالب 1-2هدف از انجام اين تحقيق.. 5 1-3مروري بر مطالب فصلهاي بعدي.. 6 فصل دوم.. 8 مروري بر ادبيات فني.. 8 2-1مقدمه.. 8 2-2- آناليز آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري.. 8 2-3 آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري (U.F.W) 9 الف) تلفات فيزيكي.. 10 1-تلفات زمينه (Background Losses) 11 2-شكستگي ها (Bursts) 11 ب- تلفات غير فيزيكي.. 12 2-4 تاريخچه فعاليتهاي انجام شده جهت آناليز آب به حساب نيامده   13 2-5 ر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آبهای زیرزمینی

دانلود پروژه آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی فهرست مطالب 1. مقدمه 2. تاريخچه 3. جريان آبهاي زيرين 1-3. مقدمه 2-3. تقسيمات اصلي جريان آبهاي زيرين 3-3. تشكيلات زمين شناسي و جريان آبهاي زيرين – واژ‌ه‌ها 1-3-3. آبخيز 2-3-3. زمين بي آب 4-3. تركيب خاك و سنگ 1-4-3. مقدمه 2-4-3. تعريف تخلخل و ريشه لغوي آن 3-4-3. انواع تخلخل 1-3-4-3. پوكي اوليه – پوكي بين دانه‌اي – پوكي درون دانه‌اي – پوكي پناهگاهي – پوكي رشد چارچوب 2-3-4-3. پوكي ثانويه – پوكي ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زیست حسگرها

دانلود پروژه زیست حسگرها

زیست حسگرها چكيده بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله “بیوسنسور و          بیو الکترونیک”، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: “زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط نزد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آب شناسی

دانلود پروژه آب شناسی

 آب شناسی فهرست مطالب دیدکلی تاریخچه وتکامل آب شناسی سیرتحولی ورشد هیدرولوژی چیست؟ سیکل(چرخه)هیدرولوژی اهمیت آب در ایران مسائل شناخت آبهای سطحی آب شناسی(دانش هیدرولوژی)درایران زیرشاخه های هیدرولوژی کاربردهای هیدرولوژی ضرورت این علم(هیدرولوژی) تاریخچه هیدرولوژی ایران به اختصار کلیات هیدرولوژی ایران حوضه های آبخیز ایران آلودگی آبهای زیرزمینی دیدکلی موارد مورد توجه در یک منبع آب زیر زمینی علل آلودگی آبهای زیرزمینی سرعت واقعی جریان آب به چاه  تاثیر عمق چاه در ت...

ادامه مطلب