شیمی و زیست شناسی

دانلود مقاله ترمودینامیک، حالت مذاب پلیمرها

دانلود مقاله ترمودینامیک، حالت مذاب پلیمرها

ترمودینامیک، حالت مذاب پلیمرها مقدمه ای بر پلیمرهای مذاب پلیمرها یا بسپارها ، ترکیباتی هستند که از بهم پیوستن چندین مولکول منومر بوجود می‌آیند. پلیمرها را به طرق مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. یکی از روشهای تقسیم بندی پلیمرها ، تقسیم بندی از نظر خواص است. پلیمرها از نظر خواص به سه دسته عمده تقسیم بندی می‌شوند. توموپلاستها ترموپلاستها ، پلیمرهایی هستند که در اثر فشار ، تغییر شکل (Deformation) می‌دهند و بعد از حذف نیروی خارجی ، این تغییر شکل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه صنعت رنگ

دانلود پروژه صنعت رنگ

دانلود پروژه صنعت رنگ صنعت رنگ انواع پوشش و شکستهای متداول : مهمترین جزء یک پوشش ، رزین آن است . نوع رزین یا پلیمر به قدری مهم است که رنگ را برحسب آن نامگذاری و می فروشند . پوشش الکیدی یا اپوکسی برای همه آشناست ولی کسی تا به حال نام پوشش دی اکسید تیتانیم یا متیل اتیل کتون به گوشش نخورده است . در این فصل ، انواع رزین یا پلیمرهای مورد استفاده در پوشش بهمراه نقاط ضعف و قوت آنها بحث می شود . حتی در یک خانواده پوشش ، ممکن است پوششهای با...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نمونه برداری ومراحل تجزیه شیمیایی

دانلود مقاله نمونه برداری ومراحل تجزیه شیمیایی

نمونه برداری ومراحل تجزیه شیمیایی مقدمه شیمی تجزیه با شناسایی ساختارفرمولی، جداسازی،‌اندازه گیری مقداریک ماده واجزای تشکیل دهنده آن سروکاردارد. از آنجا که جداسازی واندازه گیری اجزای سازنده اجسام، براساس خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آنها با استفاده از واکنشهای شیمیایی ودستگاههای آزمایشگاهی انجام می گیرد. شیمی تجزیه را می توان به دوبخش شیمی تجزیه کلاسیک وشیمی تجزیه دستگاهی تقسیم بندی کرد. بدیهی است که عملیات شناسایی واندازه گیری به منظور...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تایرهای SBR

دانلود مقاله تایرهای SBR

تایرهای SBR فهرست مطالب مواد تشکیل دهنده تایرهای SBR در ساختمان تایر از مواد شیمیایی، طبیعی و معدنی مختلفی استفاده می شود که هر یک در عملکرد تایر و نیز در جریلن تولید آن نقش خاصی را ایفا می کنند. اصلی ترین مواد تشکیل دهنده تایر به شرح زیر است: کائوچو از نظر تهیه و فراوری ، کائوچو ها را به سه دسته تقسیم می کنند: – کائوچوی طبیعی         Natural Rubber – کائوچوی مصنوعی     Synthetic Rubber – کائوچوی بازیافتی       Reclaim Rubber...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ارتعاشات در نانولوله هاى کربنى

دانلود مقاله ارتعاشات در نانولوله هاى کربنى

ارتعاشات در نانولوله هاى کربنى نانو لوله های کربن مقدمه : عصر حاضررا شاید بتوان عصر کربن نام نهاد زیرا این ماده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. دراین بین، نانولوله های کربن [۱]و فلورن ها ،[۲]توجه دانشمندان را بیتشر از دیگر شکهای کربن به خود جلب کرده اند. اگرچه مدت زیادی از کشف  نانولوله های کربن و فلورن نمی گذرد ولی تحقیقات وسیعی در زمینه شناسایی ، ساخت و بکارگیری آنها در صنایع مختلف انجام شده و پیشرفت های زیادی نیز در این...

ادامه مطلب

دانلود مقاله روشهای بیوشیمی مطالعه سلول

دانلود مقاله روشهای بیوشیمی مطالعه سلول

روشهای بیوشیمی مطالعه سلول فصل اول : روشهای بیوشیمی مطالعه سلول سیتوشیمی با کمک روشهای سیتوشیمی می‌توان ساختمانهای شیمیایی اجزاء سلول را در وضعیت طبیعی ( In Situ ) آن شناخت دو راه را برای این منظور وجود دارد : ۱) استفاده از مواد شیمیایی که در اثر تماس با مواد دیگر درون سلول واکنشی ظاهر سازند که به کمک میکروسکوپ الکترونی قابل رؤیت است . برای مطالعه با میکروسکوپ نوری بایستی این مواد شیمیایی رنگی باشند و برای مشاهده در میکروسکوپ الکتر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی نانوکاتالیست ها

دانلود پروژه بررسی نانوکاتالیست ها

بررسی نانوکاتالیست ها فهرست مطالب فصل ۱-کاتالیست و علم سطح ۱-۱-کاتالیست ۱-۲-انواع کاتالیزور ۱-۲-۱-کاتالیست هموژن ۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن ۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها ۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن) ۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای ۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای ۱-۴-فعالیت و گزینش ۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی ۱-۶-کاتالیزور ایده آل ۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست ۱-۸-گزینش پذیری ۱-۹-پایداری ۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست ۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست ۱-۱۲-تهیه کاتا...

ادامه مطلب