صنایع غذایی

پروژه تکنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی

پروژه تکنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی

دانلود پروژه تکنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی آب فاضلاب فهرست مطالب فصل اول: تکنولوژی استفاده از ازن در گندزایی فاضلاب مقدمه : یک سیستم گندزدای ازن شامل اجزاء زیر است : ژنراتور های ازن بر اساس موارد زیر رده بندی می شود: کاربرد : محاسن و معایب : محاسن : معایب: قابلیت اجرا : بهره برداری و  تعمیر و نگهداری : هزینه  : فصل دوم: استفاده از ازن درنیروگاهها ۱-شیمی ازن ۲-تولید ازن ۳- استفاده از ازن برای تصفیه آب و فاضلاب ۱-۳ تاریخچه ازن در ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی فهرست مطالب مقدمه و تارتخچه  ……………………….. ۱ فصل اول ۱-۱- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. ۴ ۲-۱- بخش دوم : انواع ماکارونی …………… ۱۰ ۳-۱- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. ۱۸ ۴-۱- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانه بازدید شده ۲۰ فصل دوم ۲-۱- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ……. ۲۴ فصل سوم ۱-۳- بخش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

دانلود پروژه فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

دانلود پروژه فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی فهرست مطالب فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی فصل اول   : کلیات پیشگفتار مقدمه تعریف موضوع اهمیت موضوع فصل دوم   : مراحل کنسروسازی انتخاب مواد اولیه ۱-۱- میوه و سبزی ۲-۱- فرآورده های دامی ۳-۱- نشاسته در صنایع کنسرو ۴-۱- استفاده از شکر در کنسروسازی ۵-۱- استفاده از نمک در کنسروسازی ۶-۱- اسیدهای آلی الف- اسید سیتریک ب- اسید مالیک پ- اسید فسفریک ۷-۱- سایر مواد اولیه درجه بندی مواد اولیه تمیز کرد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی

دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی

دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی فهرست مطالب فصل اول ۱۵ مبانی تئوری ۱۸ ۲-۱- الکترودهای اصلاح شده ۱۸ ۲-۱-۱- کلیات ۱۸ ۲-۱-۲- روشهای اتصال گونه های شیمیایی بر سطوح الکترودها ۲۱ شکل ۲-۱- نمایش نموداری الکترودهای اصلاح ۲۴ جدول ۲-۱- انواع روشهای اصلاح الکترودها [۱۹]. ۲۵ شکل ۲-۲- نمایش نموداری. ۲۷ ۲-۱-۳- فیلم های پلیمری هادی ۲۸ ۲-۱-۳-۱- پوشش با فروسازی ۲۹ ۲-۱-۳-۲- تبخیر قطره ۲۹ ۲-۱-۳-۳- ترسیب احیایی یا اکسیدی ۳۰ ۲-۱-۳-۴- پو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها

دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها

دانلود پروژه بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه فصل اول: ۱ـ معرفی انواع نان های صنعتی ۲ـ ویژگی های گندم و آرد مناسب جهت تولید انواع نان های صنعتی ۳ـ وضعیت استاندارد فصل دوم: «مواد اولیه و مواد افزودنی» ۲ـ۱) آب ۲ـ۱ـ۱) آب در آرد و محصولات آردی ۲ـ۱ـ۲) نقش آب در تهیه محصولات صنایع پخت ۲ـ۲) شیر ۲ـ۲ـ۱) پروتئین شیر ۲ـ۲ـ۲) چربی شیر ۲ـ۲ـ۳) لاکتوز شیر ۲ـ۲ـ۴) املاح و اسیدهای موجود در شیر ۲ـ۲ـ۵) آب شیر ۲ـ۲ـ۶) و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

دانلود مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

دانلود مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی فهرست مطالب مقدمه فصل اول استخراج با سیال فوق بحرانی ۱-۱- تاریخچه ۱-۲- خصوصیات و مزایای یک سیال فوق بحرانی ۱-۳- طرح فرآیندهای سیستم استخراج با CO2 ۱-۴ اصول و پایه فاز تعادلی و سیستم‌های بحرانی ۱-۵-۱ پارامترهای موثر در SFE ۱-۵ چه شد؟ ۱-۵-۲‌ترمودینامیک SCF ۱-۵-۵ رفتار حلالیت در SCF ۱-۵-۴ تأثیر حلال های کمکی یا اصلاحگرها ۱-۵-۳ تغییر پذیری چگالی با فشار و دما ۱-۶ عوامل موثر بر اس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی فهرست مطالب مقدمه و تارتخچه ۱ فصل اول ۱-۱- بخش اول   گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی ۴ ۲-۱- بخش دوم   انواع ماکارونی ۱۰ ۳-۱- بخش سوم  ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی۱۸ ۴-۱- بخش چهارم  موقعیت و محل کارخانه بازدید شده ۲۰ فصل دوم ۲-۱- بخش اول  مواد اولیه مورد استفاده ۲۴ فصل سوم ۱-۳- بخش اول   ساخت ماکارونی۳۷ ۱-۱-۳- روشهای ساخت انواع ماکارونی ۳۸ الف  روش غیر پیوسته ۴۰ ب  روش پیوسته ۴۱ ۲-۳- بخش دوم ‌ انتقال د...

ادامه مطلب