صنایع غذایی

دانلود پروژه پروتئین های مثوک حرارتی

دانلود پروژه پروتئین های مثوک حرارتی

پروتیین های مثوک حرارتی فهرست مطالب پروتئین های مثوک حرارتی ۳ چاپرون ها ۴ فیلوژنتیکی: ۱۴ بحث و نتیجه گیری از این بررسی : ۳۳ روشها و مواد : ۳۹ بررسی تنظیم مکانیسم عمل small tlsp ها ۴۶ نکات و نتایج مهم: ۶۱ چگونگی القا رگولون سیگما ۳۲: ۶۸ سنتز HSP ها گذرا است پس چگونه متوقف می گردد: ۷۱ نتیجه و بحث ۷۹ منابع Refrences: 81 Heat shock proteins ( HSPs) پروتئین های مثوک حرارتی همانطور که می دانید یک دسته از عواملی که در رشد و فعالیت میکروا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی موانع صادرات مرکبات

دانلود پروژه بررسی موانع صادرات مرکبات

بررسی موانع صادرات مرکبات فهرست مطالب ۱-۱ مقدمه: ۳ ۲-۱ تعریف موضوع ۴ ۳-۱ اهمیت موضوع ۵ ۴-۱ هدف از انتخاب موضوع ۵ فصل دوم – ادبیات موضوع ۶ ۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۷ ۲-۲ تاریخچه مرکبات ۷ ۲-۳ مشخصات کلی مرکبات ۱۱ ۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات ۱۲ ۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۳ ۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات ۱۴ ۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۵ ۲-۸ تولید جهانی مرکبات ۱۷ ۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شیر و فرآورده های آن

دانلود پروژه شیر و فرآورده های آن

شیر فهرست چکیده مطالب مقدمه شیر و اهمیت آن تولید شیر شیر شتر ترکیبات کلی شیر اجزای سازنده اصلی شیر پروتئین چربی لاکتوز ویتامین ها  و نمک های معدنی انعقاد  حرارتی شیر شتر بحث و نتیجه گیری ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور خلاصه ابزار و روش ها آماده سازی Pro های آب پنیر کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین الکتروفوز نتیجه و بحث تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر ابزار و روشها توزیع نیتروژنی بحث و نتایج پنیر تهیه پن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی

دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی

بسته بندی موادغذایی فهرست مطالب چکیده مقدمه جدول ۱-۱: درصد مصرف مواد بسته بندی مختلف در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۹۱ بسته بندی ۱-۱٫ کارکردهای بسته بندی ۱-۱-۱٫ عامل محافظت کنندگی ۱-۱-۲٫ بی ضرر بودن و خنثی بودن بسته بندی ۱-۱-۲-۲٫ نقش محافظتی غیر فعال بسته بندی ۱-۱-۲-۲-۱٫ محافظت مکانیکی ۱-۱-۲-۲-۲٫ محافظت در برابر انتقال مواد ۱-۱-۲-۳٫ محافظت در برابر انتقال انرژی ۱-۱-۲-۲-۴٫ محافظت در برابر میکروار گانیسم های موجود در محیط ۱-۱-۲-۳٫ نقش محافظتی فعال بسته بندی ۱-۱-۲-۳-۱...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خواص ماهی و میگو و اثرات امگا ۳

دانلود پروژه خواص ماهی و میگو و اثرات امگا ۳

خواص ماهی و میگو و اثرات امگا ۳ پیشگفتار پیشرفت انسان مرهون بهره گیری از نیروی تعقل و اندیشه اوست و اندیشه خلاق و کارآمد نیز در بدنی سالم و با نشاط تجلی می‌یابد. بر این اساس نقش تغذیه در زندگی انسان از دوران جنینی تا کهنسالی حائز اهمیت بسیار است.تنظیم الگوی تغذیه‌ای جدید در خانواده که صرفنظر از سازگاری با ذائقه فرد، بر ضرورت تأمین نیازمندی بدن به انواع ویتامین، پروتئین، فسفر و … متکی باشد، خواهد توانست افراد را از بزرگترین ودیعه الهی که همان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تولید روغن نباتی

دانلود پروژه تولید روغن نباتی

تولید روغن نباتی فهرست مطالب مقدمه اهمیت خوراکی وتغذیه ای روغن اهمیت اقتصادی روغن صنایع روغن نباتی درایران ساختمان وترکیب روغنهاوچربیها مراحل مختلف کنترل کیفی فرآورده روغن نباتی ۲-۱- دانه روغنی سیتیک لیپولیز انبار داری در کارخانجات کشور کنترل کیفیت دانه های روغنی ۴- اسیدهای چرب آزاد روغن خام اندیس ید: باتعیین غیر اشباعیت روغن کنترل کیفیت روغن خام ۱- وزن مخصوص ۲- اندیس رفراکت:    Refractive   Index ۳- نقطه ذوب:   Melting     point صمغ گیری: ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کرم کارامل

دانلود پروژه کرم کارامل

کرم کارامل فهرست مطالب مقدمه تاریخچه فصل اول:کرم کارامل فصل دوم:آزمایشات شیمیایی شیر فصل سوم:چگونگی تهیه پودر تخم مرغ فصل چهارم:کارامل و ویژگیهای آن فصل پنجم:واکنشهای تشکیل کارامل فصل ششم:تهیه کارامل از منابع مختلف فصل هفتم:تولید کارامل در صنعت فصل هشتم:فرآیند تولید کرم کارامل و آزمایشات میکروبیولوژی آن فصل نهم:انبار و تأسیسات فصل دهم: اصول طراحی حرارتی و هزینه یابی پیوست مقدمه سالهای زیادی است که تهیه رنگهای کارامل از انواع هیدرا...

ادامه مطلب