مقالات صنایع

دانلود پروژه اجرای سیستم تولید به هنگام JIT

دانلود پروژه اجرای سیستم تولید به هنگام JIT

اجرای سیستم تولید به هنگام JIT فهرست مطالب * بخش اولاهداف و رويکرد هاي سيستم توليد بموقع JIT 1 * 1-1مقدمه2 * 2-1رويكردها و نگرش ها به JIT3 * 3-1اهداف رويکرد JIT 5 * 1-3-1ضايعات صفر 5 * 2-3-1موجودي صفر 7 * 3-3-1زمان Set up يا آماده سازي صفر 7 * 4-3-1زمان پيشبرد صفر10 * 5-3-1 جابجايي صفر 12 * 4-1 عناصر كليدي رويکرد JIT 13 * 1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار 14 * 2-4-1 تعريف خانواده هاي محصول و توليد جريان مبنا 15 * 3-4-1 رابطه با تام...

ادامه مطلب

پروژه نقش EARENDValue در کنترل پروژه

پروژه نقش EARENDValue در کنترل پروژه

نقش EARENDValue در کنترل پروژه   مقدمه : کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه مستقیم با برنامه ریزی وکنترل پروژه ها می باشد . وکسانیکه در مراکز صنعتی و تولیدی کار می کنند نیز در طول خدمت خود با پروژه های صنعتی از قبیل تولید یک محصول جدید، احداث یک واحد تولید مدرن ویا تعمیرات اساسی ماشین آلات سروکا...

ادامه مطلب

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی فهرست مطالب * 1-مقدمه6 * 1-1سیری در نگرش به کیفیت7 * 1-2مدیریت کیفیت جامع8 * 1-3نگرش تولید بی نقص9 * 1-4استاندارد های نظام کیفیت10 * 13FMEA2-معرفی * 13FMEAمعنی و مفهوم1-2 * 14FMEAتاریخچه2-2 * 14FMEA2-3هدف * 15 FMEA2-4ویژگی * 5-2كاربرد FMEA16 * 2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول16 * 7-2مراحل تهيه FMEA 17 * 8-2فوايد اجراي FMEA 18 * )19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم(3 * تعريف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول * 1-1- تاريخخه برنا مه ريزي احتياجات * 1-2- اهداف مطالعاتي * 1-3- حدود مطالعاتي * فصل دوم – مفاهيم MRP * 2-1- تعريف MRP و جايكاه آن * 2-2- نتيجه كيري از اهداف MRP * 2-3-عملكرد MRP * 2-3-1- طراحي MPS *  2-3-2- فهرست مواد اوليه قطعات( BOM) * 2-3-3- فهرست موجودي انبار * 2-4- ديدكاههاي MRP * 2-5- وروديها و خروجيهاي MRP * 2-6- محاسن و محدويتهاي MRP ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي فهرست مطالب فصل اول : معرفي 1-1  بيان مسئله و اهميت موضوع:. 1 2-1 مروري بر مطالعات مشابه. 2 3-1 اهداف :. 3 4-1 محدوده كاربرد:. 3 5-1 مواد و روش ها : (Material and Method). 3 6-1 نتايج : (Results). 4 7-1 بحث و نتيجه گيري : (Discussion and conclusion). 4 فصل دوم : مروري بر FMEA: 1-2 تجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن (FMEA) چيست؟. 6 2-2 گسترش استفاده از FMEA:. 7...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون فهرست مطالب عنوان مقدمه- چرابايد صنعتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ فصل اول: صنعتي شدن و توسعه – معيارهايي براي ارزيابي صنعتي شدن – سودزمان صنعتي شدن – صنعتي شدن و توسه – راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است – رشد صنعت و تجارت جهاني فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است.  توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني سياست هاي ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو فهرست مطالب فصل اول 1 1-1- مقدمه 2 2-1- بيان ضرورت تحقيق 3 3-1- موضوع تحقيق 5 4-1- بهره‌وري در ايران 6 5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران 7 6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران 8 7-1- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو 9 8-1- شواهد پايين بودن بهره‌وري در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با پنج‌اس 10 9-1- تاريخچه پنج‌اس 11 10-1- اهميت موضوع تحقيق 12 11-1- نوع تحقيق ...

ادامه مطلب