مقالات صنایع

دانلود پروژه اجرای سیستم تولید به هنگام JIT

دانلود پروژه اجرای سیستم تولید به هنگام JIT

اجرای سیستم تولید به هنگام JIT فهرست مطالب * بخش اولاهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT 1 * ۱-۱مقدمه۲ * ۲-۱رویکردها و نگرش ها به JIT3 * ۳-۱اهداف رویکرد JIT 5 * ۱-۳-۱ضایعات صفر ۵ * ۲-۳-۱موجودی صفر ۷ * ۳-۳-۱زمان Set up یا آماده سازی صفر ۷ * ۴-۳-۱زمان پیشبرد صفر۱۰ * ۵-۳-۱ جابجایی صفر ۱۲ * ۴-۱ عناصر کلیدی رویکرد JIT 13 * ۱-۴-۱ تطابق طرح محصول با تقاضای بازار ۱۴ * ۲-۴-۱ تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا ۱۵ * ۳-۴-۱ رابطه با تامین ...

ادامه مطلب

پروژه نقش EARENDValue در کنترل پروژه

پروژه نقش EARENDValue در کنترل پروژه

نقش EARENDValue در کنترل پروژه   مقدمه : کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه مستقیم با برنامه ریزی وکنترل پروژه ها می باشد . وکسانیکه در مراکز صنعتی و تولیدی کار می کنند نیز در طول خدمت خود با پروژه های صنعتی از قبیل تولید یک محصول جدید، احداث یک واحد تولید مدرن ویا تعمیرات اساسی ماشین آلات سروکا...

ادامه مطلب

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی فهرست مطالب * ۱-مقدمه۶ * ۱-۱سیری در نگرش به کیفیت۷ * ۱-۲مدیریت کیفیت جامع۸ * ۱-۳نگرش تولید بی نقص۹ * ۱-۴استاندارد های نظام کیفیت۱۰ * ۱۳FMEA2-معرفی * ۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲ * ۱۴FMEAتاریخچه۲-۲ * ۱۴FMEA2-3هدف * ۱۵ FMEA2-4ویژگی * ۵-۲کاربرد FMEA16 * ۲-۶تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول۱۶ * ۷-۲مراحل تهیه FMEA 17 * ۸-۲فواید اجرای FMEA 18 * )۱۹System-FMEA کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم(۳ * تعریف سیستم۲۰...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول * ۱-۱- تاریخخه برنا مه ریزی احتیاجات * ۱-۲- اهداف مطالعاتی * ۱-۳- حدود مطالعاتی * فصل دوم – مفاهیم MRP * ۲-۱- تعریف MRP و جایکاه آن * ۲-۲- نتیجه کیری از اهداف MRP * ۲-۳-عملکرد MRP * ۲-۳-۱- طراحی MPS *  ۲-۳-۲- فهرست مواد اولیه قطعات( BOM) * ۲-۳-۳- فهرست موجودی انبار * ۲-۴- دیدکاههای MRP * ۲-۵- ورودیها و خروجیهای MRP * ۲-۶- محاسن و محدویتهای MRP...

ادامه مطلب

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی فهرست مطالب فصل اول : معرفی ۱-۱  بیان مسئله و اهمیت موضوع:. ۱ ۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه. ۲ ۳-۱ اهداف :. ۳ ۴-۱ محدوده کاربرد:. ۳ ۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method). 3 ۶-۱ نتایج : (Results). 4 ۷-۱ بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion). 4 فصل دوم : مروری بر FMEA: ۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟. ۶ ۲-۲ گسترش استفاده از FMEA:. 7 ۳-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون فهرست مطالب عنوان مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ فصل اول: صنعتی شدن و توسعه – معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن – سودزمان صنعتی شدن – صنعتی شدن و توسه – راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است – رشد صنعت و تجارت جهانی فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.  توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت  جهانی سیاست های ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو فهرست مطالب فصل اول ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۲-۱- بیان ضرورت تحقیق ۳ ۳-۱- موضوع تحقیق ۵ ۴-۱- بهره‌وری در ایران ۶ ۵-۱- لزوم توجه به بهره‌وری در ایران ۷ ۶-۱- سازمان بهره‌وری ملی ایران ۸ ۷-۱- بهره‌وری در صنایع کشور و صنعت خودرو ۹ ۸-۱- شواهد پایین بودن بهره‌وری در ایران و نازل بودن اکثر عوامل مرتبط با پنج‌اس ۱۰ ۹-۱- تاریخچه پنج‌اس ۱۱ ۱۰-۱- اهمیت موضوع تحقیق ۱۲ ۱۱-۱- نوع ...

ادامه مطلب