مقالات صنایع

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو فهرست مطالب فصل اول 1 1-1- مقدمه 2 2-1- بيان ضرورت تحقيق 3 3-1- موضوع تحقيق 5 4-1- بهره‌وري در ايران 6 5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران 7 6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران 8 7-1- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو 9 8-1- شواهد پايين بودن بهره‌وري در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با پنج‌اس 10 9-1- تاريخچه پنج‌اس 11 10-1- اهميت موضوع تحقيق 12 11-1- نوع تحقيق ...

ادامه مطلب

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

 بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی فهرست مطالب مقدمه1 تاريخچه 4 زمين و انرژي خورشيدي9 وضعيت انرژي در ايران15 زواياي خورشيدي20 وسايل اندازه گيري تابش خورشيدي41 انرژي خورشيدي و مقايسه‌ي آن با انرژي هاي ديگر46 انواع تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي53 تابش خورشيد60 عملكرد سلول هاي خورشيدي73 ذخيره سازي انرژي85 سيستم هاي گرما خورشيدي106 آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش ساختمان و مصرف113 آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش و سرما...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

فهرست کلیات انواع فاضلاب و خصوصیات آنها سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق جمعیت معادل آلودگی تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب اجزای فاضلاب آلایندهای مهم در تصفیة فاضلاب روشهای تجزیه یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد کل مواد جامد بو آثار بو آثار بو تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن دما چگالی رنگ تیرگی ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد مادة...

ادامه مطلب