مقالات صنایع

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

 بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی فهرست مطالب مقدمه۱ تاریخچه ۴ زمین و انرژی خورشیدی۹ وضعیت انرژی در ایران۱۵ زوایای خورشیدی۲۰ وسایل اندازه گیری تابش خورشیدی۴۱ انرژی خورشیدی و مقایسه‌ی آن با انرژی های دیگر۴۶ انواع تکنولوژی های انرژی خورشیدی۵۳ تابش خورشید۶۰ عملکرد سلول های خورشیدی۷۳ ذخیره سازی انرژی۸۵ سیستم های گرما خورشیدی۱۰۶ آبگرمکن خورشیدی برای گرمایش ساختمان و مصرف۱۱۳ آبگرمکن خورشید...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

فهرست کلیات انواع فاضلاب و خصوصیات آنها سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق جمعیت معادل آلودگی تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب اجزای فاضلاب آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب روشهای تجزیه یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد کل مواد جامد بو آثار بو آثار بو تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن دما چگالی رنگ تیرگی ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد ماده...

ادامه مطلب