مقالات صنایع

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

 بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی فهرست مطالب مقدمه1 تاريخچه 4 زمين و انرژي خورشيدي9 وضعيت انرژي در ايران15 زواياي خورشيدي20 وسايل اندازه گيري تابش خورشيدي41 انرژي خورشيدي و مقايسه‌ي آن با انرژي هاي ديگر46 انواع تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي53 تابش خورشيد60 عملكرد سلول هاي خورشيدي73 ذخيره سازي انرژي85 سيستم هاي گرما خورشيدي106 آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش ساختمان و مصرف113 آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش و سرما...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود پروژه تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

فهرست کلیات انواع فاضلاب و خصوصیات آنها سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق جمعیت معادل آلودگی تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب اجزای فاضلاب آلایندهای مهم در تصفیة فاضلاب روشهای تجزیه یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد کل مواد جامد بو آثار بو آثار بو تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن دما چگالی رنگ تیرگی ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد مادة...

ادامه مطلب