عمران

فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي

فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي

فاصله مورد نياز ساختمان هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله، باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي فهرست مطالب فصل 1 معرفي درز انقطاع و پارامترهاي موثر بر آن 1-1 مقدمه 1-2 نيروي تنه اي و اهميت آن فصل2 مروري بر تحقيقات انجام شده 2-1 سوابق تحقيق 2-1-1 Anagnostopouls 1988 2-1-2 Westermo 1989 2-1-3 Anagnostopouls 1991 2-1-3-1 تاثير مقاومت سازه¬اي 2-1-3-2 تاثير ميرايي اعضاء 2-1-3-3 تاثير بزرگي جرم سازه 2-1-3-...

ادامه مطلب

بررسی به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه به امواج توسط Plaxis & Ansys

بررسی به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه به امواج توسط Plaxis & Ansys

بررسی به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه به امواج توسط Plaxis & Ansys فهرست مطالب چكيده 1- مقدمه   1 2- انواع سازه‌هاي ساحلي 2-1- تنوع سازه‌‌هاي ساحلي5 2-2- سازه‌هاي ساحلي6 2-3- اهداف كلي در حفاظت از سواحل6 2-3-1- ديوارهاي ساحلي7 2-3-2- ديوار‌ه‌ها8 2-3-3- پوششهاي ساحلي9 2-3-4- تپه‌هاي ماسه‌اي9 2-3-5- آب‌شكنها10 2-3-6- دايكها10 3- مكانيك حركت موج و تئوري امواج 3-1- مقدمه12 3-2- تعاريف14 3-3- طبقه‌بندي امواج آب22 3-3-1- طبقه‌بند...

ادامه مطلب

بررسی پارامترهای موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین – رشت

بررسی پارامترهای موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین – رشت

بررسی پارامترهای موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین – رشت فهرست مطالب – مقدمه 1- مطالعات زمين شناسي مهندسي مسير 1-1-وضعيت توپوگرافي 2-1-چينه شناسي 3-1-سنگهاي تشكيل دهنده 4-1-خصوصيت مكانيكي و فيزيكي و شيميائي سنگها 5-1-وضعيت آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي و نفوذپذيري سنگها 6-1-تكنونيك و تأثير نيروهاي زمين ساختي و لرزه خيزي محدوده تونل 7-1-موقعيت دهانه و ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل 2- بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني 1...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

دانلود پروژه شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری فهرست مطالب هدف مقدمه 1 بخش اول شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور 3 دستورالعمل كنترل اماكن 4 دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن6 اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن7 كليات اجراي طرح 9 فعاليتهاي كنترل اماكن 10 تهيه روش كنترل اماكن 15 كدگذاري17 تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات 21 بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي دستورالعمل نصب صحيح...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

دانلود پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها فهرست مطالب * پيشگفتار * فصل (( 1 )) – « ميدان روشنايي يک چراغ » * 1-1 ) سيستم مختصات * 1-2)سيستمهاي مختصات كاربردي * 1-3 )تبديل سيستمهاي مختصات * 1-4)زاويه فضايي * 1-5 )شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي * 1-6 )دياگرام توزيعشدت روشنايي * 1-7 ) محاسبه شار روشنايي * فصل (( 2 )) «جدول شدت روشنايي و ابزارهاي كامپيوتري مربوطه» * 2-1 ) مقدمه * 2 – 2 ) طرح بندي جدول I * 2-3 ) درون يابي در جدول I * 2-4 ) ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول و مباني گودبرداري

دانلود مقاله اصول و مباني گودبرداري

دانلود مقاله اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان فهرست مطالب پيشگفتار1 فصل 1- شناخت زمين – گودبرداري نگهبان سازي و سازه‌هاي نگهبان انواع زمين براي گودبرداري 3 زمين‌هاي مرغوب 3 زمين‌هاي سنگي 3 زمين‌هاي دج4 زمين‌هاي سخت مخلوط 5 زمين‌هاي مخلوط متوسط 6 زمين‌هاي نامرغوب6 1-1-2-1) زمين‌هاي شني 6 1-1-2-2) زمين‌هاي ماسه‌اي 6 1-1-2-3) زمين‌هاي رسي7 1-1-2-4) زمين‌هاي خاك دستي 7 1-1-2-5) زمين‌هاي با خاك نباتي8...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحليل روسازي انعطاف پذير

دانلود پروژه تحليل روسازي انعطاف پذير

دانلود پروژه تحليل روسازي انعطاف پذير فهرست مطالب فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي 16 1-1- مقدمه 17 1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي 17 1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها 20 1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير 21 1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري 22 فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر 23 1- مقدمه 24 2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها 25...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

دانلود پروژه بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر چکیده پیشگفتار فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي16 1-1- مقدمه17 1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي17 1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها20 1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير21 1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري22 فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر 1- مقدمه 24 2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها25 3- تحليل نظريه تاثير ...

ادامه مطلب

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها فهرست مطالب پيشگفتار فصل (( 1 )) – « ميدان روشنايي يک چراغ » 1-1 ) سيستم مختصات 1-2)سيستمهاي مختصات كاربردي 1-3 )تبديل سيستمهاي مختصات 1-4)زاويه فضايي 1-5 )شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي 1-6 )دياگرام توزيعشدت روشنايي 1-7 ) محاسبه شار روشنايي فصل (( 2 )) «جدول شدت روشنايي و ابزارهاي كامپيوتري مربوطه» 2-1 ) مقدمه 2 – 2 ) طرح بندي جدول I 2-3 ) درون يابي در جدول I 2-4 ) چرخش چراغ حول محورهاي نوري در س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت فهرست مطالب چکيده 6 مقدمه 8 فصل دوم: 11 مروري بر منابع 11 شكل 2-1- فرم هاي مختلف ساختارهاي كامپوزيت دو فاز ي. 12 شكل 2-2- مقايسة‌بين استحكام تسليم كامپوزيت 14 جدول 2-1 – مثالها و كاربردهايي از كامپوزيت هاي استحكام يافته 15 1-1-2- خواص كامپوزيت هاي ذره اي 15 نمودار2-2- تأثير خاك رس برخواص پلي اتيلن 18 شكل 2-2- فرآيند ريخته گري كامپوزيت . 19 نمودار (2-3) : 21 شكل 2-3- نمايش شماتيكي تنش هاي كششي 22 طول و قطر الياف :...

ادامه مطلب