عمران

دانلود مقاله تعیین ضخامت سنگ فرش

دانلود مقاله تعیین ضخامت سنگ فرش

تعیین ضخامت سنگ فرش فهرست مطالب مقدمه ۱ محاسبه ضخامت over lay 4 خمیدگی RDD;random 6 عمر باقیمانده ۱۱ آسفالت بر روی سنگفرش ۱۲ روش خمیدگی ۱۴ نمودار طراحی ضخامت over lay 15 آزمایش خمیدگی غیر مخرب ۲۰ ضخامت over lay 26 مفهوم پایه ۲۸ نمودار طراحی ۲۹ معادله پایه ۳۵ تحلیل ۳۶ سنگفرش های انعطاف پذیر ۴۰ تعیین ضریب عمر باقیمانده ۴۴ برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یک یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خصوصیات چینی و سرامیک

دانلود پروژه خصوصیات چینی و سرامیک

 خصوصیات چینی  و سرامیک فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار ۱ فرآورده های ویژه و سرامیکی تکنیکی ۸ دیرگدازه ها ۸ فرآورده های زمخت ۱۱ فرآورده های ظریف ۱۱ ظروف خانگی ۱۲ کاشی ها ۳۷ سرامیک های بهداشتی ۴۲ عایق ها ومقره های الکتریکی ۴۵ تکامل صنعت سرامیک ۵۴ تکامل صنعت سرامیک در جهان ۵۴ تکامل صنعت سرامیک در ایران ۶۸ پیشگفتاراستاندارد چینی ۸۵ ظروف چینی غذا خوری – ویژگیها و روشهای آزمون ۸۷ فرآورده های سرامیکی ۸۹ چینی ۹۱ انو اع چینی غذا خوری ۹۱ نمونه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رفتار اجزاء در سازه های آجری

دانلود پروژه رفتار اجزاء در سازه های آجری

رفتار اجزاء در سازه های آجری فهرست مطالب تاریخچه آجر از آغاز تا امروز شوش و تیسفون مراکز معماری جهان باستان مسجد ایا صوفیه در استانبول بخارا و بناهای آجری مقبره امیر منصور سامانی در بخار معماری مذهبی در قرون وسطی نقش آجر در معماری نوین قلعۀ زهاک ‌۳۰ قرن ‌مسکونی بود تالار آجری و ملحقات آن بنای آجری چلیپایی شکل و ملحقات آن مجموعه بناهای خشتی و سنگی برج دیده‌بانی مدور با سنگ لاشه و ملات گچ گنبد سلطانیه رفتار اجزاء در سازه های آجری مقاومت آجر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قوس ها در راهسازی

دانلود پروژه قوس ها در راهسازی

دانلود پروژه قوس ها در راهسازی مقدمه : از قدیمی ترین مسیرهایی که به عنوان راه و جاده استفاده گردید ، میتوان راه شاهی و راه ابریشم رانام برد.جاده ابریشم بیش از ۱۰ هزار کیلومتر طول داشته که ازچین آغاز گشته واز ایران می گذشته وبه قسطنطنیه ختم می گردیده است وهزاران سال قبل مورداستفاده راهپیمایان و وسایل اولیه حمل ونقل قرار می گرفته است. همگام و همراه با توسعه و پیشرفت فرهنگی،اقتصادی واجتماعی،نیاز به راه یا به عبارتی نیاز به جاده افزایش پیدا کرد،به...

ادامه مطلب

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی

احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران  مقــــدمــــه به دلایل تاریخی شناخته شده اکثر شهرهای بزرگ از جمله تهران بر روی زمینهای نرم بنا شده اند. پیشرفت زمان و رشد فزاینده جمعیت این شهرها نیز لزوم احداث فضاهای زیرزمینی جهت تاسیسات و ارتباطات شهری را امری اجتناب ناپذیر شمرده است. لذا مهندسین طراح باید با توجه به وضعیت زمین شناسی مهندسی منطقه ، سازه های سطحی ، حجم ترافیک ، سطح قیمتها ، کیفیت و کمیت ...

ادامه مطلب

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی فهرست مطالب مقدمه سنگ ها مشکلات ناشی از نشت آب آب در روزنه ها و شکاف ها                                       چرخه آب شناختی                                              روزنه داری نخستین و ثانوی                                     سفره آب زیرزمینی                                            واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده                   حرکت آبهای زیر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح

دانلود مقاله تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح

تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح فهرست مطالب «تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح» ۱ نمادها(نمادگذاری): ۱ EDci  پراکنش انرژی ناشی از بتن در هر نقطه در امتداد خط     ناپیوستگی ۲ مقدّمه: ۴ نمونه های آزمایش: ۸ آزمایش ۱ : ۹ آزمایش ۲: ۱۰ آزمایش ۳: ۱۱ آزمایش ۴ : ۱۱ مقایسه بین پیش بینی های پلاستیسیته و نتایج آزمایش : ۱۲ بحث پیش بینی های نظریه پلاستیسیته حدّ بالایی: ۱۴ نتیجه گیری: ۱۵ قدردا...

ادامه مطلب