عمران

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها فهرست مطالب پيشگفتار فصل (( 1 )) – « ميدان روشنايي يک چراغ » 1-1 ) سيستم مختصات 1-2)سيستمهاي مختصات كاربردي 1-3 )تبديل سيستمهاي مختصات 1-4)زاويه فضايي 1-5 )شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي 1-6 )دياگرام توزيعشدت روشنايي 1-7 ) محاسبه شار روشنايي فصل (( 2 )) «جدول شدت روشنايي و ابزارهاي كامپيوتري مربوطه» 2-1 ) مقدمه 2 – 2 ) طرح بندي جدول I 2-3 ) درون يابي در جدول I 2-4 ) چرخش چراغ حول محورهاي نوري در س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت فهرست مطالب چکيده 6 مقدمه 8 فصل دوم: 11 مروري بر منابع 11 شكل 2-1- فرم هاي مختلف ساختارهاي كامپوزيت دو فاز ي. 12 شكل 2-2- مقايسة‌بين استحكام تسليم كامپوزيت 14 جدول 2-1 – مثالها و كاربردهايي از كامپوزيت هاي استحكام يافته 15 1-1-2- خواص كامپوزيت هاي ذره اي 15 نمودار2-2- تأثير خاك رس برخواص پلي اتيلن 18 شكل 2-2- فرآيند ريخته گري كامپوزيت . 19 نمودار (2-3) : 21 شكل 2-3- نمايش شماتيكي تنش هاي كششي 22 طول و قطر الياف :...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روشنایی زیر گذرها و تونلها

دانلود پروژه روشنایی زیر گذرها و تونلها

فهرست مطالب پيشگفتار 8 فصل (( 1 ))  « ميدان روشنايي يک چراغ » 9 1-1 ) سيستم مختصات 9 1-3-4 ) موارد استفاده از فرمول تبديل 14 1-4)  زاويه فضايي 14 1-4-2 )  زاويه فضايي محصور بوسيله مستطيل(در يک نقطه) 16 1-5 )  شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي 20 1-5-1) قانون مربع معكوس 20 1-5-3 ) معادله روشنايي منبع نقطه اي 22 1-5-4)  شدت روشنايي 23 1-5-6 ) روشنايي 23 1-6-1 ) نمودارهاي مختصات كارتزين 24 1-6-2 ) دياگرامهاي مختصات قطبي 24 1-6-3 )  دياگ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تأثير فعاليت هاي عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان

دانلود پروژه بررسی تأثير فعاليت هاي عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان

فهرست مطالب چكيده             1 فصل اول 1-1 مقدمه            2 1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن      2 1-3 بيان مسأله           4 1-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان به شهرها           6 1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)         7 1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)         7 1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)        7 1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )        8 1-4-5 برنام...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی فهرست مطالب مقدمه تاریخچه‌ای از مکانیک شکست تحقیقات اولیه در مکانیک شکست تجربه کشتی‌های لیبرتی (Liberty) علل اساسی شکست تجربه هواپیماهای کمت طراحی با روش مکانیک شکست معیار انرژی روش ضریب شدت تنش تلرانس خرابی مقدمه شکست در مقیاس اتمی اثر تمرکز تنش ترک ترمیم معادله گریفیث تابع تنش تابع تنش مختلط تحلیل مسائل ترک ترمیم منطقه پلاستیک بروش ایروین شکل منطقه پلاستیک ضریب قی...

ادامه مطلب