عمران

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها فهرست مطالب پیشگفتار فصل (( ۱ )) – « میدان روشنایی یک چراغ » ۱-۱ ) سیستم مختصات ۱-۲)سیستمهای مختصات کاربردی ۱-۳ )تبدیل سیستمهای مختصات ۱-۴)زاویه فضایی ۱-۵ )شار روشنایی، شدت روشنایی و روشنایی ۱-۶ )دیاگرام توزیعشدت روشنایی ۱-۷ ) محاسبه شار روشنایی فصل (( ۲ )) «جدول شدت روشنایی و ابزارهای کامپیوتری مربوطه» ۲-۱ ) مقدمه ۲ – ۲ ) طرح بندی جدول I ۲-۳ ) درون یابی در جدول I ۲-۴ ) چرخش چراغ حول محورهای نور...

ادامه مطلب

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت فهرست مطالب چکیده ۶ مقدمه ۸ فصل دوم: ۱۱ مروری بر منابع ۱۱ شکل ۲-۱- فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت دو فاز ی. ۱۲ شکل ۲-۲- مقایسه‌بین استحکام تسلیم کامپوزیت ۱۴ جدول ۲-۱ – مثالها و کاربردهایی از کامپوزیت های استحکام یافته ۱۵ ۱-۱-۲- خواص کامپوزیت های ذره ای ۱۵ نمودار۲-۲- تأثیر خاک رس برخواص پلی اتیلن ۱۸ شکل ۲-۲- فرآیند ریخته گری کامپوزیت . ۱۹ نمودار (۲-۳) : ۲۱ شکل ۲-۳- نمایش شماتیکی تنش های کششی ۲۲ طول و قطر ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روشنایی زیر گذرها و تونلها

دانلود پروژه روشنایی زیر گذرها و تونلها

فهرست مطالب پیشگفتار ۸ فصل (( ۱ ))  « میدان روشنایی یک چراغ » ۹ ۱-۱ ) سیستم مختصات ۹ ۱-۳-۴ ) موارد استفاده از فرمول تبدیل ۱۴ ۱-۴)  زاویه فضایی ۱۴ ۱-۴-۲ )  زاویه فضایی محصور بوسیله مستطیل(در یک نقطه) ۱۶ ۱-۵ )  شار روشنایی، شدت روشنایی و روشنایی ۲۰ ۱-۵-۱) قانون مربع معکوس ۲۰ ۱-۵-۳ ) معادله روشنایی منبع نقطه ای ۲۲ ۱-۵-۴)  شدت روشنایی ۲۳ ۱-۵-۶ ) روشنایی ۲۳ ۱-۶-۱ ) نمودارهای مختصات کارتزین ۲۴ ۱-۶-۲ ) دیاگرامهای مختصات قطبی ۲۴ ۱-۶-۳ )  دیاگرامهای ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان

دانلود پروژه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان

فهرست مطالب چکیده             ۱ فصل اول ۱-۱ مقدمه            ۲ ۱-۲ مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن      ۲ ۱-۳ بیان مسأله           ۴ ۱-۴ مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان به شهرها           ۶ ۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)         ۷ ۱-۴-۲ برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)         ۷ ۱-۴-۳ برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)        ۷ ۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )        ۸ ۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی فهرست مطالب مقدمه تاریخچه‌ای از مکانیک شکست تحقیقات اولیه در مکانیک شکست تجربه کشتی‌های لیبرتی (Liberty) علل اساسی شکست تجربه هواپیماهای کمت طراحی با روش مکانیک شکست معیار انرژی روش ضریب شدت تنش تلرانس خرابی مقدمه شکست در مقیاس اتمی اثر تمرکز تنش ترک ترمیم معادله گریفیث تابع تنش تابع تنش مختلط تحلیل مسائل ترک ترمیم منطقه پلاستیک بروش ایروین شکل منطقه پلاستیک ضریب قی...

ادامه مطلب