عمران

دانلود پروژه سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده

دانلود پروژه سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده

سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده فهرست مطالب فصل اول 1-1 مقدمه 1 1-2 تعريف سازه‌هاي فضايي باز شونده و جمع شونده 2 1-3 موارد كاربرد سازه‌هاي فضايي باز شونده و جمع شونده 2 1-3-1 موارد نياز به سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 2 1-3-2  مزاياي سازه‌هاي فضايي باز شونده و جمع شونده. 2 1-3-3 موارد استفاده 3 1-4 مكانيزم‌هاي مختلف در سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده 4 1-4-1 مكانيزم‌هاي چتري 4 1-4-2 مكانيزم المان‌هاي تا شونده مفصلي (زانويي) 5 1-4-3 مكا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

اهمیت روسازی راهها فهرست مطالب پيشگفتار 0 مقدمه 1 تركها 2 تغييرشكل‌هاي سطح رويه 7 نشست محل كنده كاري شده: 7 گودي مسيرچرخها (شيارشدن): 9 نشست موضعي: 10 خرد وكنده شدنها 11 چاله‌ها: 11 جداشدن دانه‌ها: 12 لغزنده شدن، سطح روسازي 13 رو زدن قير: 13 صيقلي شدن د انه‌ها: 14 خرابي شانه‌ها: 14 خرابي رويه‌هاي آسفالت سطحي: 15 مرمت و بهسازي 15 مرمت خرابي‌هاي روسازي: 16 پركردن چاله‌ها: 16 روكش آسفالتي: 17 تاثير عوامل جوي 18 تورم در اثر يخبندان 19 ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شهر

دانلود مقاله شهر

شهر فهرست مطالب: 7-2 كشاورزي. 12 7-3 بازرگاني و تجارت. 12 7-4 نقش نظامي‌و اداري. 13 7-5 نقش فرهنگي و مذهبي. 13 7-6 نقش گردشگري، جهانگردي. 14 7-7 دانشگاهي. 14 7-8 تعيين نقش مجتمعهاي زيستي. 15 فرم شهرها. 16 8-1 شهر خطي. 17 8-2 شهر شطرنجي. 19 8-3 شعاعي (ستاره اي). 20 8-4 حلقوي. 21 8-5 تار عنكبوتي. 21 8-6 شهرهاي اقماري و موازي. 22 8-7 فرم محوري. 22 8-8 سيما و منظر شهر. 24 8-8-1 راه يا مسير. 24 8-8-2 لبه. 24 8-8-3 گره يا تقاطع. 25 8-8-4...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بتن

دانلود مقاله بتن

بتن فهرست مطالب فصل اول: تئوريها 1-1بتن 2-1 بتن مسلح 1-3-1 سيمان 2-3-1 آب مصرفي در  بتن 3-3-1 مصالح سنگي براي بتن 4-1نگهداري 5-1 كارايي بتن 6-1 خواص بتن تازه فصل دوم: گزارش رويت ها وتجربيات عملي كارگاهي 1-2 كليات 1-1-2 كادر نيروي انساني 2-1-2 ماشين آلات و تجهيزات 3-1-2 وضعيت بهداشتي و ايمني و استقرار 2-2 شرح عمليات در دوره كار آموزي 1-2-2 قالبندي 2-2-2 آرماتور بندي 3-2-2 بتن ريزي 4-2-2 بلوكاژ 6-2-2 آجر چيني 7-2-2 چاه ارت 8-2-2 درناژ فص...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقشه برداری

دانلود مقاله نقشه برداری

نقشه برداری تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری  فهرست مطالب فصل اول :  تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری فصل دوم :  اشتباه و خطا در نقشه برداری فصل سوم : اندازه گیری فاصله فصل چهارم : زاویه فصل پنجم : آذیموت ، ژیزمان ، بیرینگ و زاویه های حامل فصل ششم : مساحی فصل هفتم : تراز یابی فصل اول :  تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری   نقشه برداری و نقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و به وسیله ی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روسازي راه

دانلود پروژه روسازي راه

دانلود پروژه روسازي راه تاريخچه روسازي راهها راهسازان از زمان هاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازيها استفاده مي كردند. روسازي راهها در مناطقي كه داراي زمين‌هاي سست و آب و هوائي مرطوب بود و براي حمل و نقل كالا و مسافرين از ارابه استفاده مي شد بيشتر توسعه يافت. از سروسازيعاي قديمي كه هنوز هم آثاري از آنجا بجا مانده ميتوان خيابانهاي بابل و روسازي راههاي روميان را نام برد. در بابل براي ساختن خي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آشنايي با FRP

دانلود مقاله آشنايي با FRP

آشنايي با FRP فهرست: ورقه‌های FRP مقدمه FRP چيست ؟ مقاومت به خوردگي در ساختمان و اهميت ميلگرد هاي كامپوزيتي FRP استفاده از آرماتورهاي كامپوزيتي FRPمزايايي دارد؟ تكنولوژي توليد آرماتورهاي كامپوزيتي FRP و لزوم توجه به آن را چگونه ارزيابي مي­كنيد؟ نگاهي به مباحث مربوط به  FRP نتایج روش تقویت FRP پاشیدنی مشخصات مکانیکی FRP پاشیده شده آزمایش خمش بینFRP  و بتن نمونه های مورد استفاده برای آزمایش خمش توضیح کرنشFRP جمع بندی منابع: ورقه‌های FRP د...

ادامه مطلب