عمران

دانلود پروژه سازه‌های باز شونده و جمع شونده

دانلود پروژه سازه‌های باز شونده و جمع شونده

سازه‌های باز شونده و جمع شونده فهرست مطالب فصل اول ۱-۱ مقدمه ۱ ۱-۲ تعریف سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده ۲ ۱-۳ موارد کاربرد سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده ۲ ۱-۳-۱ موارد نیاز به سازه‌های باز شونده و جمع شونده ۲ ۱-۳-۲  مزایای سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده. ۲ ۱-۳-۳ موارد استفاده ۳ ۱-۴ مکانیزم‌های مختلف در سازه‌های باز شونده و جمع شونده ۴ ۱-۴-۱ مکانیزم‌های چتری ۴ ۱-۴-۲ مکانیزم المان‌های تا شونده مفصلی (زانویی) ۵ ۱-۴-۳ م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

اهمیت روسازی راهها فهرست مطالب پیشگفتار ۰ مقدمه ۱ ترکها ۲ تغییرشکل‌های سطح رویه ۷ نشست محل کنده کاری شده: ۷ گودی مسیرچرخها (شیارشدن): ۹ نشست موضعی: ۱۰ خرد وکنده شدنها ۱۱ چاله‌ها: ۱۱ جداشدن دانه‌ها: ۱۲ لغزنده شدن، سطح روسازی ۱۳ رو زدن قیر: ۱۳ صیقلی شدن د انه‌ها: ۱۴ خرابی شانه‌ها: ۱۴ خرابی رویه‌های آسفالت سطحی: ۱۵ مرمت و بهسازی ۱۵ مرمت خرابی‌های روسازی: ۱۶ پرکردن چاله‌ها: ۱۶ روکش آسفالتی: ۱۷ تاثیر عوامل جوی ۱۸ تورم در اثر یخبندان ۱۹ خاکهای ح...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شهر

دانلود مقاله شهر

شهر فهرست مطالب: ۷-۲ کشاورزی. ۱۲ ۷-۳ بازرگانی و تجارت. ۱۲ ۷-۴ نقش نظامی‌و اداری. ۱۳ ۷-۵ نقش فرهنگی و مذهبی. ۱۳ ۷-۶ نقش گردشگری، جهانگردی. ۱۴ ۷-۷ دانشگاهی. ۱۴ ۷-۸ تعیین نقش مجتمعهای زیستی. ۱۵ فرم شهرها. ۱۶ ۸-۱ شهر خطی. ۱۷ ۸-۲ شهر شطرنجی. ۱۹ ۸-۳ شعاعی (ستاره ای). ۲۰ ۸-۴ حلقوی. ۲۱ ۸-۵ تار عنکبوتی. ۲۱ ۸-۶ شهرهای اقماری و موازی. ۲۲ ۸-۷ فرم محوری. ۲۲ ۸-۸ سیما و منظر شهر. ۲۴ ۸-۸-۱ راه یا مسیر. ۲۴ ۸-۸-۲ لبه. ۲۴ ۸-۸-۳ گره یا تقاطع. ۲۵ ۸-۸-۴ نقاط ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بتن

دانلود مقاله بتن

بتن فهرست مطالب فصل اول: تئوریها ۱-۱بتن ۲-۱ بتن مسلح ۱-۳-۱ سیمان ۲-۳-۱ آب مصرفی در  بتن ۳-۳-۱ مصالح سنگی برای بتن ۴-۱نگهداری ۵-۱ کارایی بتن ۶-۱ خواص بتن تازه فصل دوم: گزارش رویت ها وتجربیات عملی کارگاهی ۱-۲ کلیات ۱-۱-۲ کادر نیروی انسانی ۲-۱-۲ ماشین آلات و تجهیزات ۳-۱-۲ وضعیت بهداشتی و ایمنی و استقرار ۲-۲ شرح عملیات در دوره کار آموزی ۱-۲-۲ قالبندی ۲-۲-۲ آرماتور بندی ۳-۲-۲ بتن ریزی ۴-۲-۲ بلوکاژ ۶-۲-۲ آجر چینی ۷-۲-۲ چاه ارت ۸-۲-۲ درناژ فصل ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقشه برداری

دانلود مقاله نقشه برداری

نقشه برداری تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری  فهرست مطالب فصل اول :  تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری فصل دوم :  اشتباه و خطا در نقشه برداری فصل سوم : اندازه گیری فاصله فصل چهارم : زاویه فصل پنجم : آذیموت ، ژیزمان ، بیرینگ و زاویه های حامل فصل ششم : مساحی فصل هفتم : تراز یابی فصل اول :  تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری   نقشه برداری و نقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و به وسیله ی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روسازی راه

دانلود پروژه روسازی راه

دانلود پروژه روسازی راه تاریخچه روسازی راهها راهسازان از زمان های قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازیها استفاده می کردند. روسازی راهها در مناطقی که دارای زمین‌های سست و آب و هوائی مرطوب بود و برای حمل و نقل کالا و مسافرین از ارابه استفاده می شد بیشتر توسعه یافت. از سروسازیعای قدیمی که هنوز هم آثاری از آنجا بجا مانده میتوان خیابانهای بابل و روسازی راههای رومیان را نام برد. در بابل برای ساختن خی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آشنایی با FRP

دانلود مقاله آشنایی با FRP

آشنایی با FRP فهرست: ورقه‌های FRP مقدمه FRP چیست ؟ مقاومت به خوردگی در ساختمان و اهمیت میلگرد های کامپوزیتی FRP استفاده از آرماتورهای کامپوزیتی FRPمزایایی دارد؟ تکنولوژی تولید آرماتورهای کامپوزیتی FRP و لزوم توجه به آن را چگونه ارزیابی می­کنید؟ نگاهی به مباحث مربوط به  FRP نتایج روش تقویت FRP پاشیدنی مشخصات مکانیکی FRP پاشیده شده آزمایش خمش بینFRP  و بتن نمونه های مورد استفاده برای آزمایش خمش توضیح کرنشFRP جمع بندی منابع: ورقه‌های FRP د...

ادامه مطلب