عمران

دانلود پروژه بهسازی سکونتگاه های روستایی

دانلود پروژه بهسازی سکونتگاه های روستایی

بهسازی سکونتگاه های روستایی فهرست مطالب طـرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستـایی.. ۳ طرح مسئلـه. ۳ سابقـه و سیـر تحول طرحهای بهسازی و هادی روستایی.. ۶ ماهیت و فراینـد تهیـه و اجرای طرحهای بهسازی و هادی روستایی.. ۹ اهداف عملیات بهسازی و توسعـه فیزیکی روستایی.. ۱۰ اهـداف طرح های هادی روستایی.. ۱۰ مهمترین اهداف این طرحها عبارت است از: ۱۰ فراینـد تهیـه طرح هادی.. ۱۱ عملکرد تهیـه و اجرای طرحهای هادی روستایی.. ۱۴ طرحهـای هادی و بهسازی مسکن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب

دانلود پروژه اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب

اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب فهرست مطالب اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب 1 اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب 1 گزینش مکان گسترش سیلاب 11 آبیاری سیلابی غلات و علوفه یکساله 22 آبیاری سیلابی گیاهان چند ساله 23 تغذیه مصنوعی 23 ج- کیفیت سیلاب 24 د- رسوبگذاری 25 الف- گونه هایی که بر اثر آبیاری سیلابی از تولیدی چشمگیر برخوردار بوده اند: 27 ج- گونه هایی که عس العمل منفی در برابر آبیاری سیلابی و رسوب حاصله نشان داده اند. 28 هـ –...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آزمایش دانه بندی سنگدانه ها

دانلود پروژه آزمایش دانه بندی سنگدانه ها

آزمایش دانه بندی سنگدانه ها فهرست مطالب مقدمه: مراحل آزمایش آزمایش ارزش ماسه ای مقدمه: مراحل آزمایش نتایج حاصله آزمایش مقاومت فشاری سنگدانه ها مقدمه: مراحل آزمایش طرح اختلاط بتن مقدمه: مراحل طرح اختلاط جداول طرح اختلاط بتن آزمایشات کارایی بتن تازه مقدمه: مراحل آزمایش (I آزمایش اسلامپ [ASTM-C143] (II آزمایش میز جریان [BS1881-P105] (III آزمایش فاکتور تراکم [BS1881-P103] (IV آزمایش وی – بی [ASTM-C1170] آزمایش مقدار هوای بتن تازه به ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بادبندهای واگرا و همگرا

دانلود پروژه بادبندهای واگرا و همگرا

بادبندهای واگرا (EBF ) و همگرا (CBF) فهرست مطالب فصل اول انواع سیستمهای باربر جانبی فصل دوم بادبند و انواع ان فصل سوم: خصوصیات و مقایسه بادبندهای همگرا و وگرا فصل چهارم: تحلیل تقریبی قابهای بادبندی شده فصل پنجم: ظوابط و روشهای طراحی بادبندها فهرست منابع                                                                      فصل اول انواع سیستمهای باربر جانبی 1-1- تأثیر سختی بر رفتارهای لرزه ای افزایش سختی موجب کاهش تناوب می شود و در نت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راه و ترابري

دانلود پروژه راه و ترابري

راه و ترابري فهرست مطالب تاريخچه نوع محصولات توليدي خدماتي واحد صنعتي نگهداري راهها راهسازي راهسازي مراحل مختلفي دارد كه اهم آنها شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي حمل و نقل به عنوان واحدي خدماتي شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي حمل و نقل به عنوان واحدي خدماتي موقعيت كارآموز در واحد صنعتي بررسي و شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي تفكيك هايي كه توسط واحد صنعتي به كار گرفته مي شود تاريخچه روسازي راهها لايه متراكم شده خاك بس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مزایا و معایب بتن بازیافتی

دانلود پروژه مزایا و معایب بتن بازیافتی

مزایا و معایب بتن بازیافتی فهرست مطالب بخش اول مقاومت بتن بازیافتی در برابر سیکلهای ذوب شدن و یخ زدن مقدمه اهمیت تحقیق اهداف برنامه تجربی مصالح خاکستر بادی (Fly ash) آب ترکیبات شیمیایی اختلاط بتن توضیح در بارة طرح اختلاط بتن بر طبق ACI211 آزمایش ذوب شدن و یخ زدن نتایج شکل و بافت جذب (Absorption) وزن مخصوص مشخصات بتن RAC تازه کارآیی (Workability) حجم هوا مشخصات مکانیکی مدول دینامیکی نسبی تغییرات وزن بخش دوم اهمیت تحقیق برنامه آزمایشی ن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی هسته اولیه روستای ریاب گناباد

دانلود پروژه بررسی هسته اولیه روستای ریاب گناباد

بررسی هسته اولیه روستای ریاب گناباد فهرست مطالب مقدمه بررسی هسته اولیه – ضرورت طرح مسأله – بررسی سوابق موضوع – روش تحقیق وضعیت توپوگرافی بررسی ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک وضعیت بارندگی جهت و شدت جریانات هوا و ورزش باد زلزله منابع آب عوامل محیطی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ویژگی های جمعیتی ثبات و تسهیلات وضعیت فعالیت و اشتغال علل پیدایش روستا و عوامل تأثیر گذار در بافت آن روند شکل گیری بافت روستا تاریخچه مساجد مسجد جامع...

ادامه مطلب