فیزیک ،مکانیک و تاسیسات

دانلود پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی

دانلود پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی

فهرست مطالب عنوان چکیده مقدمه فصل اول ) نانوتکنولوژی : ۱-۱-    آغاز نانوتکنولوژی ۱-۲-    نانوتکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی ۱-۳-    نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک ۱-۴-    فنآوری نانو و فیزیک الکترونیک فصل دوم ) الکترونیک مغناطیسی ۲-۱- پیش گفتار ۲-۲- انتقال وابسته به اسپین ۲-۳- اصول اولیه ۲-۴- ثبت مغناطیسی ۲-۵- حافظه‌های غیر فرار ۲-۶- کاربردهای آتی فصل سوم ) مقاومت مغناطیسی و الکترونیک اسپینی ۳-۱- پیش گفتار ۳-۲- مقدمه ۳-۳- مقاومت مغناطیسی عظیم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن فهرست مطالب مقدمه                                                                                                               ۱ تاریخچه                                                                                                             ۱ تعریف جوشکاری                                                                                                ۳ قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن                                                                     ۶ شدت جریان در...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱ فهرست مطالب فصل ۶٫ ۵ ویژگیهای تحلیلی نگاشت… ۵ ۶.۱       جبر مختلط.. ۷ همیوغ مختلط.. ۹ تابعهای متغییر مختلط.. ۱۳ خلاصه. ۱۶ ۶-۲   شرایط  کوشی _ریمان. ۱۷ توابع تحلیلی.. ۲۲ خلاصه. ۲۲ ۶-۳      قضیه ی انتگرال کوشی.. ۲۳ انتگرال های پربندی.. ۲۳ اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس…. ۲۵ نواحی همبند چند گانه. ۲۷ فرمول انتگرال کوشی.. ۲۹ مشتقها ۳۱ قضیه ی موره آ. ۳۲ خلاصه. ۳۴ ۶-۵    بسط لوران. ۳۴ بسط تای...

ادامه مطلب