فیزیک ،مکانیک و تاسیسات

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن فهرست مطالب * برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها 1 * انواع سیستم های خنک کن2 * عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر2 * انواع برجهای خنک کن تر3 * موارد استفاده از برجهای خنک کن تر4 * برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس4 * شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه4 * قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر7 * سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه 8 * میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری9 * بهره برداری د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده

دانلود مقاله كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده

كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده با آلياژهاي حافظه شكلي فهرست مطالب فصل اول – كامپوزيت ها کامپوزیت ها [1] 1-1-ساختمان کامپوزیت ها 1-1-1-رشتهها 1-1-2-فاز زمینه 1-2- انواع کامپوزیت ها 1-2-2- کامپوزیت لايه ای 1-2-2-1- انواع کامپوزیت های لایه ای 1-2-3- کامپوزیت ذره ای 1-2-5- کامپوزیت های زمینه فلزی 1-2-6-کامپوزیت های زمینه سرامیکی 1-3- خواص مکانیکی کامپوزیت ها فصل دوم – کامپوزیت های زمینه فلزی 1-1 ) انواع کامپوزیت های زمینه ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي

دانلود پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي

فهرست مطالب عنوان چکيده مقدمه فصل اول ) نانوتکنولوژي : 1-1-    آغاز نانوتکنولوژي 1-2-    نانوتکنولوژي از ديدگاه جامعه شناختي 1-3-    نانوتکنولوژي و ميکرو الکترونيک 1-4-    فنآوري نانو و فيزيک الکترونيک فصل دوم ) الکترونيک مغناطيسي 2-1- پيش گفتار 2-2- انتقال وابسته به اسپين 2-3- اصول اوليه 2-4- ثبت مغناطيسي 2-5- حافظه‌هاي غير فرار 2-6- کاربردهاي آتي فصل سوم ) مقاومت مغناطيسي و الکترونيک اسپيني 3-1- پيش گفتار 3-2- مقدمه 3-3- مقاومت م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جوشكاري و انواع آن

دانلود مقاله جوشكاري و انواع آن

دانلود مقاله جوشكاري و انواع آن فهرست مطالب مقدمه                                                                                                               1 تاريخچه                                                                                                             1 تعريف جوشكاري                                                                                                3 قوس الكتريكي و چگونگي تشكيل آن                                                                     6 شدت جريان د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1 فهرست مطالب فصل 6. 5 ويژگيهاي تحليلي نگاشت… 5 ۶.۱       جبر مختلط.. 7 هميوغ مختلط.. 9 تابعهاي متغيير مختلط.. 13 خلاصه. 16 ۶-۲   شرايط  کوشي _ريمان. 17 توابع تحليلي.. 22 خلاصه. 22 ۶-۳      قضيه ي انتگرال کوشي.. 23 انتگرال هاي پربندي.. 23 اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس…. 25 نواحي همبند چند گانه. 27 فرمول انتگرال کوشي.. 29 مشتقها 31 قضيه ي موره آ. 32 خلاصه. 34 ۶-۵    بسط لوران...

ادامه مطلب