فیزیک ،مکانیک و تاسیسات

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن فهرست مطالب * برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها ۱ * انواع سیستم های خنک کن۲ * عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر۲ * انواع برجهای خنک کن تر۳ * موارد استفاده از برجهای خنک کن تر۴ * برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس۴ * شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه۴ * قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر۷ * سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه ۸ * میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری۹ * بهره برد...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده

دانلود مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده

کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی فهرست مطالب فصل اول – کامپوزیت ها کامپوزیت ها [۱] ۱-۱-ساختمان کامپوزیت ها ۱-۱-۱-رشتهها ۱-۱-۲-فاز زمینه ۱-۲- انواع کامپوزیت ها ۱-۲-۲- کامپوزیت لایه ای ۱-۲-۲-۱- انواع کامپوزیت های لایه ای ۱-۲-۳- کامپوزیت ذره ای ۱-۲-۵- کامپوزیت های زمینه فلزی ۱-۲-۶-کامپوزیت های زمینه سرامیکی ۱-۳- خواص مکانیکی کامپوزیت ها فصل دوم – کامپوزیت های زمینه فلزی ۱-۱ ) انواع کامپوزیت های زمینه فلزی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی

دانلود پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی

فهرست مطالب عنوان چکیده مقدمه فصل اول ) نانوتکنولوژی : ۱-۱-    آغاز نانوتکنولوژی ۱-۲-    نانوتکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی ۱-۳-    نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک ۱-۴-    فنآوری نانو و فیزیک الکترونیک فصل دوم ) الکترونیک مغناطیسی ۲-۱- پیش گفتار ۲-۲- انتقال وابسته به اسپین ۲-۳- اصول اولیه ۲-۴- ثبت مغناطیسی ۲-۵- حافظه‌های غیر فرار ۲-۶- کاربردهای آتی فصل سوم ) مقاومت مغناطیسی و الکترونیک اسپینی ۳-۱- پیش گفتار ۳-۲- مقدمه ۳-۳- مقاومت مغناطیسی عظیم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن

دانلود مقاله جوشکاری و انواع آن فهرست مطالب مقدمه                                                                                                               ۱ تاریخچه                                                                                                             ۱ تعریف جوشکاری                                                                                                ۳ قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن                                                                     ۶ شدت جریان در...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱ فهرست مطالب فصل ۶٫ ۵ ویژگیهای تحلیلی نگاشت… ۵ ۶.۱       جبر مختلط.. ۷ همیوغ مختلط.. ۹ تابعهای متغییر مختلط.. ۱۳ خلاصه. ۱۶ ۶-۲   شرایط  کوشی _ریمان. ۱۷ توابع تحلیلی.. ۲۲ خلاصه. ۲۲ ۶-۳      قضیه ی انتگرال کوشی.. ۲۳ انتگرال های پربندی.. ۲۳ اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس…. ۲۵ نواحی همبند چند گانه. ۲۷ فرمول انتگرال کوشی.. ۲۹ مشتقها ۳۱ قضیه ی موره آ. ۳۲ خلاصه. ۳۴ ۶-۵    بسط لوران. ۳۴ بسط تای...

ادامه مطلب