فیزیک ،مکانیک و تاسیسات

دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات

دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات

دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات پیش درآمد در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قوانین نیوتن , پایستگی تکانه , انرژی و تکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات  نیز  بخشی از علم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود .اگرچه این مطالعات نیز مانند مکانیک اجسام صلب بر اساس قوانین اصلی مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه Desicant cooling system

دانلود پروژه Desicant cooling system

Desicant cooling system مقدمه: سیستم های دیسکنت که یکی از ترکیبات سیستم های HVAC محسوب می‌شوند به جهت مزیت های ویژه ای که دارند در صنعت و تجارت امروز از همنوعان دیگر خود بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین تفاوت هایی که باعث تمایز بین سیستم دیسکنت و دیگر خنک کننده های قراردادی وجود دارد عبارتند از: بحث وجود مقدار زیاد هوا که باید از ساختمان تخلیه شود بحث برگرداندن هوای تهویه شده ای که از ساختمان خارج شده برای تهویه مجدد ساختما...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی

دانلود مقاله اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی

اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی فصل اول اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی ۱-۱ انرژی سیال ۱-۱-۱- انرژی هیدرولیک برای کاربردهایی مناسب است که در آنها نیروهای زیاد، دقت حرکتی بالا و حرکت یکنواخت مورد نیاز باشد. سیستمهای هیدرولیکی نوعاً با فشارهای  ۵۰۰-۵۰۰۰ psi (35-350bar) کار می کنند و قادرند هزاران پوند نیرو( چندین تن) ایجاد نمایند دو مزیت عمده انتقال انرژی از طریق سیال، قابلیت افزایش نیرو و قابلیت تغییر جهت سریع ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فیزیک تابش

دانلود پروژه فیزیک تابش

فیزیک تابش فهرست مطالب پیشگفتار. ۱ مقدمه: ۴ ۱-۱ «مروری بر فیزیک تابش». ۹ ۱-۱-۱ روابط پایه. ۹ ۱-۱-۲: چند تعریف… ۹ چگالی جریان تابشی.. ۹ تابشی از جسم تیره. ۱۰ قابلیت جذب ماده. ۱۰ ۱-۱-۳ «قوانین تابش»: ۱۱ قانون کریشهف… ۱۲ قانون استفان – بولتزمن.. ۱۳ قانون پلانک… ۱۳ قانون جانشینی وین.. ۱۴ ۲-۱:«دریافت انرژی خورشید در سطح زمین؛ تاثیرات کمی)». ۱۵ ۱-۲-۱ ثابت خورشیدی.. ۱۶ ۲-۲-۱ زاویه برخورد (قانون کسینوسی لمبرت) ۱۸ ۳-۲-۱) فاکتور‌های فض...

ادامه مطلب

دانلود آزمایشگاه فیزیک خاک تکمیلی

دانلود آزمایشگاه فیزیک خاک تکمیلی

دانلود آزمایشگاه فیزیک خاک تکمیلی آزمایشگاه فیزیک خاک تکمیلی فهرست مطالب تعیین جرم مخصوص ظاهری خاک به روش کلوخه۱ تعیین بافت خاک۴ دانه بندی مکانیکی خاک ۱۰ منحنی مشخصه آب خاک در حالت خشک شدن(آزمایشگاه۱۴ پخشیدگی هیدرولیکی۲۷ ساخت منحنی رطوبتی خاک در مزرعه ۳۰ مقدمه : خواص فیزیکی خاک درتعیین قابلیت استفاده از آن برای مقاصدگوناگون حائزاهمیت می‌باشد. استحکام وتحمل فشار، قابلیت زهکشی درحالت مرطوب وخشک، قدرت ذخیره رطوبت، خاصیت پلاستیکی، سهولت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تابع متغیر مختلط ۱

دانلود پروژه تابع متغیر مختلط ۱

تابع متغیر مختلط ۱ فهرست مطالب فصل ۶. ۵ ویژگیهای تحلیلی نگاشت.. ۵ ۶.۱ -جبر مختلط.. ۷ همیوغ مختلط.. ۹ تابعهای متغییر مختلط.. ۱۳ خلاصه. ۱۶ ۶-۲- شرایط  کوشی _ریمان.. ۱۷ توابع تحلیلی.. ۲۲ خلاصه. ۲۲ ۶-۳-قضیه ی انتگرال کوشی.. ۲۳ انتگرال های پربندی.. ۲۳ اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس… ۲۵ نواحی همبند چند گانه. ۲۷ فرمول انتگرال کوشی.. ۲۹ مشتقها ۳۱ قضیه ی موره آ ۳۲ خلاصه. ۳۴ ۶-۵-بسط لوران.. ۳۴ بسط تایلور. ۳۴ اصل انعکاس شوارتز....

ادامه مطلب

دانلود مقاله میدان مغناطیسی زمین

دانلود مقاله میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی زمین  فهرست مطالب مقدمه ۱ منشا میدان مغناطیسی زمین ۱ قطب‌های میدان مغناطیسی زمین ۳ چرا میدان مغناطیسی تغییر می کند؟ ۳ وارونگی میدان مغناطیسی ۴ جابجایی قطب ها ۵ علت وارونه شدن میدان ۶ مولفه های میدان مغناطیسی ۷ نصف النهار مغناطیسی ۷ انحراف مغناطیسی: ۷ شیب مغناطیسی: ۸ اندازه گیری القای مغناطیسی میدان مغناطیسی زمین: ۸ سه کمیت مولفه های میدان مغناطیسی عبارتند از: ۹ میل مغناطیسی: ۹ زاویه انحراف مغناطیسی: ۹ مولفه افقی میدان مغنا طیس...

ادامه مطلب