محیط زیست و بهداشت

دانلود پروژه روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

دانلود پروژه روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فهرست مطالب ۱-۱ مقدار ۲ ۱-۲ اهداف و دست آوردهای پروژه‌ ۵ ۲ بررسی کارهای انجام شده تاکنون ۸ ۲-۱ عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل ۹ ۲-۱-۱ عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری ۱۰ ۲-۱-۲ کارآیی ۱۱ ۲-۲-۱ ازائه معیارهای کارایی ۱۱ ۲-۲-۲ بررسی تأخیرهای وارد از خرابی ۱۷ ۲-۲-۳ اولیت دهی پلها برای بازسازی ۲۰ ۲-۳عملکرد کلی شبکه حمل و نقل ۲۳ ۲-۳-۱ بررسی معیارهای کارایی شکبه تخریب شده ۲۴ ۲-۳-۳ برآوردتأخیر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی

دانلود پروژه مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی

 مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی فهرست مطالب «Helth Care Waste Management» دیباچه…………………………….. تقسیم‌بندی و تعریف پسماندهای بهداشتی و درمانی  مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی و درمانی: شیوه نامه راهبردی  تقسیم‌بندی ده گانه پسماندهای بیمارستانی… موافقنامه‌های بازل و استکهلم………….. هشت مرحله در راستای مدیریت پسماند…….. مدیری...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت پرندگان باغ وحش تهران

دانلود پروژه بررسی وضعیت پرندگان باغ وحش تهران

بررسی وضعیت پرندگان باغ وحش تهران فهرست مطالب  چکیده ۵ ABSTRACT 6 مقدمه ۷ فصل اول ۹ کلیات ۹ ۱-۱-  هدف ۱۰ ۱-۲-  پیشینه تحقیق ۱۰ ۱-۳-  روش کار و تحقیق ۱۰ فصل دوم ۱۲ معرفی باغ وحشها و اهداف آنها ۱۲ ۲-۱-  باغ وحش و سابقه تاریخی آن ۱۳ ۲-۲- اهداف ایجاد باغ وحش ها ۱۶ ۲-۳- لزوم ایجاد باغ وحش در شهرهای بزرگ ۱۷ ۲-۴- ضوابط ایجاد باغ وحش ۱۸ هدف ایجاد باغ وحش مکانی است که انواع باغ وحش های اکولوژیکی و تاکسونومیک و منطقه ای را در محیطی مناسب با ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

وجه تسمیه پارک ساعی فهرست مطالب چکیده                                             ۱ مقدمه                                             ۳ فصل اول : کلیات ۱- ۱- هدف از انجام تحقیق                               ۵ ۱-۲- پیشینه تحقیق                                     ۶ ۱-۳- روش کار و تحقیق                              ۷ فصل دوم : ضرورت پارکهای شهری ومعرفی پارک ساعی تهران    ۱۱ ۲-۱- اهمیت پارکهای شهری                             ۱۱ ۲-۱-۱-کاهش دما وافزایش رطوبت نسبی                   ۱۲ ۲-۱...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زلزله و مدیریت بحران

دانلود پروژه زلزله و مدیریت بحران

زلزله و مدیریت بحران فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه چکیده تعریف بحران مدیریت بحران چیست؟ کودکان و زلزله زلزله وآواربرداری جایگاه مردم دربحران تهران وبحران وزلزله استراتژی خطرات ناشی از زلزله جمع بندی منابع پیشگفتار ساختار زمین: زمین جسمی تقریبا کره ای به شعاع متوسط ۶۳۷۰ کیلومترمی باشد .هسته کروی بخش مرکزی کره زمین را در برگرفته وشعاع ان در حدود۳۴۷۰ کیلومتر تخمین زده می شود . اطراف هسته را لایه  میانی یعنی گوشته فرا گرفته وضخامتی در حدود ۲۹۰۰...

ادامه مطلب

دانلود پروژه وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران

دانلود پروژه وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران

وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران فهرست مطالب فهرست ۲ مقدمه ۳ ۱- ویژگی های جغرافیایی شهر ۱۱ ۲- زمین شناسی هیدروژنولوژی ۱۲ ۳- آب شهری ۱۳ ۵- محاسبات: ۱۵ جدول تغییرات سطح آب در مخزن هوایی ۱۹ فصل اول- کلیات ۲۵ پیشگفتار ۲۵ فصل دوم ۲۷ بررسی وضعیت کشاورزی ۲۷ فصل سوم ۳۰ وضعیت اقلیم ۳۰ فصل چهارم ۳۴ آب های سطحی ۳۴ فصل پنجم ۳۹ زمین شناسی ۳۹ فصل ششم ۴۹ منابع آب های زیرزمینی ۴۹ فصل هفتم ۵۶ وضعیت موجود شبکه های آبیار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده فهرست مطالب مقدمه ای بر توفان توفان اثر توفان بر اقیانوس پاسخ اقیانوس به یک توفان یا هاریکان در حال حرکت علامت های توفانی گودباد تشکیل گردباد مشخصات گرد باد ایجاد آگاهی و امنیت در مقابل گرد باد Hurricane  مهم ترین علل ایجاد کننده توفان باد  منشأ باد الگوی وزشی باد اثر چرخش زمین گرایان فشار و باد عواملی که بر جهت و سرعت باد اثر می گذارند جریانات اقیانوسی گرم شدن زمین انواع توفان توفان های رعد و ب...

ادامه مطلب