محیط زیست و بهداشت

دانلود پروژه آلودگي هوا

دانلود پروژه آلودگي هوا

آلودگي هوا فهرست مطالب مقدمه1 ترکيبات جو1 ارتفاع و ساختار جو2 تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو5 آلاينده هاي گازي شکل5 آئروسلها8 آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد9 آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت9 آلودگي هوا11 هواي غير آلوده11 منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا14 هواي آلوده14 آلودگي هوا15 کربن منوکسيد16 اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان18 شيمي تشکيل co19 غلظت و توزيع co21 اثرات co روي انسان22 اکسيد هاي نيتروژن23 منابع اکسيد هاي نيتروژ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله فهرست مطالب 1- زباله هاي جامد شهري 2 زباله هاي بيمارستاني 3 زباله هاي خطرناك 4 زباله هاي خطرناك خانگي 5 پلاستيك 7 كاغذ 11 شيشه و فلزات 13 بازيافت 15 جداسازيSegegation 16 تعريف كمپوست 20 تعريف كمپوست 20 تجزيه هوازي 24 تجزيه غير هوازي 25 دما 26 رطوبت 28 هوا 28 انواع كمپوست 29 روشهاي توليد كمپوست 33 روش صنعتي 33 روش تلنبار كردن (توده سطحي) 38 روش تهيه كود در حياط خانه 44 منظره سلطل زباله اي كه پر بوده و بوي تعفن ناشي از آن هر ان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگی هوا و آثار آن

دانلود پروژه آلودگی هوا و آثار آن

آلودگی هوا و آثار آن فهرست مطالب فصل 2 5 1-2 مقدمه 5 2-آلودگي هوا و آثار آن 6 3-2 تاريخچه آلودگي هوا 7 5-2 عوارض ناشي از آلاينده هاي هوا 14 6-2 اثرات جهاني آلودگي هوا 16 موقعيت استاني – ملي 20 موقعيت فرا منطقه اي 22 بر نقش فرا منطقه اي آن افزوده است (طرح جامع) 23 اقليم منطقه و اثرات مثبت و منفي آن بر آلودگي هواي شهر مشهد 23 اثرات مثبت و منفي اقليم بر آلودگي مشهد مشهد 31 آثار مثبت اقليم 31 آثار منفي اقليم 32 شناسايي منابع آلاينده مش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بهداشت جامعه

دانلود مقاله بهداشت جامعه

بهداشت جامعه فهرست مطالب 1 ) پیشگفتار                                     2 ) اطلاعات دموگرافیک                                1 . 2 ) اطلاعات سنی و جنسی                           2 . 2 ) اطلاعات فرهنگی                                    3 . 2 ) اطلاعات تأهل                                                                        4 . 2 ) اطلاعات مذهبی                                                                              5 ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آلودگی هوا

دانلود پروژه بررسی آلودگی هوا

بررسی آلودگی هوا فهرست مطالب مقدمه1 ترکيبات جو1 ارتفاع و ساختار جو2 تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو5 آلاينده هاي گازي شکل5 آئروسلها8 آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد9 آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت9 آلودگي هوا11 هواي غير آلوده11 منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا14 هواي آلوده14 آلودگي هوا15 کربن منوکسيد16 اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان18 شيمي تشکيل co19 غلظت و توزيع co21 اثرات co روي انسان22 اکسيد هاي نيتروژن23 منابع اکسيد ه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست

دانلود پروژه آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست

آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست  فهرست مطالب عنوان آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست تركيب هوا اهميت و تعاريف آلودگي هوا منابع آلودگي هوا اكسيد كننده هاي فتوشيميايي تقسيم بندي آلاينده ها بر اساس اثرات فيزيولوژيك                           اثرات آلاينده بر انسان                                                               عوارض ناشي از آلوده كننده ها بر روي انسان    اثرات آلاينده بر گياهان ضايعات آلوده كننده ها بر گياهان اثرات آلاينده ها بر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آبزیان سد 15 خرداد

دانلود پروژه بررسی آبزیان سد 15 خرداد

بررسی آبزیان سد 15 خرداد فهرست مطالب چكيده 4 مقدمه : 5 فصل اول 6 محيط شناسي 6 1-1 زمين شناسي : 6 نواحي پايكوهي 9 نواحي دشتي : 9 فصل دوم 14 منابع آبي استان 14 رودهاي استان 14 حوزه آبريز رودخانه قمرود و قره چاي 15 3-2 رودخانه قره چاي 16 4-2 رودخانه قمرود 17 5-2 مشخصات سد گلپايگان 20 6-2 تاريخچه سد 15 خرداد 23 فصل سوم 24 مواد و روش كار 24 تعيين ايستگاههاي نمونه برداري 25 روش كار و وسايل لازم : 25 فصل چهارم 26 نتايج 26 نتايج 26 موجودات نب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

دانلود پروژه راهنماي كنترل بهداشتي آب  استخرهاي شنا

راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا مقدمه استفاده‌هاي زيباشناختي و تفريحي آب، بعنوان يكي از مصارف آب در هر اجتماع مي باشد. استفاده از محيط‌هاي آبي طبيعي و يا مصنوعي بعنوان شنا‌گاهها از ديرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوريكه امروزه شنا بعنوان يك فعاليت تفريحي و ورزشي مفيد از نظر جسمي و روحي در نظر گرفته مي‌شود. در كشور عزيز ما ايران روز به روز به اين اماكن مخصوص از طرف بخش خصوصي افزوده مي شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتي استخره...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگی فضا

دانلود پروژه آلودگی فضا

آلودگی فضا فهرست مطالب آلودگی فضا 1 ● بی‌توجهی بشر به طبیعت 2 ● زباله‌های فضایی 3 ● گردش زباله‌ها در فضا 3 ● خطرات زباله‌های فضایی 4 ● گسترش آلودگی فضا 4 ● یافتن ورزش مناسب 20 ● تیم‌کشی در مدار زمین 21 ارتباط فضانوردان با زمین 22 ● کار در فضا 23 ● ردیابی، هدایت و کنترل 23 ● فعال نمودن تجهیزات 23 ● اتصال 24 ● نگهداری و تعمیر تجهیزات 24 ● سوار کردن ایستگاه فضایی 24 ● خروج از فضاپیما 25 اقامت در فضا 26 ● محافظت در برابر خطرهای فضا 27 ● بی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه چرخه آب و آلودگي

دانلود پروژه چرخه آب و آلودگي

چرخه آب و آلودگي فهرست مطالب چکيده: 1 اثرات MTBE در آلودگي منابع آب: 1 مقدمه 2 تاثيرات MTBE روي سلامت انسان 3 ورود MTBE به منابع آب 4 سرنوشت MTBE و منابع آب 6 نتيجه: 7 ترکيبات جو 9 ارتفاع و ساختار جو 10 تأثير فعاليتهاي انسان بر وضعيت جو 12 آلاينده هاي گازي شکل 13 آئروسلها 15 آيا هوا با كمبود اكسيژن مواجه خواهد شد؟ 16 آيا دماي كره زمين افزايش خواهد يافت؟ 16 آلودگي هوا 18 هواي غير آلوده: 18 منشا و ماهيت آلاينده هاي هوا 20 هواي آلوده: 20 آلودگي هوا 21 ك...

ادامه مطلب