محیط زیست و بهداشت

دانلود پروژه مدیریت زباله وپسماندهای شهری

دانلود پروژه مدیریت زباله وپسماندهای شهری

مدیریت زباله وپسماندهای شهری فهرست مطالب پیش گفتار ـ مقدمه ( اول پیش گفتار بعد مقدمه ) نوشتن خودش نتیجه گیری فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه هدف تحقیق اهمیت وضرورت تحقیق تعریف متغیرها اصطلاحات نظریات درباره زباله ووضعیت آن یافته ها وآنالیز تحقیق زباله های بیمارستانی شهر ابهر تفکیک در محل عوامل موثر در امر باز یافت حمل ونقل جمع آوری اثقال سیستم های جمع آوری ارزیابی ، تجزیه وتحلیل سیستم های جمع آوری زباله مزایا ومعایب زیست محیطی وبهداشتی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی الودگی هوا

دانلود پروژه بررسی الودگی هوا

بررسی الودگی هوا فهرست مطالب مقدمه۱ ترکیبات جو۱ ارتفاع و ساختار جو۲ تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو۵ آلاینده های گازی شکل۵ آئروسلها۸ آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد۹ آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت۹ آلودگی هوا۱۱ هوای غیر آلوده۱۱ منشاء و ماهیت آلاینده های هوا۱۴ هوای آلوده۱۴ آلودگی هوا۱۵ کربن منوکسید۱۶ اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان۱۸ شیمی تشکیل co19 غلظت و توزیع co21 اثرات co روی انسان۲۲ اکسید های نیتروژن۲۳ منابع اکسید های نیتروژن۲۴...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد فهرست مطالب چکیده:   ۱ – اهداف طرح :   ۴ ضرورت اجرای طرح :   ۴ روش مطالعه:   ۵ بخش دوم : مطالعات بایر   ۸ ۱- مطالعات فیزیوگرافی :   ۸ – موقیت جغرافیایی محدوده:   ۸ – ویژگی های فیزیوگرافی :   ۹ – مساحت و محیط محدوده :   ۹ – شکل حوزه :   ۹ – هیپسومتری:   ۱۰ جمع بندی و تجزیه و تحلیل:   ۱۱ ۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:   ۱۱ – بارندگی :   ۱۱ – دما :   ۱۲ ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بلایای طبیعی

دانلود پروژه بلایای طبیعی

بلایای طبیعی فهرست مطالب تاریخچه۱ بلایا۳ مهم ترین آثار بلایا بر محیط۳ انواع بلاها۴ بلاهای طبیعی۴ بلاهای ساخت بشر۶ بلایای فنی۶ تعیین اهمیت هر بلا۶ معرفی آمادگی بخش بهداشت و درمان در برابر بلایا وشرایط اضطراری۷ فرایند آمادگی۷ اقدامات پیش از وقوع بلا۸ اقدامات هنگام وقوع بلا۹ اقدامات پس از قوع بلا۱۰ راهنمای برنامه خانوادگی مقابله با حوادث۱۱ مرکز اعلام خطر و اهداف آن۱۳ آموزش عمومی۱۶ آموزش بهداشت در مراحل مختلف بروز بلایای طبیعی۱۷ راهکار ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

دانلود پروژه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده فهرست مطالب مقدمه ای بر توفان توفان اثر توفان بر اقیانوس پاسخ اقیانوس به یک توفان یا هاریکان در حال حرکت علامت های توفانی گودباد تشکیل گردباد مشخصات گرد باد ایجاد آگاهی و امنیت در مقابل گرد باد Hurricane مهم ترین علل ایجاد کننده توفان باد منشأ باد الگوی وزشی باد اثر چرخش زمین گرایان فشار و باد عواملی که بر جهت و سرعت باد اثر می گذارند جریانات اقیانوسی گرم شدن زمین انواع توفان توفان های رعد و برق ساختار...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سدها و اثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان

دانلود مقاله سدها و اثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان

سدها واثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان  فهرست مطالب چکیده: مقدمه: ناهنجاری های زیست محیطی سد ها در جهان: پیامدهای کمی وکیفی زیست محیطی  سدها وآب بندها ۱- پیامدهای زیست محیطی رود نیل و سد آسوان ۲- مشکلات زیست محیطی‌قاره سیاه ۳- توسعه منابع آبی بر روی رودخانه آماوزن ۴- نیروگاه برقابی استرالیا ، دریاچه پدر Lake pedder)) ۵-بررسی های زیست محیطی سد ناگی ماروس درمجارستان ۶-ناهنجاری های زیست محیطی سدها در سری لانکا ۷-رود سینا ماری و سد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگی هوا

دانلود پروژه آلودگی هوا

آلودگی هوا فهرست مطالب مقدمه۱ ترکیبات جو۱ ارتفاع و ساختار جو۲ تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو۵ آلاینده های گازی شکل۵ آئروسلها۸ آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد۹ آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت۹ آلودگی هوا۱۱ هوای غیر آلوده۱۱ منشاء و ماهیت آلاینده های هوا۱۴ هوای آلوده۱۴ آلودگی هوا۱۵ کربن منوکسید۱۶ اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان۱۸ شیمی تشکیل co19 غلظت و توزیع co21 اثرات co روی انسان۲۲ اکسید های نیتروژن۲۳ منابع اکسید های نیتر...

ادامه مطلب