محیط زیست و بهداشت

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله فهرست مطالب ۱- زباله های جامد شهری ۲ زباله های بیمارستانی ۳ زباله های خطرناک ۴ زباله های خطرناک خانگی ۵ پلاستیک ۷ کاغذ ۱۱ شیشه و فلزات ۱۳ بازیافت ۱۵ جداسازیSegegation 16 تعریف کمپوست ۲۰ تعریف کمپوست ۲۰ تجزیه هوازی ۲۴ تجزیه غیر هوازی ۲۵ دما ۲۶ رطوبت ۲۸ هوا ۲۸ انواع کمپوست ۲۹ روشهای تولید کمپوست ۳۳ روش صنعتی ۳۳ روش تلنبار کردن (توده سطحی) ۳۸ روش تهیه کود در حیاط خانه ۴۴ منظره سلطل زباله ای که پر بوده و بوی تعفن ناشی از آن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگی هوا و آثار آن

دانلود پروژه آلودگی هوا و آثار آن

آلودگی هوا و آثار آن فهرست مطالب فصل ۲ ۵ ۱-۲ مقدمه ۵ ۲-آلودگی هوا و آثار آن ۶ ۳-۲ تاریخچه آلودگی هوا ۷ ۵-۲ عوارض ناشی از آلاینده های هوا ۱۴ ۶-۲ اثرات جهانی آلودگی هوا ۱۶ موقعیت استانی – ملی ۲۰ موقعیت فرا منطقه ای ۲۲ بر نقش فرا منطقه ای آن افزوده است (طرح جامع) ۲۳ اقلیم منطقه و اثرات مثبت و منفی آن بر آلودگی هوای شهر مشهد ۲۳ اثرات مثبت و منفی اقلیم بر آلودگی مشهد مشهد ۳۱ آثار مثبت اقلیم ۳۱ آثار منفی اقلیم ۳۲ شناسایی منابع آلاینده مشهد و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بهداشت جامعه

دانلود مقاله بهداشت جامعه

بهداشت جامعه فهرست مطالب ۱ ) پیشگفتار                                     ۲ ) اطلاعات دموگرافیک                                ۱ . ۲ ) اطلاعات سنی و جنسی                           ۲ . ۲ ) اطلاعات فرهنگی                                    ۳ . ۲ ) اطلاعات تأهل                                                                        ۴ . ۲ ) اطلاعات مذهبی                                                                              ۵ . ۲ ) ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آلودگی هوا

دانلود پروژه بررسی آلودگی هوا

بررسی آلودگی هوا فهرست مطالب مقدمه۱ ترکیبات جو۱ ارتفاع و ساختار جو۲ تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو۵ آلاینده های گازی شکل۵ آئروسلها۸ آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد۹ آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت۹ آلودگی هوا۱۱ هوای غیر آلوده۱۱ منشاء و ماهیت آلاینده های هوا۱۴ هوای آلوده۱۴ آلودگی هوا۱۵ کربن منوکسید۱۶ اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان۱۸ شیمی تشکیل co19 غلظت و توزیع co21 اثرات co روی انسان۲۲ اکسید های نیتروژن۲۳ منابع اکسید های نیتروژن۲۴...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگی هوا و نقش آن در محیط زیست

دانلود پروژه آلودگی هوا و نقش آن در محیط زیست

آلودگی هوا و نقش آن در محیط زیست  فهرست مطالب عنوان آلودگی هوا و نقش آن در محیط زیست ترکیب هوا اهمیت و تعاریف آلودگی هوا منابع آلودگی هوا اکسید کننده های فتوشیمیایی تقسیم بندی آلاینده ها بر اساس اثرات فیزیولوژیک                           اثرات آلاینده بر انسان                                                               عوارض ناشی از آلوده کننده ها بر روی انسان    اثرات آلاینده بر گیاهان ضایعات آلوده کننده ها بر گیاهان اثرات آلاینده ها بر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد

دانلود پروژه بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد

بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه : ۵ فصل اول ۶ محیط شناسی ۶ ۱-۱ زمین شناسی : ۶ نواحی پایکوهی ۹ نواحی دشتی : ۹ فصل دوم ۱۴ منابع آبی استان ۱۴ رودهای استان ۱۴ حوزه آبریز رودخانه قمرود و قره چای ۱۵ ۳-۲ رودخانه قره چای ۱۶ ۴-۲ رودخانه قمرود ۱۷ ۵-۲ مشخصات سد گلپایگان ۲۰ ۶-۲ تاریخچه سد ۱۵ خرداد ۲۳ فصل سوم ۲۴ مواد و روش کار ۲۴ تعیین ایستگاههای نمونه برداری ۲۵ روش کار و وسایل لازم : ۲۵ فصل چهارم ۲۶ نتایج ۲۶ نتایج ۲۶ موجودات نبتیک (...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

دانلود پروژه راهنمای کنترل بهداشتی آب  استخرهای شنا

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا مقدمه استفاده‌های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیط‌های آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شنا‌گاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می‌شود. در کشور عزیز ما ایران روز به روز به این اماکن مخصوص از طرف بخش خصوصی افزوده می شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخره...

ادامه مطلب