محیط زیست و بهداشت

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه و عابرین فهرست مطالب مقدمه: 8 تحليل گذرگاههاي عابر پياده در حواشي ميدان: 12 استفاده از شاخصهاي تركيبي موجود 19 بحث تفصيلي درخصوص نيازهاي مربوط به احداث گذرگاه غيرهمسطح: 25 نتيجه گيري: 28 تحليل جريان ترافيك وسائط نقليه به منظور ارزيابي عملكرد وضعيت موجود: 30 مبدا و مقصد سفرها: 31 محاسبات مربوط به تحليل ميدان در وضعيت موجود: 41 محاسبات مربوط به تحليل ميدان در وضعيت طراحي: 43 شيوه جمع آوري آبهاي س...

ادامه مطلب

دانلود پروژه محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن

دانلود پروژه محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن

محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن فهرست مطالب مقدمه 3 اکولوژی محیط زیست انسان 5 آلودگی حرارتی محیط زیست 5 مواد زاید جامد و اثرات آن بر محیط زیست 6 مخاطرات زيست محيطي 6 تخريب لايه ازن ،‌تهديدي جهان شمول 10 قوانين (راهكارهاي )‌ ملي و بين المللي مربوط به حفاظت از محيط زيست 12 چه بايد كرد ؟ 14 منابع : 16 حفاظت محیط زیست 18 مقدمه 18 زنجیره حیات 19 یک گنجینه درمانی 19 یک انبار وسیع 20 معدنی برای صنعت 20 بهره برداری مفرط از انواع جانوران 20 حفظ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

دانلود پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار فهرست مطالب دانشکده علوم پایه 4 چکیده 5 فصل اول:کلیات 10 آلودگی هوا 13 آلودگی خاک 13 فصل دوم:آلودگی هوا 14 فلزات سنگین 14 اثرات گاز خردل 14 اثرات آلودگی هوا برحشرات انگل گیاهی 14 منابع آلوده کننده  : 15 2-2  فلزات سنگین 16 2-2-1  اثر سرب بر رفتار کودکان 17 آیا مطالعات انجام شده مشخص هستند؟ 18 آیا منحنی های انتخابی به کار گرفته شده ،قابل پیگیری می باشند؟ 18 2-2-2  تاثیر سرب در بروز رفتارهای ض...

ادامه مطلب

دانلود پروژه برکه های تثبیت فاضلاب

دانلود پروژه برکه های تثبیت فاضلاب

برکه های تثبیت فاضلاب فهرست مطالب فصل اول: 5 كليات 5 سيستم بركه هاي تثبيت فاضلاب: 6 جدول اـ مزايا و معايب مختلف سيستم هاي تصفيه فاضلاب (Ar thur 1983) 7 حذف نوترنيت ها 10 نوتيرنت هاي مورد نياز: 11 حذف نوترنيت ها: 13 فيلترهاي سنگي: 15 مشكلات بركه هاي اختياري و تكميلي 21 جلبک شناسی 26 رده‌بندی جلبکها 27 تاژه‌بندی 29 اساس طبقه بندی 31 چرخه زندگی جلبکها 34 دینوفیتا 37 زیستگاه جلبکهای قرمز 42 ویژگیهای جلبکهای قهوه‌ای 44 لامیناریا 46 اطلاعات او...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بازیافت بطری پت

دانلود پروژه بازیافت بطری پت

دانلود پروژه بازیافت بطری پت پلاستیک ها از نظر کمک به پیشرفت تکنولوژی ، افزایش کیفیت زندگی و اطمینان از این که بشر از منابع طبیعی اش به خوبی و به مرور موثر استفاده می کند، نقشی بسیار حیاتی را بازی می کنند. استفاده ای بهینه از منابع به دو موضوع محیط زیست و اقتصاد این تعادل نیز به روش های انتخاب و استفاده از مواد اولیة، صرفه جویی در منابع برای تولید و کاهش ضایعات تا حد ممکن بستگی دارد. در بخش صنایع پلاستیک این موضوع با عنوان «بهینه س...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راههای تصفيه فاضلاب

دانلود پروژه راههای تصفيه فاضلاب

راههای تصفيه فاضلاب فهرست مطالب فصل اول: كليات………………….. 1-1- مواد آلي ………………….. 1-1-1- اندازه‌گيري مواد آلي……….. 1-2- گياهان…………………….. 1-2-1- گياهان غوطه ور……………. 1-2-2- گياهان شناور ……………….. 1-2-3- گياهان حاشيه‌اي ……...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب و تاریخچه آن

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب و تاریخچه آن

تصفیه فاضلاب و تاریخچه آن فهرست مطالب مقدمه 3 تصفيه فاضلاب در ايران 4 هدف از تصفيه ي فاضلاب 5 مراحل تصفيه فاضلاب 7 كيفيت فاضلاب در طرح تصفيه خانه 9 انواع و خواص فاضلاب ها 11 فاضلاب هاي خانگي 11 فاضلاب هاي صنعتي 14 فاضلاب هاي سطحي ( آب هاي سطحي ) 15 آزمايش فاضلاب 16 آلودگي فاضلاب هاي شهري در ايران 25 اصول تصفيه‌ي فاضلاب ( پالايش فاضلاب) 29 تصفية مكانيكي يا تصفية فيزيكي 30 صاف كردن فاضلاب 30 ته‌نشين كردن مواد معلق 32 شناورسازي مواد معلق 38...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش فضای سبز بر زندگی انسان

دانلود پروژه نقش فضای سبز بر زندگی انسان

نقش فضای سبز بر زندگی انسان فهرست مطالب نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان 5 نقش گياهان در كاهش آلودگي صدا 11 فصل دوم 12 ضوابط اكولوژيك فضاي سبز شهري 12 شرايط اقليمي كنون تهران 13 اثرات مفيد فضاي سبز شهري 16 نفوذ پذيري:‌ 18 زهكشي:‌ 19 تصفيه هوا: 20 جلوگيري از فرسايش: 20 استاندارد بين المللي فضاي سبز 23 مفهوم و هدف طراحي پارك و پرديس‌سازي 27 اول: طراحان باغ و برنامه‌ريزها. 27 3- پارك‌ها اماكني براي آموختن 30 1- تعيين خطوط منحني تراز 32 از انتخاب زمين ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آلودگی محیط زیست و مقابله با آن با کاشت گیاهان

دانلود پروژه آلودگی محیط زیست و مقابله با آن با کاشت گیاهان

آلودگی محیط زیست و مقابله با آن با کاشت گیاهان آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن بررسی دو گیاه عشقه (Hedera colchica) و کلم زینتی (Brassica oleracea) بعنوان تصفیه کننده هوا فهرست مطالب فهرست ۱ فصل اول ۴ مقدمه ۴ اهمیت موضوع پژوهش و پیشینة آن ۴ ۱-۲- آلودگی هوا و آلاینده‌ها ۱۵ ۱-۲-۲- آلاینده‌های گوگردی ۲۰ ۱-۲-۳- آلاینده‌های نیتروژنی ۲۰ ۱-۲-۴- ازن ۲۱ ۱-۲-۵- فلوئور ۲۲ ۱-۲-۶- پراکسی استیل نیترات (PAN) 23 1-2-7- باران‌های اسی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه جداسازی محصولات طبیعی آبزی

دانلود پروژه جداسازی محصولات طبیعی آبزی

جداسازی محصولات طبیعی آبزی فهرست مطالب پيشگفتار : 3 1-1 : روش كلي مورد استفاده در HBOI : 9 2- جمع آوري و ذخيرة ارگانيسم هاي آبزي . 11 1-2 ـ كنترل ارگانيسم هاي آبزي : 11 2-2 :جمع آوري : 13 3-2 : ذخيرة ارگانيسم هاي آبزي : 19 3- استخراج 20 1-3 : بي مهرگان :‌ 20 2-3 : جلبك هاي بزرگ : 22 3-3 – طرح روند مورد استفاده در آزمايشگاه .مؤلف در HBOI : 23 برنامه ريزي براي روش جداسازي : 24 1-4 – طرح هاي تقسيم : 25 2ـ4 : استخراج فاز جامد : 27 3ـ 4 : بيول...

ادامه مطلب