طرح توجیهی

دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد رنگهاي صنعتي

دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد رنگهاي صنعتي

دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد رنگهاي صنعتي مراحل تولید رنگ در نظر اول بسیار ساده است،یک عمل اختلاط و یک عمل آسیاب. ولی دقت نظر در روش تولید و رعایت ترتیب و توالی مراحل تولید و توجه به اصول تولید و توجه به اصول تولید هر نوع رنگ موجب افزایش کیفیت رنگ ساخته شده خواهد بود.ساخت رنگ معمولا در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول ابتدا مقداری رزین و کمی حلال دیر فرار به میکسر افزوده می شود و در حین چرخش میکسر، مواد پودری به آهستگ...

ادامه مطلب