معارف اسلامی

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم )

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم )

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم ) فهرست مطالب تقدیر تقدیم مقدمه چکیده بخش دوّم فصل اوّل : بلوغ ونوجوانی فصل دوّم : مشکلات نوجوانی ودرمان آنها بخش سوّم فصل اوّل : خصوصیات والدین فصل دوّم : روابط پدرومادروتأثیرآن برتربیت فرزند فصل سوّم : چگونگی رفتاربا نوجوان فصل چهارم : راههای کم کردن مشکلات خانوادگی پیشنهادات نتایج منابع کتابنامه مقاله مقدّمه : مسأله ی تربیت ومؤدّب بودن به آداب انسانی ، ازدیربازمورد توج...

ادامه مطلب

دانلود بررسی هویت و عزت نفس

دانلود بررسی هویت و عزت نفس

چکیده انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راکه دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کند.باتوجهبه شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد فهرست مطالب فصل اول :  کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲-موضوع تحقیق ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فلسفه و کلام اسلامی

دانلود مقاله فلسفه و کلام اسلامی

فهرست مطالب مقدمه …………………………………………………………………………… ۱ فصل اول رابطه روانشناسی و دین ………………………………………………………… ۱۱ تعریف دین ……………………………………………………………………… ۱۵ بررسی تئوریهای روانشناسانه دین …………………………………………… ۲۱ ـ تئوری تحولی پیاژه ………………………………………………………… ۲۲ ـ تئوری اریکسون ……………………………………………………………. ۲۵ ـ آلپورت ……………………………………………………………………… ۲۷ ـ یونگ ………………………………………………………………………… ۳۰ ـ هیوم ………………………………………………………………………….. ۳۵ ـ فروید ………………………………………………………………………… ۴۲ علل گرایش به دی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فدک سند مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها

دانلود مقاله فدک سند مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها

فهرست مطالب فدک سند مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها اموال پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله مشخصات فدک انتقال فدک به اموال پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بخشش فدک به صدیقه طاهره از مدارک سنی بهترین شاهد و گواه: صدیقه طاهره سلام الله علیها بخشش فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها از مدارک شیعی ابوبکر طلب شاهد میکند !!! غصب فدک از مدارک اهل سنت احتجاج امام علی علیه السلامو ابوبکر در رابطه با شاهد امتناع ابوبکر از پس دادن فدک با تمسک به حدی...

ادامه مطلب