مقالات رایگان

مقاله رایگان بزهکاری و احساس امنیت

مقاله رایگان بزهکاری و احساس امنیت

دانلود رایگان مقاله بزهکاری و احساس امنیت مقدمه امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برم...

ادامه مطلب

مقاله رایگان سیستم اطلاعات مدیریت

مقاله رایگان سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود رایگان مقاله سیستم اطلاعات مدیریت سیستم اطلاعات مدیریت : دیدگاه سنتى مدیریت بر این باور بود که مدیریت یک ذوق است و هر که این ذوق را داشته باشد، مدیر خوبى است و عده اى مدیریت را یک استعداد مى دانند، که بعضى افراد از آن بالقوه یا بالفعل برخوردار هستند و عده اى هم براین باورند که مدیریت یک نوع هنر است و هر که از این هنر برخوردار باشد مى تواند مدیرى موفق باشد. اما امروزه ثابت شده که مدیریت، علاوه بر مطالبى که ذکر شد یک توانمندى علمى همراه با ...

ادامه مطلب

مقاله رایگان جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

مقاله رایگان جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

دانلود مقاله جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی...

ادامه مطلب

مقاله رایگان آسیب شناسی رفتار سازمانی

مقاله رایگان آسیب شناسی رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقاله آسیب شناسی رفتار سازمانی آسیب شناسی رفتار سازمانی چکیده آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه که پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های...

ادامه مطلب

مقاله رایگان لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

مقاله رایگان لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

دانلود رایگان مقاله لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی دکتر علی اصغر حاتمی امروزه لقاح مصنوعی ۱ یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا” به تشریح ...

ادامه مطلب

مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

مقاله رایگان وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی...

ادامه مطلب

مقاله مسمومیت الکل و رابطه آن با ارتکاب جرائم

مقاله مسمومیت الکل و رابطه آن با ارتکاب جرائم

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم کلیات درباره مسمومیت ها بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی ...

ادامه مطلب