مقالات لاتین با ترجمه فارسی

مقاله ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

مقاله ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هیدرو پراکسید

isolation,expression,and characterrization of a 13-hydroperoxide from olive fruit relaited to the biosynthesis of the main virgin olive oil aroma compounds. ایزوله کردن و بیان کردن مشخصه های ژن هید رو پراکسد ۱۳ که در روغن زیتون اصل و ترکیبات آرومای آن یافت می شود .یک کروموزوم کامل کد بندی شده هیدروپر اکسید شامل تمامی اطلاعات ژنهای  خاص آن گیاه است و از میزان آمینو اسید موجود در آن، توالی ژنی گیاه نیز قابل رد یابی است .آنالیز های ژنتیکی نشان ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت

دانلود مقاله تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت

Organizational  change-key to capacity building and effective health promotion تغییرات سازمانی کلید ساخت ظرفیت و ارتقاء موثر سلامت خلاصه: ارتقاء دائمی سلامت یک تئوری قوی و اثبات شده است که برای غلبه بر مشکلات اجتماعی پیشنهاد می شود .شواهد حاکی از میزان تاثیر این تئوری است .تئوری ارتقاء سلامت مجموعه ای از قوانین است  که باید به طور دائم در تمامی بخش های یک سازمان در حال اجرا باشداما برای تاثیر گذاری بیشتر باید جزو فعالیت های محوری و هسته...

ادامه مطلب

توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی

توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی

توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی (DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی  چکیده نشانگرهای مولکولی(DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی در بزرگترین مجموعه جرم پلاسم زیتون دنیا (انجمن  پژوهش و آموزش کشاورزی و شیلات، مرکز آلامدا دل آبیسپو، کوردوبا در اسپانیا) مورد استفاده قرار گرفته است.تا الگوهای تنوع ژنتیکی و ساختار اصلی ژنتیکی را بین ۳۶۱ شماره دسترسی زیتون بررسی کند. بعلاوه، داده های نشانگر برای ساخت گروهی از مجموعه های...

ادامه مطلب