مقالات لاتین با ترجمه فارسی

مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان

مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان

ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS Linear time-varying flatness-based control of Anti-lock Brake System (ABS دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: در این مقاله یک استراتژی کنترل صافی برای سیستم های زمان خطی برای پی گیری مسیر مورد نظر ارائه شده است. کنترل مبتنی بر صافی توسط دو ناظرطراحی شده است. که یکی با ثبات بر برآورد افزایش خط و دیگری طراحی دقیق دو جمله آزادی و بدون ح...

ادامه مطلب

طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی

طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی

طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم Anti-lock Brake System Design Based on an Adaptive Second Order Sliding Mode Controller دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: هدف از این مقاله پیشنهاد کنترلر حالت دوم اسلاید و برای یک سیستم ترمز است. هدف اصلی کنترلر وادار  کردن ویژگی ضد قفل با استفاده از ردیابی نرخ لغزش چرخ و حصول اطمینان از مسافت های کوتاه تر در فرایند ترمز و بهبود ایمنی خودرو م...

ادامه مطلب

مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو

مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو

Multi-objective model-based control for an automotive catalyst ترجمه مقاله کنترل چند هدف مبتنی بر مدل، برای یک کاتالیزور خودرو دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: براساس مدل بازخورد هوا در کنترل سوخت، مبتنی بر مدل می توان گفت که بهینه سازی ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن از سه مسیر کاتالیستی در سیستم های کنترل خودرو ارائه شده است. این کار شامل یک مدل پویای کاتالیور ساده است که توصیف رفتار فیزیکی جذب اکسیژن و بی اثرسازی برگشت...

ادامه مطلب

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

Research on Electronic Throttle Performance Test System ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : جریان ورودی هوا در سیلندر موتور توسط دریچه ی گاز الکترونیکی کنترل می شود . که بخشی مهم از کنترل در موتور های خودرو و دارای اثر مستقیم بر روی بهره وری سوخت و امنیت خودرو دارد . برای داشتن یک کیفیت مناسب تست عملکرد سیستم دریچه ی گاز الکترونیکی باید انجام شود ک...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس

ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس

Optimum Design of Manganese-Coated Copper Catalytic Converter to Reduce Carbon Monoxide Emissions on Gasoline Motor ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن در موتورهای بنزین دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: یکی از فناوری های مهندسی این است که بتوان به منظور کاهش آلودگی هوا، از مبدل کاتالیزورینه نصب شده بر روی مجرای خروجی وسیله نقلیه اجرا گردد. متاسفانه این ابزار بسیا...

ادامه مطلب

ترجمه مقاله دریچه گاز الکترونیکی دو حالته برای کمک به سیستم

ترجمه مقاله دریچه گاز الکترونیکی دو حالته برای کمک به سیستم

Double-Mode Vehicular Electronic Throttle for Driver Assistance Systems ترجمه مقاله دریچه گاز الکترونیکی دو حالته برای کمک به سیستم دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : به طور معمول سیستم دریچه گاز الکترونیکی برای تحقیق و توسعه در سیستم خودرو ها با راننده کمکی مانند ACC مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است با سیستم دریچه گاز اصلی خودرو در چالش بوده و مشکلاتی را در کنترل سوئیچACC  و راننده به وجود بیاورد . به منظور غل...

ادامه مطلب

مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی

Fuzzy Sliding-mode Control of the Electronic Throttle system ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : ساسات الکترونیکی توسط قطع کن DC از طرف موتور با تنظیم جریان هوا در سیستم احتراق خودرو به وجود می آید . سیستم دریچه گاز الکترونیکی غیر خطی بوده و ویژگی های دینامیکی دارد و کنترل آن را توسط روش های سنتی براساس استراتژی PID را دشوار نموده و عملکرد رضایت بخشی دارد ...

ادامه مطلب