مقالات نساجی

دانلود پروژه چاپ نقش روی پارچه در ایران

دانلود پروژه چاپ نقش روی پارچه در ایران

چاپ نقش روی پارچه در ایران فهرست: مقدمه چاپ نقش روی پارچه پارچه چاپ تاریخچه قلمکار سازی چاپ کلاقه ای چاب باتیک در بین هنرمندان آذربایجان چاپ استینسیل چاپ قلمکار نقش آفرینی روی پارچه نقاشیهای روی پارچه دوره هخامنشی تاریخچه چاپ نقش روی پارچه در ایران مقدمه هنر ایران درختی کهن است که ریشه در ژرفای خاک کویر و شاخه تا بلندی البرز و سایه بر سر مردمی دارد که پیوند خود با او نه بریده و نه کاسته اند .مردمی که با هنر به دنیا آمده و در کنار آن زن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه صنعت نساجی در ایران

دانلود پروژه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی در ایران فهرست مطلب ۱-              مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران ۶ ۱-۱-    تاریخچه صنعت نساجی در ایران                          ۷ ۱-۲-    مشکلات و بحران در صنعت نساجی                     ۹ ۱-۳-    علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران                                             ۱۱ ۱-۴-    لزوم بهبود وضعیت موجود                               ۱۲ ۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار)                        ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آریگونی صنعت نساجی

دانلود پروژه آریگونی صنعت نساجی

آریگونی صنعت نساجی فهرست مطالب پوشش روی درخت البالو ۷ پوشش روی انگورهای زمینی ۸ پوشش روی درخت البالو ۸ دانه های سبزیجات ۱۹ شبکه ضخیم برای جمع کردن مکانیکی زیتون ۲۶ برای زیتون ۲۶ بسته ها: ۲۷ مقاومت نسج ها در برابر گرما ۳۰ ۹-حواشی نرمال ۳۴ قرار دهنده سطل: ۳۶ صندلی اپراتوبر: ۳۷ ۲-مایل: ۳۷ صندلی سخت ۳۸ (انتخاب) کمربند صندلی ۳۸ کنترل قبل از حرکت: ۳۹ کنترل سطح روغن ۴۰ میزان مشخص طوق پیچ: ۴۵ j. کنترل نمودن مایع ترمز: ۴۶ روشن کردن موتور: ۴۶ «متوقف ک...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON

دانلود پروژه آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON

آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON  بهترین تعریف از آهاردهی سطح کاغذ، ایجاد مقاومت به جذب یا نفوذ سیالات بویژه آب در آن می باشد. از نظر کاربردی این تعریف به معنای ایجاد مقاومت از طریق بکارگیری مواد شیمیایی در سطح کاغذ یا مقوا پس ازتشکیل می باشد تا افزودن مواد شیمیایی به خمیر کاغذتر.درتکنولوژی مدرن آهار زنی سطحی علاوه بر آبگریزی باعث تثبیت خواص نیز میگردد .پارامترهای کم اهمیت تری مانند چاپ پذیری، چسب پذیری و قابلیت گذر کاغذ ممکن است در بعضی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه صنعت نساجی

دانلود پروژه صنعت نساجی

صنعت نساجی فهرست مطلب: ۱-    مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران    ۶ ۱-۱-    تاریخچه صنعت نساجی در ایران                        ۷ ۱-۲-    مشکلات و بحران در صنعت نساجی                    ۹ ۱-۳-    علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران                ۱۱ ۱-۴-    لزوم بهبود وضعیت موجود                    ۱۲ ۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار)                        ۱۲ ۱-۴-۲- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور                ۱۵...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آشنایی با ماشین هایCNC

دانلود پروژه آشنایی با ماشین هایCNC

آشنایی با ماشین هایCNC فهرست مطالب نگاهی به ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری  CNC تفاوت سیستمهای NC و CNC : تاریخچه ماشینهای CNC : مزایا , معایب و کاربردهای  CNC : کارکرد CNC چگونه است؟ جیگ و فیکسچرهای ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری(CNC) تکنولوژی CAD/CAM در خدمت ساخت قطعات صنعتی و صنایع قالبسازی‌ محور، راستایی است که به وسیله کنترلر ماشین CNC کنترل می شود کاربردهای منطق فازی در ماشین‌های CNC طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای یک سیستم CNC طراحی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت کارخانجات دارو پخش

دانلود پروژه سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت کارخانجات دارو پخش

سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت کارخانجات دارو پخش فهرست مطالب نگاهی اجمالی به سیستم نت کارخانه خلاصه ای از رویه عملکرد سیستم ۱- تعریف سیستم ۲- تعریف سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (نت) ۳- انواع سیستمهای تولیدی و درجه نیاز به «نت» ۴- انواع سازمان و تشکیلات «نت» در کارخانجات. ۵- موقعیت «نت» در سازمان و ارتباط با سایر واحدها ۶- عوامل موثر در جذب و دفع کارکنان «نت» ۷- وظایف کلی دفتر برنامه ریزی «نت» ۸- انواع رویکردهای «نت» (PM, EM....

ادامه مطلب