مقالات نساجی

دانلود مقاله تصفیه و بازیافت پساب نساجی

دانلود مقاله تصفیه و بازیافت پساب نساجی

تصفیه و بازیافت پساب نساجی فهرست مطالب – معرفی…………………………… ۱ ۱-۱- پیش زمینه………………….. ۱ ۲-۱- جستجوی پردازش تصفیه / بازیافت    ۲ ۳-۱- شیوه یکپارچه……………….. ۴ ۲- مواد و روشها……………………. ۵ ۲-۱- غشای بیوراکتور…………….. ۵ ۲-۲- نانوفیلتراسیون (NF)……R...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

دانلود پروژه بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن فهرست مطالب چکیده فصل اول: آشنایی کلی با سازه‌های پارچه‌ای بخش اول: مواد کامپوزیتی و خصوصیات آنها ۱ ۱-۱- تاریخچه ۱ ۲-۱- مقدمه ۲ ۳-۱- کامپوزیتها چه هستند؟ ۵ ۴-۱- صنعت کامپوزیتها ۸ ۱-۴-۱- کامپوزیتهای مصرفی ۸ ۲-۴-۱- کامپوزیتهای صنعتی ۹ ۳-۴-۱- کامپوزیتهای پیشرفته ۹ ۵-۱- ساختارهای تشکیل دهنده مواد مرکب ۱۰ ۶-۱- چرا کامپوزیتها متفاوتند؟ ۱۱ ۷-۱- کامپوزیتها از نقطه نظر دیگر ۱۳ ۸-۱- طبقه بندی کامپوزیتها ۱۴...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ

دانلود مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ

رفتار بیرون کشیدن نخ فهرست مطالب ۱-۳- تابع برازندگی بر اساس رتبه بندی ۱-۱-۳- رتبه بندی خطی ۲-۱-۳- رتبه بندی غیر خطی ۳-۱-۳- مقایسه بین رتبه بندی خطی و غیر خطی ۴-۱-۳- آنالیز رتبه بندی خطی ۲-۳- رتبه بندی چند منظوره ( چند تابع ) ۱-۲-۳- رتبه بندی پارتو ۲-۲-۳- دستیابی هدف یا روش عدم تساویها ۳-۲-۳- اشتراک ۴-۲-۳- اطلاعات بیشتر درمورد بهینه سازی چند منظوره ۵-۲-۳- برآیند مجموع وزن دار شده یا عددی کردن چند منظوره ۳-۳- انتخاب چرخ دولت ۴-۳- نمو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ذوب ریسی و مسایل مربوط به آن

دانلود پروژه ذوب ریسی و مسایل مربوط به آن

ذوب ریسی  و مسایل مربوط به آن فهرست مطالب فصل اول : ۷ ۱-۲-۱ : جنبه‌های متداول ۱۰ ۲-۲-۱ : بیرون ده (روزن ران) : ۱۴ ۳-۲-۱ : چرخش متعدد (چندجانبه ) : ۱۸ ۴-۲-۱ : سلسله چرخش و چرخان : ۱۸ ۶-۲-۱:کاربرد کامل چرخش: ۲۶ ۱-۳-۱ : تغییر پذیری چرخشی – ذوب ۲۷ ۱-۴-۱: فرآیند و فرآوری : ۳۰ ۲-۴-۱ : چرخش در سرعت های بالا به طور ملایم : ۳۳ ۳-۴-۱ :‌چرخش در سرعت های خیلی بالا :‌ ۳۵ ۴-۴-۱ :‌چگونگی جریان سرعت چرخشی بالا :‌ ۳۶ ۵-۱ : نقش عمده برخی از پارامتر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

 تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای فهرست مطالب مقدمه     ۱ فصل اول: کلیات آنزیم ها ۱-۱- آنزیمها    ۳ ۱-۲- نامگذاری آنزیمها    ۵ ۱-۳- اثر PH بر فعالیت آنزیم    ۵ ۱-۴- اثر دما بر واکنشهای آنزیمی    ۶ ۱-۵- بازدارندگی فعالیت آنزیم    ۶ ۱-۶- خواص برجسته آنزیمها    ۹ ۱-۷- ویژگی آنزیمها برای سوبسترا    ۹ ۱-۸- آنزیمهای سلولاز    ۱۰ ۱-۹- کاربرد آنزیمها در صنعت نساجی    ۱۲ ۱-۱۰- کاتیونی کردن    ۱۷ ۱-۱۱- رنگرزی    ۱۸ ۱-۱۲- کهنه نما...

ادامه مطلب

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر فهرست مطالب چکیده : ۱۱ مقدمه : ۱۲ فصل اول ۱۶ اساس بافندگی تاری پودی ۱۶ شکل (۱)  : نمای شماتیک ماین بافندگی ۱۷ ۲-۲-۱-  تشکیل دهنه نخ های تار ۱۹ شکل (۲): طرز تشکیل دهنه ۱۹ شکل (۳) : باز شدن دهنه تار به صورت منظم یا نا منظم ۲۰ شکل(۴) :  خط صفر یا خط دهنه کامل ۲۱ شکل (۵) :  اجزاء تشکیل دهنه ۲۱ شکل(۶) :  طبقه بندی ماشین های بافندگی ۲۲ ۵-۲-۱- دفتین زدن ۲۴ شکل  ۸ : کوبیدن دفتن برای دهنه دیر و...

ادامه مطلب

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

انواع بافت سرژه فهرست مطالب مقدمه ۳ فصل اول ۵ کلیات ۶ ۱-۱- هدف ۶ ۱-۲- پیشینه تحقیق ۶ ۱-۳- روش کار و تحقیق ۷ فصل‌دوم ۸ ۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده ۹ ۲-۲- طرح بافت ۱۱ ۲-۳- انواع بافت ها ۱۱ ۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار ۳۷ ۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه ۳۷ ۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه ۴۱ ۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ۴۲ ۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه ۴۴ ۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه ۴۶ مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۴۶ ۲-۶-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه ...

ادامه مطلب