مقالات نساجی

دانلود پروژه تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

دانلود پروژه تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي

 تأثير عمليات آنزيم ها برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي فهرست مطالب مقدمه     1 فصل اول: كليات آنزيم ها 1-1- آنزيمها    3 1-2- نامگذاري آنزيمها    5 1-3- اثر PH بر فعاليت آنزيم    5 1-4- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي    6 1-5- بازدارندگي فعاليت آنزيم    6 1-6- خواص برجسته آنزيمها    9 1-7- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا    9 1-8- آنزيمهاي سلولاز    10 1-9- كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي    12 1-10- كاتيوني كردن    17 1-11- رنگرزي    18 1-12- ...

ادامه مطلب

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر فهرست مطالب چکیده : 11 مقدمه : 12 فصل اول 16 اساس بافندگي تاري پودي 16 شكل (1)  : نماي شماتيك ماين بافندگي 17 2-2-1-  تشكيل دهنه نخ هاي تار 19 شكل (2): طرز تشكيل دهنه 19 شكل (3) : باز شدن دهنه تار به صورت منظم يا نا منظم 20 شكل(4) :  خط صفر يا خط دهنه كامل 21 شكل (5) :  اجزاء تشكيل دهنه 21 شكل(6) :  طبقه بندي ماشين هاي بافندگي 22 5-2-1- دفتين زدن 24 شكل  8 : كوبيدن دفتن براي دهنه دير...

ادامه مطلب

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

انواع بافت سرژه فهرست مطالب مقدمه 3 فصل اول 5 كليات 6 1-1- هدف 6 1-2- پيشينه تحقيق 6 1-3- روش كار و تحقيق 7 فصل‌دوم 8 2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده 9 2-2- طرح بافت 11 2-3- انواع بافت ها 11 2-4- مکانیزم های تشکیل دهنه کار 37 2-4-2- نوع تشکیل دهنه 37 2-4-3- چگونگی تشکیل دهنه 41 2-4-4- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن 42 2-4-5- لحظه تشکیل دهنه 44 2-5- انواع مكانيزم تشكيل دهنه 46 مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی 46 2-6-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي

دانلود پروژه ساختار سطحي الياف نساجي  استفاده شده در امباسينگ غلتكي

ساختار سطحي الياف نساجي  استفاده شده در امباسينگ غلتكي فهرست مطالب چكيده : 2 1- مقدمه : 2 2-  رول امباسينگ برروي فويل ( صفحة فلزي نازك ) و الياف : 4 3-آزمايشات 6 3-نتايج : 8 5- نتيجه 9 غلتك هاي امباسينگ : 11 انواع تكميل : 15 تكميل ثابت : 16 امبوسينگ (Embssing) 18 شراينرايزينگ ( Schreinerising) 18 پلي استر : 19 پلي استر با الكتريسيته ساكن كم 28 -انتخاب مواد رنگرزي مناسب الياف پلي استر 34 فرآيند رنگرزي با مواد رنگي ديسپرس 38 مواد رنگرزي ديسپرس با اندا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

دانلود پروژه بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي فهرست مطالب مقدمه 6 بهره وري چيست؟ 10 بهره وري در سازمان 11 مفهوم فني بهره وري چيست؟ 11 مفهوم اقتصادي بهره وري چيست؟ 12 مفهوم مديريت بهره وري چيست؟ 13 بهره وري چيست/ مفهوم تكميل كننده 13 قوانين بهره وري 14 بهره وري و مديريت 16 بهره وري در مديريت نيروي انساني 17 بهره وري در مديريت توليد 19 سنجش بهره وري 23 بهبود بهره وري 24 نتيجه 26 بهره وري سبز در صنعت نساجي 26 م...

ادامه مطلب

مقاله مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر

مقاله مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر

دانلود مقاله مدلسازي دو بعدي خشک ريسي ليف هاي پليمر يش بيني ديناميک خشک ريسي ليف هاي پليمر که بر اساس مدل دو بعدي قرار دارد مطرح مي شوند معادله اصلي مورد استفاده براي توضيح مايع ريسندگي با هم شامل تأثيرات ويسکوز و هم ويسکوالاستيک مي باشد که بر اساس ترکيب موازي و برابر يک معادله Giesekus  غير خطي و يک جزء نيوتوني ساده قرار دارد تأثيرات ترکيب و دما در ويسکوزيته ، دماي تبديل شيشه اي و مدول هاي Zero-shear  و در اينها، در زمان استراحت مربو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

دانلود پروژه کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

کاربردهای فن آوری  نانو در صنعت نساجی فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ای بر کاربردهای نانو تکنولوژی مقدمه 7 تاریخچه 8 استفاده تایلند از نانو تکنولوژی برای بهبود کیفیت ابریشم 11 لباسهای بی نیاز از شستشو و پارچه های ضد چروک و لکه 12 نانو جوراب 13 نانو فیلتراسیون 14 لوله های انتقال گاز نانوژل 16 الکتروريسي 19  فصل دوم: تولید نانو الیاف با تکنولوژی الکتروریسی الكترو ريسي الياف نانو كولاژن 24 روشها 27 الكتروريسي مداوم نانو الياف پليمر خطي روي يك درام جمع كنند...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

دانلود پروژه اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف فهرست مطالب فصل اول: 3 1-1- مقدمه 3 2-1- جریان برش (Shear flow) 9 2-2-1- جریان موئینه (مویرگی) 12 3-2-1- جریانهای غیر نیوتنی 15 5-2-1- ویسکوزیته حقیقی 23 6-2-1 ویسکوزیته محلول 26 8-2-1 اندازه گیری ویسکوزیته برش: 34 3-1- جریان کشیدگی 36 3-3-1- طبیعت جریان کشیدگی 36 2-5-1- ناپایداریهای جریان: 57 فصل دوم: 74 2- خشک ریسی 74 13-2- بسط مدل 93 1-13-2- سنيماتيک جريان 94 طرح عددي 114 4-4-3- عملکردهای بعدی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خواص مکانیکی پارچه

دانلود پروژه خواص مکانیکی پارچه

دانلود پروژه خواص مکانیکی پارچه چكيده يكي از مهمترين خواص مكانيكي پارچه استحكام آن مي باشد . همچنين ازدياد طول تا حد پارگي نيز حائز اهميت مي باشد عوامل مختلف روي اين خواص  مي توانند تاثير گذار باشند از جمله جنس نخ ، نمره نخ ، نوع نخ و تراكم و غيره .در اين پروژه كارهاي ذيل انجام شده است : – بررسي استحكام پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت – بررسي ازدياد طول تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي با ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه پارچه های نساجی

دانلود پروژه پارچه های نساجی

پارچه های نساجی فهرست مطالب مقدمه 6 فصل اول 9 رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري – پودي 9 1-1- تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش 10 1-2- تعريف برش پارچه (Shearing) 12 1-2-1- طبيعت برش 12 شكل 1- (a) برش خالص . (b) برش ساده . (c) نمايه عمومي برش. [1] 13 شكل 2- (a ) نمايه برش ساده سازي 17 1-2-2- مسأله عملي برش 21 1-3- منحني برش پارچه 25 1-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه ) 26 شكل 5- منحني عمومي برش پارچه ( بعد از Cusick 1961 ) . [1...

ادامه مطلب