مقالات نساجی

دانلود پروژه سیر تاریخی پیدایش پوشاک

دانلود پروژه سیر تاریخی پیدایش پوشاک

سیر تاریخی پیدایش پوشاک فهرست مطالب فصل اول ۵ نگاهی به سیر تاریخی پیدایش پوشاک ۵ فرم و شکل ۱۴ دوخت ۱۵ فصل دوم ۱۸ عناصر بصری(خط – رنگ) ۱۸ خط ۲۰ «انواع خط» ۳۱ «رنگ» ۳۶ رنگهای اصلی (Primear): 38 رنگهای فرعی (Sekunnder): 38 رنگهای سه گانه (Tertear): 38 رنگهای خنثی یا بیرنگها (Acromatic): 39 گام رنگی ۳۹ اقسام گام رنگی (سرد – گرم) ۴۰ رنگ های مکمل ۴۱ تنالیته (Tonality): 42 هارمونی (Harmony): 42 کنتراست رنگی (Contrast): 43 کنتراست رنگهای ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

دانلود پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی فهرست مطالب تقدیر و تشکر مقدمه چکیده تئوریک اصوات خواص فیزیکی صوت انواع صوت اثرات صدا بر انسان اندازه گیری صوت شدت صدا توان صدا و تراز توان صدا تراز فشار صوت انتقال صدا جذب صدا انعکاس صوت صوت طنین انداز قانون جرم جذب و عایق بندی کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی OSHA مشکلات سروصدا در صنعت نساجی خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی امکان پذیر بودن کنترل سروصدا آنالیز اقتصادی ریسندگی راه حلها ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تصفیه و بازیافت پساب نساجی

دانلود مقاله تصفیه و بازیافت پساب نساجی

تصفیه و بازیافت پساب نساجی فهرست مطالب – معرفی…………………………… ۱ ۱-۱- پیش زمینه………………….. ۱ ۲-۱- جستجوی پردازش تصفیه / بازیافت    ۲ ۳-۱- شیوه یکپارچه……………….. ۴ ۲- مواد و روشها……………………. ۵ ۲-۱- غشای بیوراکتور…………….. ۵ ۲-۲- نانوفیلتراسیون (NF)……R...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

دانلود پروژه بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن فهرست مطالب چکیده فصل اول: آشنایی کلی با سازه‌های پارچه‌ای بخش اول: مواد کامپوزیتی و خصوصیات آنها ۱ ۱-۱- تاریخچه ۱ ۲-۱- مقدمه ۲ ۳-۱- کامپوزیتها چه هستند؟ ۵ ۴-۱- صنعت کامپوزیتها ۸ ۱-۴-۱- کامپوزیتهای مصرفی ۸ ۲-۴-۱- کامپوزیتهای صنعتی ۹ ۳-۴-۱- کامپوزیتهای پیشرفته ۹ ۵-۱- ساختارهای تشکیل دهنده مواد مرکب ۱۰ ۶-۱- چرا کامپوزیتها متفاوتند؟ ۱۱ ۷-۱- کامپوزیتها از نقطه نظر دیگر ۱۳ ۸-۱- طبقه بندی کامپوزیتها ۱۴...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ

دانلود مقاله رفتار بیرون کشیدن نخ

رفتار بیرون کشیدن نخ فهرست مطالب ۱-۳- تابع برازندگی بر اساس رتبه بندی ۱-۱-۳- رتبه بندی خطی ۲-۱-۳- رتبه بندی غیر خطی ۳-۱-۳- مقایسه بین رتبه بندی خطی و غیر خطی ۴-۱-۳- آنالیز رتبه بندی خطی ۲-۳- رتبه بندی چند منظوره ( چند تابع ) ۱-۲-۳- رتبه بندی پارتو ۲-۲-۳- دستیابی هدف یا روش عدم تساویها ۳-۲-۳- اشتراک ۴-۲-۳- اطلاعات بیشتر درمورد بهینه سازی چند منظوره ۵-۲-۳- برآیند مجموع وزن دار شده یا عددی کردن چند منظوره ۳-۳- انتخاب چرخ دولت ۴-۳- نمو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ذوب ریسی و مسایل مربوط به آن

دانلود پروژه ذوب ریسی و مسایل مربوط به آن

ذوب ریسی  و مسایل مربوط به آن فهرست مطالب فصل اول : ۷ ۱-۲-۱ : جنبه‌های متداول ۱۰ ۲-۲-۱ : بیرون ده (روزن ران) : ۱۴ ۳-۲-۱ : چرخش متعدد (چندجانبه ) : ۱۸ ۴-۲-۱ : سلسله چرخش و چرخان : ۱۸ ۶-۲-۱:کاربرد کامل چرخش: ۲۶ ۱-۳-۱ : تغییر پذیری چرخشی – ذوب ۲۷ ۱-۴-۱: فرآیند و فرآوری : ۳۰ ۲-۴-۱ : چرخش در سرعت های بالا به طور ملایم : ۳۳ ۳-۴-۱ :‌چرخش در سرعت های خیلی بالا :‌ ۳۵ ۴-۴-۱ :‌چگونگی جریان سرعت چرخشی بالا :‌ ۳۶ ۵-۱ : نقش عمده برخی از پارامتر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

دانلود پروژه تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای

 تأثیر عملیات آنزیم ها برروی پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای فهرست مطالب مقدمه     ۱ فصل اول: کلیات آنزیم ها ۱-۱- آنزیمها    ۳ ۱-۲- نامگذاری آنزیمها    ۵ ۱-۳- اثر PH بر فعالیت آنزیم    ۵ ۱-۴- اثر دما بر واکنشهای آنزیمی    ۶ ۱-۵- بازدارندگی فعالیت آنزیم    ۶ ۱-۶- خواص برجسته آنزیمها    ۹ ۱-۷- ویژگی آنزیمها برای سوبسترا    ۹ ۱-۸- آنزیمهای سلولاز    ۱۰ ۱-۹- کاربرد آنزیمها در صنعت نساجی    ۱۲ ۱-۱۰- کاتیونی کردن    ۱۷ ۱-۱۱- رنگرزی    ۱۸ ۱-۱۲- کهنه نما...

ادامه مطلب