مقالات نساجی

دانلود پروژه اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند

دانلود پروژه اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند

اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند فهرست مقدمه 1 فصل اول 1- منسوجات هوشمند و بررسي تحقيقات انجام شده 3 1-1- منسوجات هوشمند و علائم حياتي بدن انسان 4 1-1-1- معرفي منسوجات هوشمند 4 1-1-1-1- منسوجات قابل پوشش (منــــــسوجات هوشمند قابل پوشش) 5 1-1-1-2- منسوجات صنعتي غير قابل پوشش (منسوجات هوشمند غير قابل پوشش )6 1-1-2- علائم سلامتي بدن 6 1-1-2-1- ضربان قلب در واحد زمان 6 1-1-2-2- تعداد تنفس در واحد زمان 6 1-1-2-3- دماي بدن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

دانلود پروژه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول : نانو تكنولوژي و تاريخچه توليد الياف نانو 1-1)مقدمه 3 2-1)نانو مواد و طبقه بندي آنها 4 1-2-1)نانو فيلمهاي نازك 5 2-2-1)نانو پوششها 6 3-2-1)نانو خوشه ها 7 4-2-1)نانو سيمها ونانو لوله ها 8 5-2-1)روزنه هاي نانو 9 6-2-1)نانو ذرات 9 3-1)الياف نانو 10 4-1)تاريخچه توليد الياف نانو 11 فصل دوم : روشهاي توليد الياف نانو 1)تهيه الياف نانو به روش كا تا ليزور شناور 18 اث...

ادامه مطلب

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

دانلود پروژه عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده فهرست مطالب مقدمه 1 1-1- اهداف 4 1-2- فرضيه ها 5 1-3- پنداشت ها (گمان ها) 6 1-4- محدوديت ها 6 1-5- تعاريف 7 فصل دوم 10 مرور مقاله 10 2-1- حفظ انرژي 11 2-2- تئورسي انتقال حرارت 12 2-3- طراحي و عملكرد پنجره 14 2-4- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه 17 2- 5- نشت پذيري هوا و تخلخل 19 2-5-1- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل 21 2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه 22 2-5-3- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري...

ادامه مطلب

دانلود پروژه الیاف سلولز

دانلود پروژه الیاف سلولز

الیاف سلولز فهرست مطالب 2-1- ساختمان شيميايي سلولز 6 شكل 1-1- ساختمان خطي ملكولي گلوكز يا پنتاهيدراكسيد آلدئيد 7 شكل 2-1- تبديل فرم خطي گلوكز به فرم حلقوي 8 شكل 3-1- پليمريزاسيون گلوكز و ايجاد پيوند 1 و4   – گلوكزيديك 9 شكل 4-1- عوامل جانبي زنجير سلولز 10 ج) پيوند گوگردي: 11 8-1- خصوصات گياهي 14 10-1- ايجاد نپ (nep) 16 11-1- ساختمان ليف پنبه 17 شكل (6-1) يك واحد سلوبيوز موقعيت اتمهاي حلقوي 18 شكل(7-1) شماي ساختمان ليف پنبه قبل از اولين خشك...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اندازه گیری یون کروم III به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی

دانلود پروژه اندازه گیری یون کروم  III به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی

اندازه گیری یون کروم (III) به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه چكيده فصل اول : كروم مقدمه 2 1-1- تعريف چرم 4 1-2- لزوم پوست پيرايي 4 1-3- پوست پيرايي با نمك¬هاي كروم (دباغي كرومي) 5 1-4- تاريخچه پوست پيرايي با نمك¬هاي كروم (III) 5 1-5- معادله واكنش با گاز گوگرد دي اكسيد¬ 6 1-6- شيمي نمك¬هاي كروم (III)...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کارخانه چله کشی

دانلود پروژه کارخانه چله کشی

کارخانه چله کشی فهرست مطالب تاريخچه كارخانه 7 محصولات 7 نخ مصرفي 7 پلان كارخانه 8 چارت سازماني 9 مقدمه 11 ماشين‌هاي بافندگي سولزر مدل F2001 16 اجزاء و ساختماني تشكيل دهنده ماشين‌هاي بافندگي 21 1. غلتك نخ تار (اسنوبافندگي) 21 2. پل پارچه‌اي 22 3. لامل‌ها 22 4. وردها 23 5.ميل ميلك‌ها 24 6. شانه 24 7. دفتين 24 8. جسم پودگذار 24 9. پل پارچه 25 10. غلتك كشش دهنده (سمباده‌اي) 25 11. غلتك پارچه 25 روش كار با ماشين‌هاي سولزر 25 چگونگي برطرف كردن نخ تار 26 ب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي

دانلود پروژه كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي

كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي فهرست مطالب چكيده 2 مقدمه 3 1-1 هدف 5 1-3 روش كار 6 2-1 كيسه هوا 7 2-2 چگونگي عملكرد كيسه هوا 8 2-3-1 فرآيند توليد نخ كيسه هوا 11 2-4-1 عمليات قبلي 13 2-4-2 فرآيند پوشش دهي پارچه هاي هوا 13 2-5  فرآيند دوخت 14 2-5-1پارامترهاي دوخت 15 2-5-2 انتخاب نخ هاي دوخت 15 3-1-1مواد اسفنجي 19 3-1-2 تكنيك هاي اتصال مستقيم 20 3-1-3 بستن با قلاب و حلقه 20 3-1-4 بستن تونل 20 3-2 پارچه روكش صندلي 21 3-3 مواد برا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

دانلود پروژه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از  نازل فهرست مطالب عنوان    صفحه فصل اول:مطالعات كتابخانه اي 1 1- 1- سير تاريخي بررسي زير دست 2 1-1-1- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس 2 1-1-2- سيستم کاواباتا 3 1-1-2-1- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه : 4 1-1-2-2- ارزيابي واقعي زير دست پارچه : 5 1-1-3- روش ارزيابي سريع 7 1-1-4- اندازه گيري زير دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج : 8 1-1-4-1 – آزمايش کششي : 8 1-1-4-2- آزمايش خمش : 8 1-1-4-3- آزماي...

ادامه مطلب

بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی اسپرک قرمزدانه پوست گردو با روشهای مختلف

بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی اسپرک قرمزدانه پوست گردو با روشهای مختلف

بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی(‌اسپرک قرمزدانه پوست گردو ) با روشهای مختلف فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول :‌كليات 1-1- هدف 4 1-2- پيشينة‌تحقيق 4 1-3- روش كار تحقيق 5 فصل دوم : اكريليك 2-1- تاريخچه 7 2-2 – تعريف الياف اكريليك و مد اكريليك 7 2-3- سنتز اكريلونيتريل 8 2-4- حلالهاي مناسب الياف پلي اكريلونيتريل 11 2-5- توليد الياف از پليمر اكريلونيتريل 11 2-6- انواع الياف اكريليك و مد آكريليك 13 2- 7- الياف ارلون 13 2-8- الي...

ادامه مطلب

مقایسه ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع استیپل با ریسندگی شیمیایی الیاف یکسره فیلامنت

مقایسه ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع استیپل با ریسندگی شیمیایی الیاف یکسره فیلامنت

مقایسه ریسندگی مکانیکی از الیاف منقطع استیپل با ریسندگی شیمیایی الیاف یکسره فیلامنت فهرست مطالب ریسندگی مکانیکی از الیاف استیپل 6 1-1-1 بحث اقتصادی 6 1-1-1-1 ماشین آلات خط تولید 6 1-1-1-1-1 حلاجی 7 1-1-1-1-6  بوبین پیچی 9 1-1-1-2 فضای اشغالی ماشین آلات 10 1-1-2 محدودیت تولید 15 1-2 ریسندگی شیمیایی از الیاف یکسره 18 جدول1-1توليد الياف پلي‌استر در دهة پاياني قرن بيست ميلادي(واحد: میلیون تن) 19 1-2-2-2 محدودیت تولید 22 1-2-3-1-1 ساختا...

ادامه مطلب