مقالات نساجی

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر فهرست مطالب چکیده : ۱۱ مقدمه : ۱۲ فصل اول ۱۶ اساس بافندگی تاری پودی ۱۶ شکل (۱)  : نمای شماتیک ماین بافندگی ۱۷ ۲-۲-۱-  تشکیل دهنه نخ های تار ۱۹ شکل (۲): طرز تشکیل دهنه ۱۹ شکل (۳) : باز شدن دهنه تار به صورت منظم یا نا منظم ۲۰ شکل(۴) :  خط صفر یا خط دهنه کامل ۲۱ شکل (۵) :  اجزاء تشکیل دهنه ۲۱ شکل(۶) :  طبقه بندی ماشین های بافندگی ۲۲ ۵-۲-۱- دفتین زدن ۲۴ شکل  ۸ : کوبیدن دفتن برای دهنه دیر و...

ادامه مطلب

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

دانلود پروژه انواع بافت سرژه

انواع بافت سرژه فهرست مطالب مقدمه ۳ فصل اول ۵ کلیات ۶ ۱-۱- هدف ۶ ۱-۲- پیشینه تحقیق ۶ ۱-۳- روش کار و تحقیق ۷ فصل‌دوم ۸ ۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده ۹ ۲-۲- طرح بافت ۱۱ ۲-۳- انواع بافت ها ۱۱ ۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار ۳۷ ۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه ۳۷ ۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه ۴۱ ۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن ۴۲ ۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه ۴۴ ۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه ۴۶ مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی ۴۶ ۲-۶-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتکی

دانلود پروژه ساختار سطحی الیاف نساجی  استفاده شده در امباسینگ غلتکی

ساختار سطحی الیاف نساجی  استفاده شده در امباسینگ غلتکی فهرست مطالب چکیده : ۲ ۱- مقدمه : ۲ ۲-  رول امباسینگ برروی فویل ( صفحه فلزی نازک ) و الیاف : ۴ ۳-آزمایشات ۶ ۳-نتایج : ۸ ۵- نتیجه ۹ غلتک های امباسینگ : ۱۱ انواع تکمیل : ۱۵ تکمیل ثابت : ۱۶ امبوسینگ (Embssing) 18 شراینرایزینگ ( Schreinerising) 18 پلی استر : ۱۹ پلی استر با الکتریسیته ساکن کم ۲۸ -انتخاب مواد رنگرزی مناسب الیاف پلی استر ۳۴ فرآیند رنگرزی با مواد رنگی دیسپرس ۳۸ مواد رنگرزی دیس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

دانلود پروژه بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی فهرست مطالب مقدمه ۶ بهره وری چیست؟ ۱۰ بهره وری در سازمان ۱۱ مفهوم فنی بهره وری چیست؟ ۱۱ مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟ ۱۲ مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟ ۱۳ بهره وری چیست/ مفهوم تکمیل کننده ۱۳ قوانین بهره وری ۱۴ بهره وری و مدیریت ۱۶ بهره وری در مدیریت نیروی انسانی ۱۷ بهره وری در مدیریت تولید ۱۹ سنجش بهره وری ۲۳ بهبود بهره وری ۲۴ نتیجه ۲۶ بهره وری سبز در صنعت نساجی ۲۶ م...

ادامه مطلب

مقاله مدلسازی دو بعدی خشک ریسی لیف های پلیمر

مقاله مدلسازی دو بعدی خشک ریسی لیف های پلیمر

دانلود مقاله مدلسازی دو بعدی خشک ریسی لیف های پلیمر یش بینی دینامیک خشک ریسی لیف های پلیمر که بر اساس مدل دو بعدی قرار دارد مطرح می شوند معادله اصلی مورد استفاده برای توضیح مایع ریسندگی با هم شامل تأثیرات ویسکوز و هم ویسکوالاستیک می باشد که بر اساس ترکیب موازی و برابر یک معادله Giesekus  غیر خطی و یک جزء نیوتونی ساده قرار دارد تأثیرات ترکیب و دما در ویسکوزیته ، دمای تبدیل شیشه ای و مدول های Zero-shear  و در اینها، در زمان استراحت مربو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

دانلود پروژه کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

کاربردهای فن آوری  نانو در صنعت نساجی فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ای بر کاربردهای نانو تکنولوژی مقدمه ۷ تاریخچه ۸ استفاده تایلند از نانو تکنولوژی برای بهبود کیفیت ابریشم ۱۱ لباسهای بی نیاز از شستشو و پارچه های ضد چروک و لکه ۱۲ نانو جوراب ۱۳ نانو فیلتراسیون ۱۴ لوله های انتقال گاز نانوژل ۱۶ الکتروریسی ۱۹  فصل دوم: تولید نانو الیاف با تکنولوژی الکتروریسی الکترو ریسی الیاف نانو کولاژن ۲۴ روشها ۲۷ الکتروریسی مداوم نانو الیاف پلیمر خطی روی یک ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

دانلود پروژه اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف فهرست مطالب فصل اول: ۳ ۱-۱- مقدمه ۳ ۲-۱- جریان برش (Shear flow) 9 ۲-۲-۱- جریان موئینه (مویرگی) ۱۲ ۳-۲-۱- جریانهای غیر نیوتنی ۱۵ ۵-۲-۱- ویسکوزیته حقیقی ۲۳ ۶-۲-۱ ویسکوزیته محلول ۲۶ ۸-۲-۱ اندازه گیری ویسکوزیته برش: ۳۴ ۳-۱- جریان کشیدگی ۳۶ ۳-۳-۱- طبیعت جریان کشیدگی ۳۶ ۲-۵-۱- ناپایداریهای جریان: ۵۷ فصل دوم: ۷۴ ۲- خشک ریسی ۷۴ ۱۳-۲- بسط مدل ۹۳ ۱-۱۳-۲- سنیماتیک جریان ۹۴ طرح عددی ۱۱۴ ۴-۴-۳- عملکردهای بعد...

ادامه مطلب