روانشناسی و اجتماعی

دانلود مقاله شناخت محرومیت و علل آن

دانلود مقاله شناخت محرومیت و علل آن

دانلود مقاله شناخت محرومیت و علل آن پیشگفتار: شاید هیچ رشته ای به اندازه حرفه مددکاری نتواند درخصوص مشکلات افراد جامعه و محیط اجتماعی خودمان عمیق به مسئله نگاه کند. مطالعه در مددکاری و آشنایی با دستگاههای مرتبط با آن دیدگاههای تازه ای را در نگرش ما به حیطه و امور مسائل اجتماعی به ما عرضه می کند. مددکاری و آشنایی با دستگاههای مرتبط  با آن ما را از مهارت ذهنی خاصی برخوردار می کتد تا بتوانیم به غم ها و خوشحالی های زندگی جاری خودمان و دیگران س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ریشه های تاریخی هوش هیجانی

دانلود مقاله ریشه های تاریخی هوش هیجانی

دانلود مقاله ریشه های تاریخی هوش هیجانی مقدمه ذهن انسان از سه طریق شناخت، احساس و انگیزش عمل می کند. حوزه شناخت شامل اعمالی از قبیل: حافظه فرد، استدلال، قضاوت و به طور کلی اعمال فکری انسان می شود. حوزه احساس شامل: عواطف، حالات روحی، ارزشیابی ها و دیگر حالات احساسی می شود. حوزه انگیزش که می توان گفت همان حوزه شخصیت می باشد و شامل انگیزه زیستی یا رفتار هدف گرا که قابل یادگیری است، می باشد. دو حوزه اول که شامل شناخت و احساس می باشد. در و...

ادامه مطلب

دانلود پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن

دانلود پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن

پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن چکیده : اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه­ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه ۱ و ۱۶ شهر تهران) می­پردازد. توجه به اوقات فراغت د...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

دانلود پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن  چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل ۱ این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه  ۳۰ تایی از جامعه مورد  پژوهش ( منطقه ۲ تهران ) را انتخاب کردیم.و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه محقق ساخته بود ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

دانلود پژوهش اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس مقدمه : در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند . محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس العمل افراد را تعی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار

دانلود مقاله ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار

بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار چکیده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق ۳۰ کودک دارای مادر خانه‌دار ( ۶۰ = n ) می‌باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش ، ازچک لیست رفتار ناسازگار کودکان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومی استفاده...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

دانلود پژوهش نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران فصــل اول  کلیــات  مقدمه  در فصل اول این تحقیق به کلیات مربوط به موضوع پرداخته شده و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت موضوع و هدف و محدودیتهای تحقیق از جمله بخشهای مشمول در این فصل می‌باشند. تحقیقات انجام شده بر این نکته تأکید دارند که استرس عکس‌العمل افراد در مقابل عوامل ایجاد کننده فشار عصبی می‌باشد. علل زیادی برای فشارهای عصبی نام برده شده است که برخی از این علل را می‌توان در سازمانها و برخی دیگر را ن...

ادامه مطلب