روانشناسی و اجتماعی

دانلود مقاله نظام آموزشی در سوئد

دانلود مقاله نظام آموزشی در سوئد

دانلود مقاله نظام آموزشی در سوئد آموزش رسمي پيش دانشگاهي از آن‌جايي كه اصل اساسي درساختار آموزشي كشور سوئد بر فراهم آوردن امكانات آموزشي براي كليه شهروندان سوئدي  بدون توجه به پيشينه قومي واجتماعي و تابعيت فردي آنان استوار مي‌باشد، از اين روي كليه مدارسي كه از قوانين آموزشي پايه تبعيت مي‌نمايند (مدارس ابتدايي و مقدماتي و تكميلي متوسطه) به صورت فراگير طراحي  شده‌اند تا كليه نسل جوان را تحت پوشش قرار دهند. علاوه برمواد درسي، كتب آموزشي...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

دانلود پژوهش رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

دانلود پژوهش رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار  مقدمه تاريخچه : تاريخچه به كارگيري رويكرد رفتاري را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. جزء اصلي رويكرد رفتاري شرطي سازي كلاسيك [1]يا شرطي سازي پاسخگو نام دارد كه بر پاية كارهاي پاولف (1940) و هال ( 1943) مبتني است (ساعتچي ، 1379) كاربرد اصلي شرطي سازي كلاسيك در روان درماني اصطلاحاً رفتار درماني ناميده مي شود (شفيع آبادي 1378) و پيگيري جريان رشد رفتار درماني و يا تاريخچه آن شبيه تعقيب رودخانه‌ا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش انگيزش در كلاس درس

دانلود پژوهش انگيزش در كلاس درس

دانلود پژوهش انگيزش در كلاس درس فصل اول دانش‌ آموزان داراي انگيزش: معلمان به طور معمول دانش آموزاني را كه سخت كوش، ساعي و علاقه‌مند به دروس باشند، در زمره دانش ‌آموزان خوب قرار مي‌دهند و يا به طور خلاصه مي‌گويند: دانش آموزان خوب، آنهايي هستند كه در دروس خود انگيزه دارند. احياناً منظور ايشان دانش آموزاني است كه در فعاليتهاي آموزشي خود موفق هستند. به طور كلي همه انسانها به جز بيماران روحي – رواني براي برخي كارها انگيزه دارند و براي برخي ديگ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان

دانلود مقاله بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان

بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر )  « مفهوم هوش » (1) در طول دهه هاي گذشته تغيير بسياري كرده است و برطبق ديدگاههاي غالب و ارزشهاي رايج روز در هر دوره ، تعيين شده است و ابزاري كه براي اندازه گيري آن بكار رفته مي رود همچنان در حال تغيير خواهد بود . هوش جنبه اي ازجنبه هاي گوناگون تفاوتهاي فردي است كه هنوز درچارچوب كامل قرار نگرفته است ، از جمله‌هاي ويژگيهاي فردي فرآيندهاي ذهني هستند كه مشاهده مستقيم اين تفاوت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

دانلود مقاله كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

دانلود مقاله كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت چکيده : در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.با توجه به تأثير بسيار ز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ارتباطات جمعی وفرهنگ

دانلود مقاله ارتباطات جمعی وفرهنگ

دانلود مقاله ارتباطات جمعی وفرهنگ رويكرد فرهنگ‌شناسان‌ از اولين‌ روزهاي‌ آغاز پژوهش‌ در ارتباطات‌ جمعي‌ ديدگاه‌هاي‌ متفاوتي‌ از سوي‌ «فرهنگ‌شناسان‌» در مورد وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ شكل‌ گرفت‌. شكل‌گيري‌ چنين‌ ديدگاه‌هايي‌ به‌خصوص‌ تحت‌تأثير علوم‌ انساني‌ (اعم‌ از ادبيات‌، زبان‌شناسي‌ و فلسفه‌) قرار داشت‌.ديدگاه‌هايي‌ كه‌ از اكثر گرايش‌هاي‌ علوم‌ اجتماعي‌ در مباحث‌ رايج‌ و مشهور علوم‌ ارتباطات‌، متمايز بودند. در برخي‌ نقاط‌ و يا بعضي‌ از موضوعات‌، ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پرسش مهر

دانلود مقاله پرسش مهر

دانلود مقاله پرسش مهر اول چون سؤال جديدي مطرح كرده بودم تعظيم كوتاهي كرد و سپس جواب داد. ما سعي مي كنيم سؤال هوشمندانه اي مطرح كنيم تا طرف مقابل تعظيم كند.آن قدر حرفش جالب بود كه با تمام قوا تعظيم كردم. پرسيد : چرا تعظيم كردي؟از لحن صدايش معلوم بود كه دلخور شده گفتم : چون به سؤال من پاسخ هوشمندانه اي داديبراي پاسخ كه تعظيم نمي كنند، هيچ جوابي آن قدر صحيح نيست كه شايسته تعظيم باشد. ادامه داد : كسي كه تعظيم مي كند، خم مي شود، تو نياب...

ادامه مطلب