روانشناسی و اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

دانلود پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

فهرست مطالب  فصل اول : کليات پژوهش مقدمه بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضيه‌هاي پژوهش تعريف متغيرها فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق مقدمه اضطراب علائم اضطراب بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند. رويكردهاي نظري به اضطراب اضطراب امتحان پيشينه تحقيقات فصل سوم : روش تحقيق مقدمه عنوان جامعه آماري نمونه آماري شيوه  اجراي تحقيق روش‌هاي آماري فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهشي مقدمه يافته‌هاي توصيفي يافته‌هاي استنباطي فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گير...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه

دانلود مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه

فهرست مطالب :    فصل اول کلیات الف- مقدمه ب- بیان مسأله ج- اهمیت و ضرورت پژوهش د- اهداف پژوهش اهداف فرعی تحقیق شامل   فصل دوم ادبیات تحقیق  الف- مقدمه ب- پیشینه تحقیق ب- 1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده د- مبانی مفهومی تحقیق  فصل سوم روش پژوهش الف- مقدمه ب- روش تحقیق ج- جامعه آماری تحقیق د- حجم نمونه ه- شیوه نمونه گیری و – فرضیات تحقیق و- 1- سوالات اصلی تحقیق روش های تجزیه و تحلیل داده ها ز- روش گرد...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی

دانلود مقاله بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی

دانلود مقاله بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان کودکان بیش‌فعال 7-5 سال فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله ضرورت و هدف پژوهش فرضیه‌ی پژوهش سوال پژوهش تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی) نشانه های کمبود توجه بیش فعالی درکودکان عوامل مؤثر در بروز بیماری شیوع بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت سبب شناسی خصوصیات بالینی (ADHD) درمان دارو درمانی رفتار درمانی روشهای عامل سنتی بازی چیست عوامل مؤثر در بازی تأثیر ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پایان نامه بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

دانلود مقاله پایان نامه بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

فهرست مطالب بیان مسأله اهداف تحقیق سوالات پژوهش مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28 پیشینه تحقیق مقدمه پیشینه نظری مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870) نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت نظریه کورت لوین)1890( در ارتباط با سلامت روان نظریه کارل راجرز ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

دانلود مقاله بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

فهرست مطالب مقدمه چکیده تحقیق -شروع موضوع تحقیق -اهمیت و ضرورت تحقیق -اهداف تحقیق -طرح سوال پژوهشی -فرضیه های تحقیق -تعریف اصطلاحات عملی و نظری شرح موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی رشد اجتماعی در دورة نوجوانی رشد روانی در دورة نوجوانی عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان اهداف طرح تحقیق طرح سؤال پژوهشی فرضیه های تحقیق تعریف اصطلاحات و مفاهیم نوجوانی بهزیستی خانواده...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

دانلود مقاله بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 2 1-2- بيان مسأله 3 1-3- اهميت مسأله 4 1-4- اهداف تحقيق 5 1-4-1- هدف كلي تحقيق 5 1-4-2- هدف جزئي تحقيق 5 1-5- سؤالات تحقيق 6 1-6- تعاريف متغيرها 7 1-7- تعاريف عملياتي 9 فصل دوم 2-1- مقدمه 11 2-2- فرسودگي شغلي 11 2-3- رويكردهاي مختلف به فرسودگي شغلي 14 2-3-1- رويكرد باليني 14 2-3-2- رويكرد روان شناختي – اجتماعي 16 2-3-3- رويكرد تبادلي 17 2-3-4- مدل كاپنر 19 2-4- رويكرد ساختاري 20 2-4-1- سازمان 21 2-4-2- ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران فهرست مطالب فصل اول کلیات 1-1 مقدمه 2-1 چکیده 3-1- بیان مسأله 4-1 ضرورت تحقیق 5-1 جمعیت مورد مطالعه 6-1 حجم نمونه 7-1 مراحل انجام تحقیق 8-1 موانع موجود در انجام تحقیق فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق «موضوع تحقیق» 1-2-1 پیشینه‌ی تحقیق 1-1-2 تعریف بهره وری 2-1-2 مفهوم بهره وری 3-1-2 هزینه‌های افزایش کیفیت 1-3-2-1 هزینه‌های پیش گیرانه 2-3-1...

ادامه مطلب