روانشناسی و اجتماعی

مقاله بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر

مقاله بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر

بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی دانلود مقاله بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی پیشگفتار نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد. بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آن...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین چکیده هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف ۱۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که ۵۰ نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و ۵۰ نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه

بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه فهرست مطالب فصل اول :  کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲-موضوع تحقیق ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴-اهمیت موضوع ۱-۵-دلایل انتخاب موضوع ۱-۶-سوالات تحقیق ۱-۷-تعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع ۲-۱-موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس ۲-۱-۱-تعریف هویت وعزت نفس ۲-۱-۲-شکل گیری هویت ۲-۱-۳-نظریه های هویت ۲-۱-۴-نظریه های عزت نفس ۲-...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تأثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت. طرح پژوهش در این تحقیق توصیفی نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از ۶۰ زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند را...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار

بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار فهرست مطالب تقدیم تقدیر و تشکر چکیده پژوهش فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهیمت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش سؤالات پژوهش فرضیات پژوهش انواع متغیر تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی خلاصه فصل اول فصل دوم : پیشینه ی تحقیق مقدمه تاریخچه ی تحقیق ارائه ی نظریات درباره تحقیق تحقیقات انجام شده ویژگی های تحقیق از نظر تاک من ویژگی های تحقیق از ن...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی

دانلود پایان نامه ارتباط ورزش با افسردگی

ارتباط ورزش با افسردگی فهرست مطالب مقدمه تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش ۱ فصل اول بخش اول: نقد عملکرد ورزشی ۶ الف- عملکرد خوب و بد ۷ ب- عملکرد خوب، باخت ۷ ج- عملکرد ضعیف، برد ۸ د- عملکرد ضعیف، باخت ۸ بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی ۱۰ کاهش انگیختگی/ فعال سازی ۱۱ افزایش انگیختگی ۱۲ بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی ۱۳ شناخت سطح انرژی ۱۳ کنترل سطح انرژی ۱۴ هدایت سطح انرژی ۱۶ خلاصه ۱۸ بخش چهارم: فنون آرمیدگی ۱۸ فواید آرمیدگی چیست؟ ۱۹ فنون آرمیدگی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله استرس – بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی،سبک اسناد منفی و ارتقای سلامت روان دانش آموزان

دانلود مقاله استرس – بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی،سبک اسناد منفی و ارتقای سلامت روان دانش آموزان

دانلود مقاله استرس – بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی،سبک اسناد منفی و ارتقای سلامت روان دانش آموزان فهرست مطالب فصل اول مقدمه ۱-۱- بیان مساله ۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- فرضیه های پژوهش ۱-۵- متغیرهای پژوهش تعریف اصطلاحات ۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس ۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی تعریف عملیاتی ۱-۶-۳- سبک اسناد منفی تعریف عملیاتی ۱-۶-۴- سل...

ادامه مطلب