روانشناسی و اجتماعی

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال فهرست مطالب فصل اول (معیار سازی تست نامیدن اسامی و افعال) ۱-۱ بیان مسئله ۱ ۲-۱ کاربردهای عمومی ۱ ۳-۱ تعریف مفاهیم ۳ فصل دوم (مباحث نظری) ۱-۲ مقدمه ۶ ۲-۲ مدل پردازش واژگانی ۱۱ ۳-۲ مکانیسم‌های پردازش واژگان ۱۳ – سطح بازشناسی ۱۳ – پردازش معنایی ۱۴ – برونداد واژگان ۱۴ ۴-۲ آسیب‌ها ۱۵ – سطح بازشناسی ۱۵ – درونداد واژگانی ۱۸ – پردازش معنایی ۱۹ – برونداد واژگان...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان فهرست مقدمه مترجم ۱ عوامل تعیین کننده مراحل یادگیری ۲ تکواژهای اولیه دیگر ۵ افعال معین ۵ پسوندهای صفت و اسم ۶ یادگیری قانون صرفی و جنبه‌های دیگر زبان ۷ تحول شکل جمله ۱۰ عناصر جمله ۱۱ تحول عبارت اسمی ۱۱ تحول عبارت فعلی ۱۳ زمان و ارجاع ۱۹ انواع جمله ۲۳ شکل جمله خبری ۲۴ شکل جمله پرسشی ۲۹ شکل جمله امری ۳۵ شکل جمله منفی ۳۶ درونه‌گیری و ربط ۴۱ درونه‌گیری عبارتی ۴۳ درونه‌گیری مصدری ۴۴ درونه گیر...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی فهرست مطالب مقدمه……………………………………………………………………………………………………. تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش…………………………………………………………. ۱ فصل اول بخش اول: نقد عملکرد ورزشی……………&...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی

دانلود پایان نامه تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی

دانلود پایان نامه تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی فهرست فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش اهداف تحقیق اهداف جزئی فرضیه های تحقیق محدودیت های تحقیق محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱- فعالیت بدنی منتخب ۲- دانش آموزان پایه پنجم دبستان ۳- توانائیهای ادراکی – حرکتی ۴- تعادل ایستا ۵- تعادل پویا ۶- ه...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶

دانلود پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶

دانلود پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ فهرست فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش – هدف کلی – اهداف جزئی سؤالات پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف متغیر – تعریف نظری – تعریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه بخش اول: سوابق نظری تاریخچه طرح هوش هیجانی تعاریف هوش هیجانی خصایصی که هوش عاطفی را می سازند گستره هوش هی...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان فهرست فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه‌های پژوهش تعریف اصطلاحات و متغیرها تعریف نظری راهبردهای حل مسئله تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله متغیرهای تحقیق متغیر مستقل متغیر وابسته متغیرهای کنترل تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل) تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) تعریف عملیاتی نگرش ن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

دانلود پروژه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

دانلود پروژه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران فهرست مطالب فصل اول- کلیات تحقیق مقدمه ۱ بیان مساله ۲ ضرورت و اهمیت موضوع ۳ اهداف پژوهش ۴ سوال و فرضیات پژوهش ۵ تعریف واژه های اساسی ۶ فصل دوم- مبانی نظری تحقیق مقدمه ۹ تاریخچه استرس ۱۰ استرس ۱۳ ماهیت فشار روانی ۱۵ نظریه های استرس ۱۶ استرس بعنوان پاسخی درونی ۱۶ عوامل محیطی استرس ۱۸ استرس بعنوان کنش متقابل ۱۸ مدل خبرپردازی ۲۰ مقابله بعنوان پاسخ...

ادامه مطلب