روانشناسی و اجتماعی

دانلود مقاله تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

دانلود مقاله تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان مقدمه دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روشها مي‌توان به بهترين نحو زيست به جرأت مي‌توان يكي از مهمترين مواردي كه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بزه گرايي پديده اي اجتماعي

دانلود پروژه بزه گرايي پديده اي اجتماعي

دانلود پروژه بزه گرايي پديده اي اجتماعي چكيده تحقيق: سازه اصلي تحقيق بزه گرايي نوجوانان مي باشد بزه گرايي پديده اي اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. اصولاً بزهكاري عبارت است از جرايم كم اهميت. دراينجا از نظريه كنترل اجتماعي دوركيم استفاده مي كنيم دوركيم بزهكاري را غيرقانوني و بي‌هنجاري مي داند. همچنين هيرشي بزهكاري را بي‌اهميتي و بي‌اعتنايي به قيدوبندهاي اجتماعي مطرح كرده است. مهم ترين هدف اين...

ادامه مطلب

مقاله بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

مقاله بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : مقدمه سازگاری اجتماعی نوجوانان ۳ اهمیت پژوهش ۶ ضرورت پژوهش ۶ محدوده پژوهش ۷ تعاریف مفاهیم ۷ متغیرهای پژوهش ۷ فرضیه های پژوهش ۷ فصل دوم : پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی ۹ نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک ۱۲ اشتغال زن ۱۲ اشتغال زن در خارج از خانه ۱۵ عوامل موثر در سازگاری اجتماعی ۲۳ انگیزه های اشتغال زنان ۲۵ تاثیر اشتغا...

ادامه مطلب

مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل

مقاله رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران خلاصه پژوهش: عنوان پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل 25 تا 30سال شهر تهران است. چون ازدواج و زناشويي و همينطور رضايت زناشويي بر بهداشت رواني و سلامت فردي زوجين بسيار تأثير دارد و اين كار كه آيا رابطه بين ويژگي شخصيتي زنان با ميزان رضايت مندي زناشويي وجود دارد ضرورت طرح اين پژوهش را مطرح مي كند. اين پژوهش بر آن است تا ببيند كه ت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

دانلود پروژه بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران مقدمه در اين تحقيق به بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران پرداخته ايم. از آن جايي كه موضوع اعتياد و فراواني آن يكي از دغدغه هاي ذهني جامعه ما است و طي دو دوره ي كارورزي با اين مسئله به طور دقيق تر آشنا شديم پس تصميم گرفتيم به بررسي دقيق تر آن بپردازيم. در واقع مي توان گفت: از آنجايي كه اعتياد يكي از معضلاتي است كه به طور ملموس در جامعه ما بروز كرده و هر روز مش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله روانشناسی دست خط وامضاء

دانلود مقاله روانشناسی دست خط وامضاء

روانشناسی دست خط وامضاء فهرست مطالب روانشناسی چیست؟ روانشناسی وزیر مجموعه های آن روانشناسی خط وامضاء امضاء ردپای کلاسیک امضاء شناسی روانشناسی خط ها منابع روانشناسی چیست؟ روان شناسي عبارت است از مطالعه و شناخت علمي چگونگي و چرايي ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ويژه انسان. در اين تعريف بيشترين توجه به رفتار و جنبه هاي مختلف آن است. به ديگر سخن، به يك معنا مي توان روان شناسي را رفتار شناسي ناميد، چرا كه موضوع اصلي روان شناسي به عنوان يك ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پرخاشگری

دانلود مقاله پرخاشگری

مقاله پرخاشگری مقدمه : به طور طبیعی در زندگی خود باافرادی مواجه شده اید ویا خود دچار این حالت شده اید که در مقابل دیگران ودر زمان مشکلات و برخورد با موانع، خیلی سریع از کوره در رفته وخشمگین وعصبی شده اید و آن حالت را به صورت رفتار لفظی یافیزیکی بروز داده اید. (پرخاشگری، رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود و یا به دیگری است و آنچه در این تعریف حائز اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است؛ یعنی یک رفتار آسیب زا، در صورتی پرخاشگری محسوب م...

ادامه مطلب