برق و الکترونیک و مخابرات

دانلود مقاله پیشگیری از اتلاف انرژی

دانلود مقاله پیشگیری از اتلاف انرژی

پیشگیری از اتلاف انرژی ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حد امکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. در این تحقیق کارهایی که بایستی در این زمینه انجام بگیرد مورد بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از کارهایی که می‌توان انجام داد به تفضیل ارائه شده‌اند. از جمله کارهای علمی و کاربردی می‌توان به موارد زیر اشا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رله دیستانس

دانلود پروژه رله دیستانس

رله دیستانس مقدمه رله دیستانس اولین بار در آلمان در سال ۱۹۲۳در یک شبکه فشار قوی نصب گردید.این رله یک رله حفاظتی است که زمان قطع آن تابع مقاومت طول سیم می باشد.در اغلب اوقات باید زمان قطع رله  تابع محل اتصال کوتاه نسبت به رله باشد؛واز این جهت بایدزمان قطع هررله ؛تابع جهت معینی از انرژی اتصال کوتاه نیز گردد.با توجه به اینکه هر چه محل اتصالی رله بیشتر باشد مقامت ظاهری قطعه سیم بین محل اتصالی تا رله بزرگتر میگردد.از آنجا که در رشد تاسیسات برقی رابطه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و ناوبری کشتی

دانلود مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و ناوبری کشتی

سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و ناوبری کشتی موضوع نگهداری و تعمیرات از معدود علوم کاربردی است که شاید در طول تاریخ حیات انسان جران داشته است و با بهره گیری از دانشهای پایه ای مانند : ریاضی ، فیزیکی و علوم کاربردی ، مهندسی و مدیریت به موازات سایر علوم تجربی شکل آکادمیک به خود گرفته و پیشرفت کرده است . ضرورت طراحی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات در کارخانجات یکی از مسائل حیاتی امروز صنایع مملکت ماست و این امر در امور...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آشنایی با سیستم اعلام حریق

دانلود مقاله آشنایی با سیستم اعلام حریق

آشنایی با سیستم اعلام حریق دستگاه اعلام حریق: ۱- انواع سیستم های دستگاه اعلام حریق را نام ببرید؟ ۱- دگمه ی فشاری آتش سوزی     ۲- اتصال لحیم ذوب شونده     ۳- سنسور حرارتی. ۲- طرز کار دستگاه اعلام خطر را بنویسید؟ در این دستگاه اتصال و رشته سیم های نازکی را می توان کار گذاشت که با قطع هر یک از آنها دستگاه اعلام خطر کند. ۳- چرا در طراحی ساختمان سیستم اعلام حریق باید در نظر گرفته شود؟ برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از آتش سوزی و ایجاد ز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر فهرست مطالب مقدمه ۴ فصل اول : اجزای مدار مقدمه ۶ میکروکنترلر۸۰۵۱۶ آی سی تایمر۵۵۵۹ کلید۱۲ پایه۱۰ فصل دوم : نحوه عملکرد مدار مقدمه ۱۳ رگلاتور۱۳ LCD آی سی ۵۵۵۱۵ میکروکنترلر ۸۰۵۱۱۵ کلید ۱۲ پایه ۱۷ فصل سوم : برنامه میکروکنترلرونقشه مدار مقدمه۲۰ توضیح برنامه میکروکنترلر۲۰ برنامه کامل میکروکنترلر۲۴ نقشه کامل مدار۲۹ منابع۳۱ مقدمه همانطورکه می دانید محاسبه واندازه گیری مقادیرعناصرالکتریکی درطراحی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بهره برداری پست های فشارقوی

دانلود مقاله بهره برداری پست های فشارقوی

بهره برداری پست های فشارقوی وظایف و حدود اختیارات بهره‌برداری پست: مقدمه اپراتور تنها نیروی انسانی است که با انجام عملیات و بهره برداری از دستگاههای تحت کنترل خود با توجه به مقررات ایمنی و حفاظت خویش و ممانعت از بروز صدمات. به دستگاهها نوعی خدمات مورد نیاز را عرضه می‌کند همانطوری که می‌دانید جهت عرضه کردن این خدمت دستگاههایی که با میلیونها ریال ثروت مملکت تهیه شده در اختیار اپراتور قرار می‌گیرد. سپس بر هر اپراتوری فرض است که آشنایی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ربات مین یاب دارای سرورکنترلر دو درجه آزادی

دانلود مقاله ربات مین یاب دارای سرورکنترلر دو درجه آزادی

ربات مین یاب دارای سرورکنترلر دو درجه آزادی انواع رباتs ربات ماهی : رباتهایی که به شکل موجودات دریایی ساخته میشوند در این رده قرار میگیرند. در حقیقت این رباتها الگوی حرکتی خود را از ماهی ها و دیگر موجودات دریایی وام گرفته اند.سیستم جلو برنده این رباتها دقیقا همانند ماهی ها است و با حرکت موجی بدن و دم ربات در درون آب به جلو رانده میشوند. این رباتها عموما به دو روش حرکت میکنند. متداول ترین نوع آنها شبیه به ماهی های قرمز رنگی که به میهمانی...

ادامه مطلب