برق و الکترونیک و مخابرات

دانلود پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت

دانلود پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت

دانلود پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت فهرست مطالب گروه بندی عایق های مایع ۹ ۱-۱- مقدمه: ۹ عایقهای معدنی طبیعی ۱۰ شکل ۱-۱- ضریب تلفات ۵ نوع روغن معدنی در تابعیت از حرارت ۱۶ شکل ۳-۱- فشار الکتریکی فروپاشی روغن خالص و کاغذ روغن تحت فشار الکتریکی متفاوت ۴ و ۳ و ۱- فشار الکتریکی ضربه ای ۱۹ شکل۴-۱ ۲۰ شکل ۵-۱- کاربرد نوار کاغذی در ساختمان ترانسفورماتور جریان نوع صلیب حلقه ای ۲۱ شکل ۹-۱- خازن استوانه شکل، کاغذ – روغن       شکل ۱۰-۱- خازن ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی وروشهای کاهش آن

دانلود پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی وروشهای کاهش آن

دانلود پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی وروشهای کاهش آن فهرست مطالب چکیده…………………………….. ۱ مقدمه…………………………….. ۲ فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها   ۳ (۱-۱) کلیات………………………. ۴ (۱-۲) اعوجاج هارمونیکی…………&...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول: شناخت ترانسفورماتور ۶ ۱-۱ مقدمه ۷ ۲-۱ تعریف ترانسفورماتور ۷ ۳-۱ اصول اولیه ۷ ۴-۱ القاء متقابل ۷ ۵-۱ اصول کار ترانسفورماتور ۹ ۶-۱ مشخصات اسمی ترانسفورماتور ۱۲ ۱-۶-۱ قدرت اسمی ۱۲ ۲-۶-۱ ولتاژ اسمی اولیه ۱۲ ۳-۶-۱ جریان اسمی ۱۲ ۴-۶-۱ فرکانس اسمی ۱۲ ۵-۶-۱ نسبت تبدیل اسمی ۱۳ ۷-۱ تعیین تلفات در ترانسفورماتورها ۱۳ ۱-۷-۱ تلفات آهنی ۱۳ ۲...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت

دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت

 طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت چکیده : توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین ح...

ادامه مطلب