عمران و معماری

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌ فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : نماد و نگرشی نمادین ۱-۱ نماد و نگرش نمادین به هستی ۶ ۱-۲ نماد و نقش آن در زندگی ۱۰ فصل دوم : سقاخانه ۲-۱وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن ۱۳ ۲-۱-۱ شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی» ۱۳ ۲-۱-۲ گرایش به فضاهای شهری سنتی ۱۴ ۲-۱-۳ مقایسه فضاهای سنتی و مدرن ۱۶ ۲-۲ فرهنگ واژگانی سقاخانه ۱۸ ۲-۳ علل پیدایش سقاخانه ۲۴ ۲-۴ دو عنصر اساسی در سقاخانه ۳۱ ۲-۴-۱ آب ۳۲ ۲-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مرکز علمی ـ پژوهشی کودکان (پژوهشسرای دانش آموزی)

دانلود پروژه مرکز علمی ـ پژوهشی کودکان (پژوهشسرای دانش آموزی)

فهرست مطالب موضوع پروژه اهمیت و ضرورت موضوع بیان مسئله اهداف فصل اول – مطالعات پایه تحقیق و پژوهش ضرورت های پژوهش فواید پژوهش اهداف و مقاصد پژوهش ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوری رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش اهداف کلی آموزش مفاهیم علمی به کودکان دیدی شناختی – عاطفی از یادگیری کودک کنجکاوی و هیجان هیجان و علاقه به یادگیری افزایش یادگیری با استفاده از شیوه های گوناگون کارگزاری نیمکره مغزی دو روش کسب دانش گزارشی از وضعیت پژوهش د...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان فهرست مطالب فصل اول ۱- کلیات تحقیق ۱ چکیده ۱ ۱-۱ سوال تحقیق ۱ ۱-۲ بیان مسأله ۲ ۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۳ ۱-۴ سابقه‌ی تحقیق ۳ ۱-۵ اهداف تحقیق ۴ ۱-۶ فرضیه تحقیق ۴ ۱-۷ روش تحقیق ۴ ۱-۸ روش کسب داده‌ها ۴ ۱-۹ مبانی نظری تحقیق ۴ فصل دوم ۲- مبانی نظری۶ ۲-۱- تعاریف۶ ۲-۲-ارزشها واهمیت بافت تاریخی۱۰ ۲-۳- معرفی بازار۱۲ ۲-۴- مطالعات تاریخی در مورد بازار۱۴ ۲-۴-۱-پیدایش بازار۱۴ ۲-۴-۱-۱-شناخت بازار۱۴ ۲-۴-۱-۲...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مجموعه گردشگری سوران

دانلود پروژه مجموعه گردشگری سوران

دانلود پروژه مجموعه گردشگری سوران (شهر )سازی فهرست مطالب فصل اول : طرح مسئله ۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱ ۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲ ۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه۲ ۱-۴- تعریف پروژه۲ فصل دوم : شناخت -۱-۲مقدمه۴ -۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر۴ -۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر۴ -۲-۲اقامت۵ -۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت۵ -۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ۶ -۳-۲-۲بررسی در سطح ایران۶ -۳-۲ نمونه ه...

ادامه مطلب

دانلود اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

دانلود اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

فهرست مطالب پیشگفتار         ۱ مقدمه           ۲ فصل اول اصول اندرکنش ذره – سیال       ۴ رفتارتعلیق ها          ۷  فصل دوم جریان سیال وحرکت ذره دریک هیدروسیکلون     ۹ توزیع سرعت ها وفشارها        ۱۲ فصل سوم انواع هیدروسیکلون های موجود      ۱۹ تغییرات درطرح اولیه         ۱۹ سیکلون های مخصوص جدایش مایع ازمایع    ۲۸ انواع روزنه های تخلیه       ۳۲ آرایش چند سیکلونی        ۳۵ فصل چهارم نصب وعملیات هیدروسیکلون ها       ۴۲ عملیات وکنترل هیدروسیکلون      ۴۶ افت فشارودبی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

دانلود پروژه بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

فهرست مطالب : فصل اول مقدمه و روش شناسی بیان موضوع پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی: اهداف اختصاصی: جامعه آماری نمونه آماری روش اجرای پژوهش روشهای آماری پژوهش محدودیت‌های پژوهش ب: محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر تعاریف و واژه های پژوهش مدیر فضای ورزشی: کارشناس ورزشی: کارشناس بهره وری:   فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بخش اول: مبانی نظری پژوهش تاریخچه بهره وری تعریف لغوی بهره‌وری تعریف بهره‌وری تعریف کاربردی بهره وری بهره‌وری از دیدگاه ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی فهرست مطالب مقدمه : ۲ سختی و مقاومت : ۳ اثر صلبیت تیرها و ستونها روی ورق فولادی ۲۶ پایداری : ۲۸ مقدمه : دو عامل تعیین کننده در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند سیستمهای مهاربند،‌دیوارهای برشی فولادی، قابهای ممان گیر، دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی  و مقاومت   آنها میباشد. که به کمک دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی آنها تعیین میگردد. در شکل ۶-۱ یک نمونه از این دیاگ...

ادامه مطلب