عمران و معماری

دانلود مطالعات مقدماتی مجتمع آموزشی فرهنگی شرکت نفت سرخس

دانلود مطالعات مقدماتی مجتمع آموزشی فرهنگی شرکت نفت سرخس

مطالعات مقدماتی مجتمع آموزشی فرهنگی شرکت نفت سرخس فهرست مطالب مطالعات مقدماتی فاز صفر سالن فرهنگی آموزشی شهرک نفت سرخس تاریخچه سرخس جفرافیای تاریخی موقعیت سرخس در منطقه جغرافیای طبیعی سرخس در منطقه شیب و عوارض طبیعی وضعیت زمین شناسی جمعیت و اشتغال کشاورزی و دامپروری ذخایر کانی و معادن تسهیلات ارتباطی اجتماعی – فرهنگی مسکن آموزش و تحقیقات مطالعات اقلیمی منطقه سرخس شرایط آب و هوایی دشت سرخس بارندگی رطوبت نسبی درجه حرارت تبخیر و تعرق د...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی  پانل سه بعدی

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی  پانل سه بعدی فهرست مطالب پانلهای سه بعدی  ۳D-PANEL……………… خلاصه تاریخچه……………………………………………….. پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد…. انواع پانلهای سه بعدی دیواری…………..  پانلهای سه بعدی دیواری……………...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه فهرست مطالب کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه ساختار عمومی شبکه پیشنهادی : ـ الگورتیم پس انتشار خطا ـ انتخاب پارامترهای دبی رسوب ـ بکارگیری داده‌های صحرائی دبی رسوب ـ آموزش شبکه و ارزیابی نتایج ـ کالیبراسیون پارامترهای رسوب و دبی  مقایسه با مطالعات قبلی ـ ارزیابی مدل با بکارگیری داده‌های رسوب معلق نتیجه‌گیری مدل عصبی مورد استفاده نتایج مدل عصبی و مقایسه آن با رو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سینما

دانلود پروژه سینما

پروژه سینما فهرست مطالب معماری…………………………………………………………………………………………………. ۱ پیوند معماری…………………………………………………………………………………………….. ۱۷ خصوصیات و وجوه مشترک معماری و سینم...

ادامه مطلب

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌ فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : نماد و نگرشی نمادین ۱-۱ نماد و نگرش نمادین به هستی ۶ ۱-۲ نماد و نقش آن در زندگی ۱۰ فصل دوم : سقاخانه ۲-۱وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن ۱۳ ۲-۱-۱ شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی» ۱۳ ۲-۱-۲ گرایش به فضاهای شهری سنتی ۱۴ ۲-۱-۳ مقایسه فضاهای سنتی و مدرن ۱۶ ۲-۲ فرهنگ واژگانی سقاخانه ۱۸ ۲-۳ علل پیدایش سقاخانه ۲۴ ۲-۴ دو عنصر اساسی در سقاخانه ۳۱ ۲-۴-۱ آب ۳۲ ۲-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مرکز علمی ـ پژوهشی کودکان (پژوهشسرای دانش آموزی)

دانلود پروژه مرکز علمی ـ پژوهشی کودکان (پژوهشسرای دانش آموزی)

فهرست مطالب موضوع پروژه اهمیت و ضرورت موضوع بیان مسئله اهداف فصل اول – مطالعات پایه تحقیق و پژوهش ضرورت های پژوهش فواید پژوهش اهداف و مقاصد پژوهش ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوری رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش اهداف کلی آموزش مفاهیم علمی به کودکان دیدی شناختی – عاطفی از یادگیری کودک کنجکاوی و هیجان هیجان و علاقه به یادگیری افزایش یادگیری با استفاده از شیوه های گوناگون کارگزاری نیمکره مغزی دو روش کسب دانش گزارشی از وضعیت پژوهش د...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان فهرست مطالب فصل اول ۱- کلیات تحقیق ۱ چکیده ۱ ۱-۱ سوال تحقیق ۱ ۱-۲ بیان مسأله ۲ ۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۳ ۱-۴ سابقه‌ی تحقیق ۳ ۱-۵ اهداف تحقیق ۴ ۱-۶ فرضیه تحقیق ۴ ۱-۷ روش تحقیق ۴ ۱-۸ روش کسب داده‌ها ۴ ۱-۹ مبانی نظری تحقیق ۴ فصل دوم ۲- مبانی نظری۶ ۲-۱- تعاریف۶ ۲-۲-ارزشها واهمیت بافت تاریخی۱۰ ۲-۳- معرفی بازار۱۲ ۲-۴- مطالعات تاریخی در مورد بازار۱۴ ۲-۴-۱-پیدایش بازار۱۴ ۲-۴-۱-۱-شناخت بازار۱۴ ۲-۴-۱-۲...

ادامه مطلب