عمران و معماری

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی فهرست مطالب مقدمه : ۲ سختی و مقاومت : ۳ اثر صلبیت تیرها و ستونها روی ورق فولادی ۲۶ پایداری : ۲۸ مقدمه : دو عامل تعیین کننده در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند سیستمهای مهاربند،‌دیوارهای برشی فولادی، قابهای ممان گیر، دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی  و مقاومت   آنها میباشد. که به کمک دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی آنها تعیین میگردد. در شکل ۶-۱ یک نمونه از این دیاگ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فهرست مطالب فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار بخش اول: تحلیل دینامیکی مقدمه ۱-۱- اصول اولیه تحلیل دینامیکی ۲-۱- تعادل دینامیکی ۳-۱- روش حل گام به گام ۴-۱- روش برهم نهی مدی ۵-۱- تحلیل طیف پاسخ ۶-۱- حل در حوزه فرکانس ۷-۱- حل معادلات خطی بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی مقدمه ۱-۲- روش جستجوی دترمینانی ۲-۲- کنترل ترتیب استورم ۳-۲- متعامد سازی گرام اشمیت ۴-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۷ ۵-۱- ویژگیهای اقلیمی ۱۳ تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع ۲۳ ۲-۲- تعریف کودک ۲۳ ۱-۲-۲- تعریف کودکان خیابانی ۲۴ ۱- کودکان خیابانی (Children “on” the street) ۲۵ ۲- کودکان خیابانی (children “of” the street) ۲۵ ۳-۲- تاریخچه کودکان خیابانی ۲۷ ۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در جهان ۲۹ ۱-۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در ایران ۳۰ ۵-۲- کودک در خیابان» و...

ادامه مطلب

دانلود طرح هادی یک روستا

دانلود طرح هادی یک روستا

دانلود طرح هادی یک روستا (دره) فهرست مطالبروستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در ۱۹ کیلومتری شهر مهریز ( مرکز شهرستان مهریز) و ۴۹ کیلو متری شهریزد ( مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۹ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سط آبهای آزاد ودر بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ نسبی از شمال به مهریز از جنوب به روستای گل افشان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خانه امید مرکز نگهداری کودکان خیابانی

دانلود پروژه خانه امید مرکز نگهداری کودکان خیابانی

دانلود پروژه خانه امید مرکز نگهداری کودکان خیابانی فهرست مطالب مقدمه …………………………. فصل اول : مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: … ۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: ۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران ۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران …… ۲-۱- موقعیت جغرافیائی …………… ۳-۱- موقعیت طبیعی ̷...

ادامه مطلب