عمران و معماری

دانلود پروژه طراحی مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان

دانلود پروژه طراحی مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان

دانلود پروژه طراحی مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان فهرست مطالب فصل اول : ۱ مقدمه ۱ تاریخ ورزش در ایران ۱ ورزش در ایران باستان ۱ ورزش در ایران قدیم ۳ ورزش در ایران معاصر ۴ توریسم ۶ جهانگردی چیست؟ ۷ تاریخ جهانگردی ۸ جهانگردی داخلی: ۸ جهانگردی بین المللی: ۱۰ فصل جهانگردی خارجی ۱۱ جهانگردی داخلی در ایران: ۱۱ فصل دوم : ۱۴ تجربه ها ۱۴ نمونه ها و مصادیق راه گشا: ۱۴ بررسی نمونه ها ۱۵ ۲-۱ مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره ۱۵ ۲-۲ مجموعه ورزشی رفسنج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سینما

دانلود پروژه طراحی سینما

دانلود پروژه طراحی سینما دانلود پروژه طراحی سینما معماری هنری اجتناب ناپذیر است.ما غالبا”در زندگی مان چه در خواب و چه در بیداری داخل ساختمانی هستیم.در اطرافمان ساختمانهائی قرار دارد ، یا در فضاهائی حضور داریم که ساختمان ها و عناصر طبیعی آن را تعریف می کنند و یا در طبیعتی هستیم که اثرات انسانی در آن جلوه گر است.همواره می توان از نگاه کردن به تابلو نقاشی یا یک مجسمه یا هر هنر بصری دیگری امتناع کرد.اما معماری به طور مداوم یا ما در ت...

ادامه مطلب

پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی

پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی

دانلود پروژه مطالعه برنامه ریزی و طراحی مرکز درمانی بهداشتی شهری مقدمه : مرکز درمانی بهداشتی شهر یکی از عناصر زنجیره درمانی کشور است که به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران احداث می شود.مرکز درمانی و بهداشتی مورد نظر به صورت درمانگاه مستقل وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که می تواند جمعیت ۱۵ هزار نفری محله ای از شهر را پوشش دهد.رئوس برنامه کار شامل بخش درمانی-بهداشتی و اداری خدماتی می باشد.از آنجا که موضوع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی کانون پرورش فکری

دانلود پروژه طراحی کانون پرورش فکری

دانلود پروژه طراحی کانون پرورش فکری فهرست مطالب مقدمه محیطهای مناسب برای کودکان    هوا شناسی شهر بجنورد  جهت بادها  جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری  کودکان و معماری    معماری برای کودکان    علل و اهداف طراحی برای کودک   علوم فرهنگ هنرها ورزشی – تفریحی درک کودک از فضا ، فرم و محیط ویژگی های ذهنی – روانی کودکان در معماری کاربرد رنگ در معماری کودکان معمار + مشاور وسرانجام طراحی کردن مبانی ادراک فضا ظرفیت ادراک اصول طراحی ایده های کلی طراحی ایده ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات مقدماتی مجتمع آموزشی فرهنگی شرکت نفت سرخس

دانلود مطالعات مقدماتی مجتمع آموزشی فرهنگی شرکت نفت سرخس

مطالعات مقدماتی مجتمع آموزشی فرهنگی شرکت نفت سرخس فهرست مطالب مطالعات مقدماتی فاز صفر سالن فرهنگی آموزشی شهرک نفت سرخس تاریخچه سرخس جفرافیای تاریخی موقعیت سرخس در منطقه جغرافیای طبیعی سرخس در منطقه شیب و عوارض طبیعی وضعیت زمین شناسی جمعیت و اشتغال کشاورزی و دامپروری ذخایر کانی و معادن تسهیلات ارتباطی اجتماعی – فرهنگی مسکن آموزش و تحقیقات مطالعات اقلیمی منطقه سرخس شرایط آب و هوایی دشت سرخس بارندگی رطوبت نسبی درجه حرارت تبخیر و تعرق د...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی  پانل سه بعدی

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی  پانل سه بعدی فهرست مطالب پانلهای سه بعدی  ۳D-PANEL……………… خلاصه تاریخچه……………………………………………….. پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد…. انواع پانلهای سه بعدی دیواری…………..  پانلهای سه بعدی دیواری……………...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه فهرست مطالب کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه ساختار عمومی شبکه پیشنهادی : ـ الگورتیم پس انتشار خطا ـ انتخاب پارامترهای دبی رسوب ـ بکارگیری داده‌های صحرائی دبی رسوب ـ آموزش شبکه و ارزیابی نتایج ـ کالیبراسیون پارامترهای رسوب و دبی  مقایسه با مطالعات قبلی ـ ارزیابی مدل با بکارگیری داده‌های رسوب معلق نتیجه‌گیری مدل عصبی مورد استفاده نتایج مدل عصبی و مقایسه آن با رو...

ادامه مطلب