مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله آسیب شناسی رفتارسازمانی

دانلود مقاله آسیب شناسی رفتارسازمانی

دانلود مقاله آسیب شناسی رفتارسازمانی آسیب شناسی رفتار سازمانی چکیده آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه که پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های رفتاری می ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت ژاپنی

دانلود مقاله مدیریت ژاپنی

دانلود مقاله مدیریت ژاپنی یکی از تئوری های مهمی که امروزه در زمینه مدیریت و سازمان وجود دارد و نسبت به سایر تئوری ها در زمینه مدیریت از موفقیت چشمگیر و بالایی برخوردار است تئوری z می باشد. تئوری z چگونگی اداره مؤسسات و سازمانهای ژاپنی را توضیح می دهد. بر اساس این تئوری سعی می شود که به منظور ایجاد همبستگی و علاقه متقابل بین افراد در یک سازمان، سازمان را به صورت یک خانواده درآورند و نفوذ و رسوخ افراد را در یکدیگر هرچه بیشتر افزایش ده...

ادامه مطلب

دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

دانلود اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری فصل اول: بسط و تکامل حسابداری ۱- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از: الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه) طبقه بندی (دفتر کل و معین) تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد. ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فرسودگی شغلی و اشتغال

دانلود مقاله فرسودگی شغلی و اشتغال

مقاله فرسودگی شغلی و اشتغال فهرست مطالب مقدمه و بیان کلی موضوع اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند. سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی وضعیت بانکهای خصوصی

دانلود مقاله بررسی وضعیت بانکهای خصوصی

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران مقدمه: از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردم پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کار آفرینی و مدیریت نشاط

دانلود مقاله کار آفرینی و مدیریت نشاط

مقاله کار آفرینی و مدیریت نشاط تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان ۱-ذهنیت و نگرش بشر در خصوص پدیده مدیریت و رهبریت در سازمانها تغییر یافته. ۲-مفهوم و ایده کار کردن افراد در سازمانها بعنوان تصدی یک شغل دچار تغییرات وسیعی شده. ۳-سازمانها بطور فزاینده ای نسبت به بهینه سازی فرهنگ سازمانی خود سرمایه گذاری کرده اند. مجموعه این تغییرات نمایانگر تحولی عمیق در نگرش بشر نسبت به چگونگی عملکرد دنیای جدید سازمانها است. این تغییرات الگویی مدیریت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل

دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن چکیده مقاله در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم‌ترین علل...

ادامه مطلب