مدیریت و حسابداری

دانلود پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب فصل اول مقدمه تعریف موضوع اهمیت تحقیق هدف و علت انتخاب موضوع سوابق مربوط فرضیات تحقیق قلمرو مکانی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق روش تحقیق ساختار تحقیق فصل دوم مقدمه کلیات بازار سرمایه در ایران مزایای وجود بورس اواق بهادار از دیدگاه کلان از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس از نظر سرمایه گذاران سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات استفاده کنندگان صورتهای مالی هدفهای ...

ادامه مطلب

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

فهرست مطالب فصل اول – معرفی JIT تاریخچه وتکامل تولید بهنگام تعریف نظام بهنگام نظام بهنگام دریک نگاه مبانی تولید بهنگام اجزای تولید بهنگام اهداف تولید بهنگام مزایاومحدودیتهای JIT منطق اجرایJIT پیش نیازهای یک برنامه JIT برنامه ریزی نظام تولید بهنگام فصل دوم – اجرای برنامه JIT مقدمه ۱- ایجاد یک استراتژی اجرایی ۲- یک برنامه عملیاتی برای اجرا ۱-۲-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود ۲-۲-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ۳- سیستمهای جمع آو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شرکت ماژین صنعت

دانلود پروژه شرکت ماژین صنعت

دانلود پروژه شرکت ماژین صنعت فهرست مطالب پیشگفتار  محتویات: مقدمه: فصل اول: معرفی کارخانه تاریخچه موقعیت مکانی کارخانه خط تولید کارخانه تولیدات کنترل کیفیت سالن پنل گیج شستشوی قالب پروژه آینده بخش دوم مدیر برنامه ریزی –انبار: شرح وظایف جاری شرح وظایف ادواری سرپرست برنامه ریز مواد شرح وظایف جاری: روش اجرایی تامین منابع وزیرساختها خدمات نظافت /دینی/ بهداشت تامین ماشین ‌آلات فضای تولید و چیدمان تجهیزات روش جابجایی ،انبارش ،بسته بندی، نگهداری، ح...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دانلود مقاله برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دانلود مقاله برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام فهرست مطالب بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                     ۱ ۱-۱  مقدمه    ۲ ۲-۱  رویکردها و نگرش ها به JIT    ۳ ۳-۱  اهداف رویکرد JIT     ۵ ۱-۳-۱  ضایعات صفر     ۵ ۲-۳-۱  موجودی صفر     ۷ ۳-۳-۱  زمان Set up یا آماده سازی صفر     ۷ ۴-۳-۱  زمان پیشبرد صفر                                                                   ۱۰ ۵-۳-۱ جابجایی صفر     ۱۲ ۴-۱ عناصر کل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاک

دانلود پروژه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاک

فهرست مطالب مقدمه فصل اول- کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- فرضیه تحقیق ۱-۵- متغیرهای تحقیق ۱-۵-۱- برنامه ریزی نیروی انسانی ۱-۱-۵-۱- تعیین موجودی نیروی انسانی ۲-۱-۵-۱- بررسی اهداف آتی سازمان ۳-۱-۵-۱- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ( تقاضا برای نیرو) ۴-۱-۵-۱- بر آورد عرضه نیروی انسانی ۵-۱-۵-۱- مقایسه عرضه و تقاضا ۱-۵-۱-۵-۱- تقاضا با عرضه مساوی است ۲-۵-۱-۵-۱- تقاضا بیش تر از عرضه است ۳-۵-۱-۵-۱- تقاضا کمتر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان

دانلود پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان

دانلود پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه: فرضیه های تحقیق: هدف تحقیق: ضرورت تحقیق محدودیت ها و مشکلات تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات: فصل دوم : ادبیات موضوع تاریخچه موضوع مدیریت در دوران باستان تعریف مدیریت: اهمیت مدیریت:. مدیر و مدیریت موفق و موثر: سطوح مدیریت: مهارتها ی مدیریتی:. نقش های مدیریتی:: مدیریت مشارکتی: فلسفه مدیریت مشارکتی: پیش نیازهای نظام مشارکت: مزایای حاصل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

دانلود پروژه مدیریت آموزشی (اصول و کاربرد آن) فهرست ۱-.. تشخیص مفاهیم : ۳ ۱-۱-   مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها ۳ ۱-۲-   انواع سبکهای مدیریتی : ۶ ۱-۳-   آموزش و انواع آن. ۹ ۱-۴-   سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی ) ۱۱ ۱-۵-   سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت ) ۱۵ ۲-.. برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها : ۱۹ ۲-۱-   برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها ۱۹ ۲-...

ادامه مطلب