مدیریت و حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب فهرست مطالب پیشگفتار ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۳ ۱-۱ مقدمه ۴ ۱-۲٫ بیان مسئله ۴ ۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق ۶ ۱-۴٫اهداف تحقیق ۷ ۱-۵٫فرضیه های تحقیق ۷ ۱-۶٫متغیرهای تحقیق ۸ ۱-۷٫روش تحقیق ۸ ۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق ۹ ۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری ۹ ۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹ ۱-۱۱٫قلمرو تحقیق ۱۰ ۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی ۱۰ ۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق ۱۴ ۱...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

دانلود پایان نامه تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

دانلود پایان نامه تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور فهرست مطالب فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱ ۱-۲) موضوع تحقیق ۲ ۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ۲ ۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق ۲ ۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق ۳ ۱-۶) فرضیات تحقیق ۳ ۱-۷) سابقه تحقیق ۴ ۱-۸) روش تحقیق ۴ ۱-۹) جامعه آماری ۴ ۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها ۴ ۱-۱۱) کلید واژه‌ها ۵ فصل دوم بخش اول: سازمان تجارت جهانی ۲-۱-۱) مقدمه ۶ ۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱ چارچوبی نظری تحقیق…………………………………………………………………………… ۳ فرضیه‌ها ………………………̷...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان مقدمه فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان مبحث اول ـ عامل ورود زیان گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی بند اول ـ مفاهیم ۱- مفهوم حادثه ناشی از کار ۲- مفهوم حادثه مربوط به مسیر ۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ۱- حقوق فرانسه الف- ق...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

دانلود پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی فهرست فصل یک ـ کلیات ۱ـ۱ـ تعریف موضوع تحقیق ۲ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق ۳ـ۱ـ فرضیه ها ۴ـ۱ـ روش تحقیق ۵ـ۱ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها ۶ـ۱ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله ۷ـ۱ـ خلاصه ای از اهم گزارش فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی ۱ـ۲ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران بیان مسأله ۲ـ۲ـ مشکل اصلی: «محصول» ۳ـ۲ـ مشکلات مدیریتی و بازاریا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه استانداردهای ISO

دانلود پایان نامه استانداردهای ISO

دانلود پایان نامه استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری) فهرست مطالب مقدمه …………………………………………………………………………… ۱- اطلاعاتی درباره سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ……………. ۱-۱- فراتر از ISO 9000 و ISO 14000 …………&...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

 اصول حسابداری دولتی فهرست مطالب فصل اول ۱-۱) مقدمه……………………… ۱-۲) طرح مسئله …………………. ۱-۳) هدف تحقیق …………………. ۱-۴) اهمیت موضوع ……………….. ۱-۵) فرضیه های تحقیق ……………. ۱-۶) پیشینه تحقیق ………………. ۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی...

ادامه مطلب