مدیریت و حسابداری

دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

فهرست مطالب فصل اول  کليات پژوهش 1-1 ديباچه 1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش 1-3 اهميت و ضرورت پژوهش 1-4 هدف پژوهش 1-5 نوع طرح پژوهش 1-6 فرضيات پژوهش 1-7 روش پژوهش 1-8 جمع آوری اطلاعات 1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات 1-10 قلمرو پژوهش 1-11 محدوديت های پژوهش 1-12 واژگان تخصصی پژوهش 1-13 ساختار پژوهش فصل دوم  مباني نظري و پيشينه پژوهش گفتار اول  حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني 2-1 ديباچه 2-1-1 حسابداري و پيرامون آن 2-1-2 هدف هاي صور...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران چکیده افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ريزي شهري

دانلود مقاله برنامه ريزي شهري

دانلود مقاله برنامه ريزي شهري  فهرست مطالب پيشگفتار مقدمه بررسي قطعه زمين مسكوني (ياخته) تأثير عوامل كلان بر قطعه بندي زمين: تناسب اجتماعي 1-   الگوي سكونت 2-   جمعيت 3-   خانوار 4-   اقشار اجتماعي 5-   گرايشهاي سكونت 6-   وجوه شرعي 7-   واحد همسايگي تناسب اقتصادي 1-   اقتصاد ساختمان 2-   گروههاي درآمدي 3-   قيمت زمين 4-   هزينه هاي تأسيسات شهري 5-   اقتصاد شهري اقليمي كالبدي 1-   قواعد و مقررات 2-   مشخصات زمين 3-   قطعه بندي مناسب زمين 3-1- حركت ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شركت سهامي بيمه ايران

دانلود پروژه شركت سهامي بيمه ايران

دانلود پروژه شركت سهامي بيمه ايران  كربيمه ايران در يک نگاه مقدمه پيشگفتار پانزدهم آبانماه تاريخي است به ياد ماندني در صنعت بيمه کشور. در سال 1341 در چنين روزي شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين شرکت بيمه ايراني در يکي از عمارت هاي خيابان لاله زار ( سينما خورشيد ) تأسيس و به طور رسمي آغاز به کار کرد. سرمايه ابتدايي شرکت سهامي بيمه ايران با فروش اقساطي اراضي واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به ميزان 20 ميليون ريال تأمين شد. با...

ادامه مطلب

دانلود پروژه كارخانه‌ي صنعتي پيروزي

دانلود پروژه كارخانه‌ي صنعتي پيروزي

دانلود پروژه كارخانه‌ي صنعتي پيروزي فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………….. ۱ فصل اول: سیستم…………………………………………………………… ۱۴ ۱-۱-      سیستم…………………………………………………………………………………. ۱۴ ۱-۲-      ویژگی های سیستم……………………………………………………………….. ۱۴ ۱-۳-      محیط سیستم………………………………………………………………………… ۱۵ ۱-۴-      انواع سیستم…………………………………………………………………………. ۱۵ ۱-۵-      شمای سیستم……………………………………………………………………….. ۱۶ ۱-۶-      آرایش درونی سیستم……………………………………………………………. ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رفتار مديران و پرسنل آنها

دانلود مقاله رفتار مديران و پرسنل آنها

 دانلود مقاله رفتار مديران و پرسنل آنها فهرست مطالب   عنوان مسئله1 پایه های نظری2 مقدمه4 اهمیت پژوهش6 مدیریت، اصول و کاربردها7 کارکردهای مدیریت8 تعریف مدیریت آموزشی9 کارکردهای مدیریت آموزشی10 انواع سبکهای مدیریتی10 مدیریت اداری ( نظریه کلاسیک سازمان )11 تاثیر مدیریت آموزشی11 نظریه روابط انسانی12 نظریه بوروکراسی12 آسیب شناسی مدیریت نظام آموزشی کشور و تاثیر آن بر وضعیت موجود نظام آموزشی..13 نوآوری و خلاقیت14 مشارکت16 برنا ریزی استراتژ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

دانلود پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

فهرست مطالب فصل اول 1-1 مقدمه: 2-1 تعريف موضوع 3-1 اهميت موضوع 4-1 هدف از انتخاب موضوع فصل دوم – ادبيات موضوع    2-1 ساير مطالعات انجام شده 2-2 تاريخچه مرکبات 2-3 مشخصات کلي مرکبات    2-4 درجه بندي جهاني مرکبات 2-5 شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات:    2-6 احتياجات غذايي درختان مرکبات 2-7 بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور: 2-8 توليد جهاني مرکبات 2-9 فرآيند صادرات مرکبات 2-15-1 مراحل قبل از صدور ...

ادامه مطلب