مدیریت و حسابداری

مقاله رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

مقاله رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

دانلود پروژه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت فهرست مطالب فصل اول :کلیات تحقیق مقدمه تعریف موضوع تحقیق تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق چهارچوب نظری تحقیق ارکان اساسی مذاکره فرضیات تحقیق نوع تحقیق بر اساس هدف نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش قلمرو مکانی قلمرو زمانی ابزارهای گرد آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده ها محدودیت های تحقیق تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق ۱۲ فصل دوم :...

ادامه مطلب

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد

فهرست مطالب پیشگفتار ۱ فصل اول – مقدمه پژوهش ۳ مقدمه ۴ بیان مسئله ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶ فرضیات پژوهش ۸ اهداف تحقیق ۹ متغیرهای تحقیق ۹ تعریف اصطلاحات ۹ تعریف ۱۰ فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی ۱۱ الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته ۱۱ ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی ۱۱ پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی ۱۱ اصطلاحات و مفاهیم ۱۲ مفهوم انگیزش ۱۲ ماهیت انگیزش: ۱۳ اهمیت انگیزش ۱۳ «ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار» ...

ادامه مطلب

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

فهرست مطالب *   چکیده * فصل اول: کلیات پژوهش *  مقدمه *  بیان مسئله *  هدف پژوهش *  اهمیت ضرورت پژوهش *  انگیزه پژوهش *  سوالهای پژوهش *  تعاریف عملیاتی * فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش * مبانی نظری پژوهش *  سابقه تاریخی و نقش ارتباطات *  ارتباطات چیست *  تعاریف ارتباطات *  هدف از برقراری ارتباط *  انواع ارتباطات *  محاسن ارتباطات غیر رسمی *  شیوه های ارتباط *  شکلهای ارتباط *  فرآیند ارتباطات *  الگوی ارتباطی برلو *  ارتباطات سازمانی به عن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب فصل اول مقدمه تعریف موضوع اهمیت تحقیق هدف و علت انتخاب موضوع سوابق مربوط فرضیات تحقیق قلمرو مکانی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق روش تحقیق ساختار تحقیق فصل دوم مقدمه کلیات بازار سرمایه در ایران مزایای وجود بورس اواق بهادار از دیدگاه کلان از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس از نظر سرمایه گذاران سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات استفاده کنندگان صورتهای مالی هدفهای ...

ادامه مطلب

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

فهرست مطالب فصل اول – معرفی JIT تاریخچه وتکامل تولید بهنگام تعریف نظام بهنگام نظام بهنگام دریک نگاه مبانی تولید بهنگام اجزای تولید بهنگام اهداف تولید بهنگام مزایاومحدودیتهای JIT منطق اجرایJIT پیش نیازهای یک برنامه JIT برنامه ریزی نظام تولید بهنگام فصل دوم – اجرای برنامه JIT مقدمه ۱- ایجاد یک استراتژی اجرایی ۲- یک برنامه عملیاتی برای اجرا ۱-۲-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود ۲-۲-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ۳- سیستمهای جمع آو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شرکت ماژین صنعت

دانلود پروژه شرکت ماژین صنعت

دانلود پروژه شرکت ماژین صنعت فهرست مطالب پیشگفتار  محتویات: مقدمه: فصل اول: معرفی کارخانه تاریخچه موقعیت مکانی کارخانه خط تولید کارخانه تولیدات کنترل کیفیت سالن پنل گیج شستشوی قالب پروژه آینده بخش دوم مدیر برنامه ریزی –انبار: شرح وظایف جاری شرح وظایف ادواری سرپرست برنامه ریز مواد شرح وظایف جاری: روش اجرایی تامین منابع وزیرساختها خدمات نظافت /دینی/ بهداشت تامین ماشین ‌آلات فضای تولید و چیدمان تجهیزات روش جابجایی ،انبارش ،بسته بندی، نگهداری، ح...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دانلود مقاله برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دانلود مقاله برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام فهرست مطالب بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                     ۱ ۱-۱  مقدمه    ۲ ۲-۱  رویکردها و نگرش ها به JIT    ۳ ۳-۱  اهداف رویکرد JIT     ۵ ۱-۳-۱  ضایعات صفر     ۵ ۲-۳-۱  موجودی صفر     ۷ ۳-۳-۱  زمان Set up یا آماده سازی صفر     ۷ ۴-۳-۱  زمان پیشبرد صفر                                                                   ۱۰ ۵-۳-۱ جابجایی صفر     ۱۲ ۴-۱ عناصر کل...

ادامه مطلب