مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله مدیریت تعارض

دانلود مقاله مدیریت تعارض

مدیریت تعارض تعریف واژه تعارض واژه تعارض تعریفهای مختلفی دارد که وجوه مشترکی دارند وجوه مشترک تعریف واژه تعارض عبارتند از : مخالفت ، تضاد کمیابی و سد یا مانع . ما تعارض را به این صورت تعریف می کنیم . فرایندی که در ان نوعی تلاش آگاهانه به وسیله فرد اول انجام می گیرد تا تلاش های فرد دوم را خنثی کند البته از طریق سد کردن راه او که در نتیجه فرد دوم در مسیر قرار دادن به هدف خود مستاصل می شود یا اینکه فرد الف بدان وسیله بر میزان منافع خ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تئوری و اصول مهندسی ارزش

دانلود مقاله تئوری و اصول مهندسی ارزش

تئوری و اصول مهندسی ارزش معرفی مهندسی ارزش مهندسی ارزش(Value Engineering)، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، )از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری( انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کار را ق...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان

ارتباط رهبری و سازمان فهرست مطالب مقــدمــه موقعیتهای رهــبــری درکجایافت می شود؟ مقــایســه مــدیــریــت بــارهــبــری مــدیــران عالــی چه انــدازه زمــان برای رهــبــری اختصاص می دهند؟ مهــارت مــدیــریــت:پیش نیازبرای رهبری گام های رهبری سازمان مقــدمــه بـه نظرمی رسـدبـسیاری ازمدیرانی که د رمسئولیتهای مختلف انجام وظیفه می کنندبه این حقیقت رسیده اندکه حتـی ارائه صحیح اصـول مـدیریت نـیزمی تواندتــسهیلاتی رابرای اثربـخشی وارتقاءآنهاف...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت اکوسیستم

دانلود مقاله مدیریت اکوسیستم

مدیریت اکوسیستم : چکیده :یکی از گامهای اساسی درجهت ارتقای توسعه هر کشوری استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع آن با مدیریت علمی و استفاده از پژوهشهای صاحبنظران است. اگرچه صادرات منابع نفتی و معدنی و چند قلم کالای محدود جوابگوی نیازهای گذشته و جاری ایران بوده است، ولی ضرورت توجه به بخشهای دیگر تولید درآمد و ارزآوری باتوجه به محدودیت منابع پیش گفته ضروری به نظر می رسد.یکی از این بخشها صنعت اکوتوریسم است که باتوجه به وسعت کشــــــــــ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن

دانلود مقاله برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن

برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن چکیده : تجربه ی استفاده از برون سپاری به عنوان یکی از موتی برتن گرایشات در مدیرییت منابع انسانی ترویج یافته است. دلیل انسانی و منطقی برای استفاده از برون سپاری در منابع انسانی شامل : صرفه جویی های مالی، تمرکز روی مسائل و موضوعات استراتژیک، دستیابی به تکونولوژی و مهارت های تخصصی و بهبود خدمات می باشد. اگرچه برخی اشارات بیانگر این موضوع هستند که این منافع و مزایا تحقق نمی یابند وانگهی ممکن است تأ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آسیب شناسی نظام مالیاتی

دانلود مقاله آسیب شناسی نظام مالیاتی

آسیب شناسی نظام مالیاتی امروزه ، کشورهای جهان در پی ریزی نظام مالیاتی خود اهداف توزیعی و تخصیصی را مد نظر قرار می دهند. نظام مالیاتی جهت دسترسی به این هداف ، خصوصیات و ویژگی های زیر را باید داشته باشد : رعایت عدالت مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب ،درتعیین مالیات ها به توانایی پرداخت مالیات مودیان توجه می شود و ساختار آن به گونه ای انتخاب می شود که عدالت مالیاتی کاملا رعایت شود. سهل الوصول بودن : در نظام مالیاتی مطلوب ، پایه های مالیاتی طو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

دانلود مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

تاثیر بیمه در اقتصاد خرد فهرست مطالب بیمه‌خرد عرصه‌ای جدید برای فعالیت بیمه‌گران مفهوم بیمه‌خرد مشتریان بیمه‌های خرد چه کسانی هستند؟ در بیمه‌های خرد چه ریسک‌هایی تحت پوشش قرار می‌گیرد؟ عرضه و فروش بیمه‌های خرد نقش دولت در عرضه بیمه‌های خرد بررسی تطبیقی بیمه های خرد در کشورهای پیشگام و توصیه های راهبردی برای ایران مطالعه تطبیقی بیمه های خرد در زمینه بیمه های درمان اقدامات و کمک های فنی و تخصصی جهت پیشرفت و توسعه بیمه خرد (بررسی تجزیه موسس...

ادامه مطلب