مدیریت و حسابداری

دانلود مقاله تعارض سازمانی

دانلود مقاله تعارض سازمانی

تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض چکیده این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌کند. نظریه‌ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد. به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد. منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۴، سال سی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت بیمه

دانلود مقاله مدیریت بیمه

مدیریت بیمه فهرست مطالب مقدمه ۱ پیشگفتار ۲ تعریف عقد و عقد بیمه ۳ عقد بیمه عقدی است معوض ۴ عقد بیمه قراردادی است الحاقی ۵ عقد بیمه از عقود معوق است ۶ شرایط اساسی صحت عقد ۷ قصد و رضای طرفین قرار داد ۸ اهلیت ۸ توافق طرفین قرار داد و تنظیم بیمه نامه ۹ رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بیمه ۱۱ شروع اعتبار قرارداد ۱۳ بیمه‌نامه ۱۴ تغییر شرایط بیمه نامه ۱۵ مقدمه یکی از هدفها و وظایف مهم بیمه مرکزی ایران، تعمیم، ارشاد و هدایت امر بیمه در کشو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیستم های نوین انبار داری

دانلود مقاله سیستم های نوین انبار داری

سیستم های نوین انبار داری تعریف انبار و انبارداری : انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت، انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالاین نیم ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین آلات، ملزومات، ابزارآلات و هرگونه کالای مستعمل و غیرقابل استفاده و اسقاطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک برای مدت معین و یا نامعلوم نگهداری نمود، اطلاق می شود. انبارداری : عبارتست از دریافت جنس یا کال...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت تعارض

دانلود مقاله مدیریت تعارض

مدیریت تعارض تعریف واژه تعارض واژه تعارض تعریفهای مختلفی دارد که وجوه مشترکی دارند وجوه مشترک تعریف واژه تعارض عبارتند از : مخالفت ، تضاد کمیابی و سد یا مانع . ما تعارض را به این صورت تعریف می کنیم . فرایندی که در ان نوعی تلاش آگاهانه به وسیله فرد اول انجام می گیرد تا تلاش های فرد دوم را خنثی کند البته از طریق سد کردن راه او که در نتیجه فرد دوم در مسیر قرار دادن به هدف خود مستاصل می شود یا اینکه فرد الف بدان وسیله بر میزان منافع خ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تئوری و اصول مهندسی ارزش

دانلود مقاله تئوری و اصول مهندسی ارزش

تئوری و اصول مهندسی ارزش معرفی مهندسی ارزش مهندسی ارزش(Value Engineering)، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، )از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری( انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کار را ق...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان

ارتباط رهبری و سازمان فهرست مطالب مقــدمــه موقعیتهای رهــبــری درکجایافت می شود؟ مقــایســه مــدیــریــت بــارهــبــری مــدیــران عالــی چه انــدازه زمــان برای رهــبــری اختصاص می دهند؟ مهــارت مــدیــریــت:پیش نیازبرای رهبری گام های رهبری سازمان مقــدمــه بـه نظرمی رسـدبـسیاری ازمدیرانی که د رمسئولیتهای مختلف انجام وظیفه می کنندبه این حقیقت رسیده اندکه حتـی ارائه صحیح اصـول مـدیریت نـیزمی تواندتــسهیلاتی رابرای اثربـخشی وارتقاءآنهاف...

ادامه مطلب