پروژه مکانیک

مقاله بررسی انواع اجزای انعطاف پذیر

مقاله بررسی انواع اجزای انعطاف پذیر

بررسی انواع اجزای انعطاف پذیر فهرست مطالب مقدمه فصل اول طنابها فصل دوم زنجیرها فصل سوم تسمه ها فصل چهارم تحقیق طناب فصل پنجم تحقیق تسمه با بررسی پدیده ارتعاش فصل ششم تحقیق زنجیر فصل هفتم تحقیق طناب به زبان اصلی فصل هشتم تحقیق تسمه به زبان اصلی فصل  نهم تحقیق زنجیر به زبان اصلی………… جنس طناب های سیمی : موادی که در ساخت طناب های سیمی استفاده می شود به منظور افزایش استحکام هستند و عبارتند از : آهن ، فسفر-برنز ، فولاد کشش(Tra...

ادامه مطلب

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS

طراحی و ساخت سیستم فرمان خودروی پراید و تست آن مطابق با شرایط استاندارد با نرم افزار ADAMS       فهرست مطالب * مقدمه ۴ * فصل اول *  سیستم فرمان ۶ * ۱-معرفی سیستم فرمان     ۶ * ۲-اجزای سیستم فرمان    ۹ * ۳-انواع جعبه فرمان   ۱۰ * ۱-۳-جعبه فرمان ساچمهء ۱۱ * ۲-۳-جعبه فرمان شانه ای ۱۲ * ۴- نسبت فرمان      ۱۳ * ۱-۴- نسبت فرمان متغیر    ۱۳ * ۵- سیستم فرمان هیدرولیکی   ۱۴ * ۱-۵-انواع فرمان های هیدرولیکی   ۱۵ * ۲-۵-اجزای سیستم فرمان هیدرول...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی و عملکرد سیستم ترمز

دانلود پروژه طراحی و عملکرد سیستم ترمز

طراحی و عملکرد سیستم ترمز فهرست مطالب * بخش اول – طراحی سیستم ترمز * چکیده     ۱ * مقدمه    ۴ * انواع ترمزها    ۵ * ترمز دیسکی    ۶ * کالیپر چهار پیستونی    ۷ * ترمز کاسه ای    ۸ * استقرار ترمز کاسه ای    ۹ * انواع ترمز کاسه ای    ۱۰ * ترمز کاسه ای خود تنظیم    ۱۱ * فواصل ایمنی ترمز    ۱۲ * انتقال وزن    ۱۳ * ضعیف شدن ترمز    ۱۴ * کاهش سرعت و توقف اتومبیل    ۱۵ * هیدرولیک در ترمز    ۱۵ * لنت ترمز    ۱۷ * اثر فاکتورهای مختلف بر خ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روغنکاری

دانلود پروژه روغنکاری

روغنکاری فهرست مطالب * فصل اول – روغن وانواع آن * تاریخچه ۱ * کار روغن موتور چیست؟ ۱ * وظایف عمده روغن موتور ۲ * انواع روغنها    ۴ * روغنهای نیمه سینیتیک ۵ * روغنهای سینیتیک۵ * مزایای روغن سینیتیک۶ * چند نکته    ۹ * افزودنی     ۱۵ *  نکاتی برای افزایش طول عمر موتور ۱۶ * کثیفشدن روغن۱۷ * چگونه از ایجاد لجن جلوگیری کنیم ۱۷ * از چه روغنی استفادهکنیم ۱۸ * مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور    ۱۸ * چرا روغن موتور باید تعویض گردد ۱۹ * عوامل مو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز

دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز

بررسی و مقایسه سیستم های ترمز فهرست مطالب * فصل اول * مقدمه و تاریخچه ترمز * ۱-۱مقدمه و تاریخچه * « فصل دوم » * اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی * ترمزهای اتومبیل * ۲ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها * ۲ـ۲ـ ترمزهای مکانیکی * ۲-۳ اصول هیدرولیک * ۲-۴کاربرد ترمز هیدرولیکی * ۲-۵ سیستم ترمز دوبل * ۲-۶ سیلندر اصلی * ۲-۷ سیلندر چرخها    * ۲-۸ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)    * ۲-۹ حرکت بازگشتی Return strock * ۲-۱۰ چراغ اخطار (Warning Light) * ۲-۱۲ ترمزها...

ادامه مطلب

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی فهرست مطالب * فصل اول مقدمه ۱۲ * ۱-۱ موضوع نامه۱۳ * ۱-۲ سخن نگارنده۱۴ * ۱-۳  تاریخچه اتومبیل۱۴ * ۱-۴   انواع اتومبیل بر اساس طراحی۱۶ * ۱-۵   آشنایی عمومی با ماشینهای باگی ۲۳ * فصل دوم سیستم شاسی و اسکلت ۲۶ * ۲-۱ پیشگفتار۲۷ * ۲-۲ انواع شاسی ۲۹ * ۲-۲-۱ شاسی مستقل ۲۹ * ۲-۲-۲ شاسی نیمه جدانشدنی ۳۱ * ۲-۲-۳ شاسی نردبانی ۳۲ * ۲-۲-۴ شاسی صفحه ای۳۳ * ۲-۲-۵ شاسی لوله ای ۳۴ * ۲-۲-۶ شاسی ستون فقراتی۳۳ * ۲-۲-۷ شاسی یکپارچ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی اصول هاورکرافت

دانلود پروژه بررسی اصول هاورکرافت

بررسی اصول هاورکرافت فهرست مطالب * مقدمه * مروری بر تحقیقات گذشته * فصل۱ GEM * فصل۲ عملکرد بالشتک هوا * فصل۳ آیرودینامیک داخلی- معبراها – فن ها و کمپرسورها * فصل۴ درگ * فصل۵ پیشرانش * فصل۶ موتور (حرکت دهنده ی اولیه) * فصل۷ معیارهای عملکردی * فصل۸ کنترل و پایداری * فصل۹ دامن * نتیجه گیری * مراجع مقدمه: هاورکرافت جزء ماشینهای نقلیه کلاس بالائی می باشد که برروی هر سطحی اعم از خشکی،آب ،یخ، چمن و هر چیز دیگری که بتوان هوا را به تله انداخت حر...

ادامه مطلب