پروژه مکانیک

دانلود پروژه بررسی سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری انژکتوری و مقایسه آنها

دانلود پروژه بررسی سیستم های سوخت رسانی  کاربراتوری انژکتوری  و مقایسه آنها

فهرست مطالب چکیده: در ابتدا به نحوه عملکرد سیستم سوخت رسانی کاربراتوری پرداخته ، سپس به چگونگی اصلاح نواقص موجود در کاربراتور پرداختیم و دیدیم که با وجود اصلاح کاربراتور (کاربراتور در ابتدا ساختمان بسیار ساده ای داشت) و پیچیده تر شدن ساختمان کاربراتور که بواسطه لحاظ کردن پارامترهای مختلف در حالتهای مختلف نظیر استارت زدن – کار با دور آرام – کار با دور زیاد و از این گونه موارد … باز هم نواقص زیادی در کارکرد کاربراتور مشاهده می شود . شا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها فهرست مطالب  مقدمه                                                                                                                      ۱ فصل اول                                                                                          تقسیم بندی کلی پمپ ها                                                                                     ۲                                                                              انواع پمپ ها جابه جایی مثبت                                             ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی

دانلود پروژه بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی

فهرست مطالب ۱ پیش گفتار ۱-۱ مقدمه ۲-۱ کارهای انجام شده در این پروژه ۲ تئوریهای صفحه ۱-۲ تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول(FSDT) ۲-۲ تئوری کلاسیک صفحه((CPT ۳-۲ ارائه یک تئوری جدید ۴-۲ بررسی ضربه در چهار چوب تئوری ورق ارائه شده دربخش۳ -۲ ۵-۲ تئوری صفحۀ مرتبۀ بالاتر( (HOPT ۶-۲ انتشارامواج هارمونیک ۷-۲ ارتعاشات آزاد صفحه ۳ مدلهای ضربه ۱-۳ مدل جرم-فنر ۲-۳ مدل بالانس –انرژی ۳-۳ واکنش تیر برنولی دربرابرضربه ۴-۳ ضربه روی صفحه باتکیه گاه ساده براس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG تعریف و تاریخچه هیدرولیک هیدرولیک از کلمه یونانی “هیدرو” مشتق گردیده است و این کلمه بمعنای جریان حرکات مایعات میباشد.در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط “آب” بوده است و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است.مفهوم هیدرولیک درا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شبیه سازی موانع عقب خودرو

دانلود مقاله شبیه سازی موانع عقب خودرو

دانلود مقاله شبیه سازی موانع عقب خودرو  با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱ ۱-۱- ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت  ۲ ۱-۲- کاربردهای امواج مافوق صوت  ۴ فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه ۲-۱- مدار فرستنده  ۱۲ ۲-۲- مدار گیرنده  ۱۲ ۲-۳- بخش کنترل  ۱۳ ۲-۴- سیستم نمایشگر  ۱۳ فصل سوم : سنسورهای مافوق صوت ۳-۱- اثر پیزوالکتریک  ۱۶ ۳-۲- ترانسدیوسرهای مافوق صوت و مشخصات ۴۰۰ST/R160 ۱۷ فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت ۴-۱- ن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود

دانلود پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود

دانلود پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود فهرست مطالب چکیده فصل اول: مقدمه ای بر مواد مرکب ۱-۱- کامپوزیت چیست؟ ۲ ۱-۲- مزایای کامپوزیتها ۴ ۱-۳- محدودیتهای کامپوزیتها ۷ ۱-۴- تاریخچه صنعت کامپوزیتها ۸ ۱-۵- فازهای کامپوزیتی و تقسیم بندی کامپوزیتها ۱۰ ۱-۶- خواص کامپوزیتها ۱۲ ۱-۷- مقاومت کامپوزیتهای لیفی ۱۴ فصل دوم: ماتریسها (رزیتها) ۲-۱- ماتریسها ۱۸ ۲-۲- پلیمریزاسیون ۱۹ ۲-۳- پلیمرهای گرما سخت و گرم...

ادامه مطلب