فناوری اطلاعات

دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی

دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی فهرست مطالب فصل اول- نرم افزار تکنولوژی آموزشی نرم افزار حسابداری تکنولوژی آموزشی ۱ چگونگی ورود به نرم افزار ۲ آشنایی با صفحه اصلی نرم افزار: ۲ ۱-۱ منوی پرونده ۳ ۱-۱-۱-امانت CD F6 4 ۲-۱-۱منوی برگشت F7 CD 5 ۳-۱-۱ عملکرد: F8 5 منوی چاپ ۶ منوی ارسال Email 6 ۲-۱تعاریف: ۶ ۱-۲-۱عضو F3 7 ۲-۲-۱ CD   جدید: f4 8 ۳-۲-۱رشته تحصیلی F5 9 ۳-۱منوی ویرایش ۹ ۱-۳-۱کاربر Ctrl+F2 9 ۲-۳-۱عضو ctrl+ F3 10 ۳-۳-۱ Ctrl+F4CD 10 ۴-۳-۱رشته تحصیی ctr...

ادامه مطلب

دانلود مقاله Task Synchronization

دانلود مقاله Task Synchronization

Task Synchronization فهرست مطالب هماهنگ سازی task  و thread ها و Ada  : ۱ زمان دهی پویا و زمان دهی ایستا static semantic , dynamic semantic : 2 همزمانی و مناطق بحرانی ۴ هسته های مرکزی انحصاری ۵ غیر فعال کردن وقفه ها ۶ Semaphores 7 قفل چرخشی ۸ اجتناب از بن بست ۹ تولید اطلاعات به صورت استاتیک و مسائل امنیتی آن ۱۰ سیگنالها و ارتباطات میان پردازشی ۱۵ مدیریت پردازش ۱۸ هماهنگ سازی task  و thread ها و Ada  : اجرای یک برنامه تحت Ada دربرگیرنده  اجرای ی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فرایند امنیتی اطلاعات

دانلود مقاله فرایند امنیتی اطلاعات

فرایند امنیتی اطلاعات فهرست مطالب روش شناسی معیار خطر ۳ درس ۷ فرآیند امنیتی اطلاعات ۴ ارزیابی آسیب پذیری در سطح سیستم ۶ ارزیابی خطر در سطح شبکه ۶ ارزیابی خطر در سطح سازمان ۷ حسابرسی ۷ تست نفوذ ۷ ارزیابی ۸ شبکه رایانه ای ۱۰ امنیت فیزیکی ۱۲ سیسات‌ها و روش‌ها ۱۴ احتیاط‌ها(هشدارها) ۱۶ آگاهی ۱۸ مردم ۱۹ میزان کار ۱۹ رویکرد (نگرش) ۲۰ وفاداری ۲۱ تجارت ۲۱ نتایج ارزیابی ۲۲ تدبیر ۲۳ انتخاب ترتیب گسترش سیاست‌ها ۲۴ به روز کردن تدابیر موجود ۲۶ به کارگیری ۲...

ادامه مطلب

دانلود پروژه موتورهای جستجو

دانلود پروژه موتورهای جستجو

موتورهای جستجو فهرست مطالب نگاهی به موتورهای جستجو.. ۱ تاریخچه موتورهای جستجو.. ۱ ساختار موتورهای جستجو.. ۵ ابزارهای مافوق جست و جو.. ۶ جست‌وجوی تاریخ ـ ملاحظات ویژه.. ۵۰ نگاهی به موتورهای جستجو تاریخچه موتورهای جستجو موتورهای جست و جو وب، تاریخچه مختصری دارند، به طوری که عمر آن ها کمتر از یک دهه است. تاریخچه موتورهای جست و جو در این بخش بررسی می کنیم. قبل از این که موتورهای جست و جو به وجود آیند ، آشفتگی حاصی در وب وجود داشت. برای یافتن چی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش

طراحی سایت آموزش فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول ۲ مقدمه: ۳ PHP چیست؟ ۳ به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟ ۵ PHP چگونه کار می‌کند؟ ۷ شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۹ فصل ۲ جمع آوری اطلاعات ۱۰ الف: قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱ پستهای سازمانی ۱۱ ۲-۳- اداره امور آموزشی ۱۶ امور فنی و عمرانی ۲۱ شرح وظائف امور فنی ۲۱ فصل سوم- نیازمندیها ۲۵ جداول ۲۷ فصل چهارم- PHP و فرم های HTML 19 31 ایجاد یک فرم ساده ۳۲ استفاده از Get یا Post 34 برای افزودن مشخصه M...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آشنایی با کـارت محـافظ HDSafe

دانلود مقاله آشنایی با کـارت محـافظ HDSafe

آشنایی با کـارت محـافظ HDSafe فهرست مطالب کـارت محـافظ HDSafe چیـست؟ ۳ قویترین سیستم بازگردان اطلاعات ۳ با وجود کارت محافظ تمامی مشکلات ازبین می‏رود. ۳ موارد استفاده از کارت محافظ ۴ ویژگیها و خصوصیات کارت محافظHD Safe 5 آشنایی با کارت محافظ هارددیسک “HDSafe ” 8 معرفی: ۸ نحوه نصب: ۹ نصب سخت افزار: ۱۰ منابع و مآخذ : ۱۹ کـارت محـافظ HDSafe چیـست؟ کارت محافظ HDSafe انقلابی در زمینه تکنولوژی محافظت از اطلاعات موجود بر روی کام...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نصب ویندوز

دانلود مقاله نصب ویندوز

نصب ویندوز فهرست مطالب  نصب ویندوز به روش unattend. 1 مروری بر نصب ویندوز به روشunattend. 1 Answer file فایل چیست؟. ۱ معرفیwindows deployment tools. 2 Extrce کردن windows deployment tools. 3 معرفی برنامه setupmgr.exe. 4 ایجادanswer file  با setupmgr.exe. 4 ایجاد یک فایل پاسخ جدید. ۶ User interface level 9 دستور winnt32.exe. 14 سوئیچ های winnt32.exe. 15 دستور winnt.exe. 17 تشریح بعضی از سوئیچ های winnt.exe. 17 نصب به کمک bat فایل. ۱۸ مرور ر...

ادامه مطلب