فناوری اطلاعات

دانلود پروژه موتورهای جستجو

دانلود پروژه موتورهای جستجو

موتورهای جستجو فهرست مطالب نگاهی به موتورهای جستجو.. ۱ تاریخچه موتورهای جستجو.. ۱ ساختار موتورهای جستجو.. ۵ ابزارهای مافوق جست و جو.. ۶ جست‌وجوی تاریخ ـ ملاحظات ویژه.. ۵۰ نگاهی به موتورهای جستجو تاریخچه موتورهای جستجو موتورهای جست و جو وب، تاریخچه مختصری دارند، به طوری که عمر آن ها کمتر از یک دهه است. تاریخچه موتورهای جست و جو در این بخش بررسی می کنیم. قبل از این که موتورهای جست و جو به وجود آیند ، آشفتگی حاصی در وب وجود داشت. برای یافتن چی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش

طراحی سایت آموزش فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول ۲ مقدمه: ۳ PHP چیست؟ ۳ به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟ ۵ PHP چگونه کار می‌کند؟ ۷ شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۹ فصل ۲ جمع آوری اطلاعات ۱۰ الف: قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱ پستهای سازمانی ۱۱ ۲-۳- اداره امور آموزشی ۱۶ امور فنی و عمرانی ۲۱ شرح وظائف امور فنی ۲۱ فصل سوم- نیازمندیها ۲۵ جداول ۲۷ فصل چهارم- PHP و فرم های HTML 19 31 ایجاد یک فرم ساده ۳۲ استفاده از Get یا Post 34 برای افزودن مشخصه M...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آشنایی با کـارت محـافظ HDSafe

دانلود مقاله آشنایی با کـارت محـافظ HDSafe

آشنایی با کـارت محـافظ HDSafe فهرست مطالب کـارت محـافظ HDSafe چیـست؟ ۳ قویترین سیستم بازگردان اطلاعات ۳ با وجود کارت محافظ تمامی مشکلات ازبین می‏رود. ۳ موارد استفاده از کارت محافظ ۴ ویژگیها و خصوصیات کارت محافظHD Safe 5 آشنایی با کارت محافظ هارددیسک “HDSafe ” 8 معرفی: ۸ نحوه نصب: ۹ نصب سخت افزار: ۱۰ منابع و مآخذ : ۱۹ کـارت محـافظ HDSafe چیـست؟ کارت محافظ HDSafe انقلابی در زمینه تکنولوژی محافظت از اطلاعات موجود بر روی کام...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نصب ویندوز

دانلود مقاله نصب ویندوز

نصب ویندوز فهرست مطالب  نصب ویندوز به روش unattend. 1 مروری بر نصب ویندوز به روشunattend. 1 Answer file فایل چیست؟. ۱ معرفیwindows deployment tools. 2 Extrce کردن windows deployment tools. 3 معرفی برنامه setupmgr.exe. 4 ایجادanswer file  با setupmgr.exe. 4 ایجاد یک فایل پاسخ جدید. ۶ User interface level 9 دستور winnt32.exe. 14 سوئیچ های winnt32.exe. 15 دستور winnt.exe. 17 تشریح بعضی از سوئیچ های winnt.exe. 17 نصب به کمک bat فایل. ۱۸ مرور ر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر

دانلود پروژه طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر

طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر فهرست مطالب: نصب فایلهای نمونه بر روی کامپیوتر.. ۱ مروری بر Asp. NET. 1 NET framework. 2 SQL srver 2000. 2 زبانها و ابزارهای زبان.. ۴ Nopepad . NET. 4 Visual studio. NET. 5 معماری ASP. NET. 6 چه چیزی در ASP.NET وجود دارد.. ۶ NoPE pad. NET. 8 ایجاد یک دایر کتوری مجازی.. ۹ فصل دوم / استفاده از ابزارهای برنامه نوسی ASP. NET. 10 مهم.. ۱۰ Visual studio. NET. 11 ایجاد یک صفحه جدید (Web From) ASP.NET. 13 افزودن کنترل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه امضای دیجیتالی

دانلود پروژه امضای دیجیتالی

امضای دیجیتالی فهرست مطالب مقدمه بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۲ مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: ۳ مقاله دوم- تعریفات: ۳ مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء: ۵ مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: ۵ مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: ۵ مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا: ۵ مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: ۶ مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده: ۶ مقاله نهم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیستم عامل یونیکس

دانلود مقاله سیستم عامل یونیکس

سیستم عامل یونیکس فهرست مطالب مقدمه                                ۱ پیکر بندی  سیستم عامل                       ۲ مدیریت حافظه در UNIX و SOLARIS                  ۴ سیستم صفحه بندی ساختمان داده ها                 ۵ جایگزینی صفحه                            ۶ تخصیص دهنده حافظه هسته                      ۱۱ مدیریت پرونده در یونیکس                         ۱۵ گره های شاخص                             ۱۷ تخصیص پرونده                             ۱۷ راهکارهای همزمانی در یونیکس ...

ادامه مطلب