فناوری اطلاعات

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

   شبکه سازی در ویندوز NT * مقدمه 1 * فصل اول * آشنایی با ویژگی ویندوزNT 2 * فصل دوم * 1- نصب Windows NT   4 * 1-2- انواع نصب NT 5     * 2-2- مراحل چهارگانه نصب NT   7     * 3-2- نصب ازطریقه شبکه   20     * فصل سوم شبکه سازی در Windows NT     * 1-3- اهداف   24 * 2-3- معماری شبکه   24 * 3-3- دسترسی به فایل ها و خدمات چاپی   35 * 4-3- پردازش گسترده 39 * 5-3- پروتکل های شبکه   42 * 6-3- آشنایی با تنظیمات شبکه در NT 70     * 7-3- روش پیاد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کاربرد اینترنت در روابط عمومی

دانلود پروژه بررسی کاربرد اینترنت در روابط عمومی

دانلود پروژه بررسی کاربرد اینترنت در روابط عمومی فهرست مطالب تعريف روابط عمومي.. 1 فصل اول- اهميت، نقش و كاركرد روابط عمومي.. 2 فصل دوم – انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان.. 6 هدف… 7 اهداف انجمن هاي روابط عمومي.. 8 اهداف انجمن هاي روابط عمومي.. 8 انواع روابط عمومي.. 10 عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي.. 12 انجمن هاي روابط عمومي در جهان.. 13 انجمن هاي بين المللي روابط عمومي.. 14 تاريخ روابط عمومي در اي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتدايي

دانلود پروژه آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتدايي

آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتدايي چكيده مجمو عه اي كه  در اختيار  داريد “  آموزش مفاهيم هندسي رياضي سال چهارم ” ابتدايي  مي باشد كه  مطالب  را  در پنج  فصل مختلف  خلاصه كرده است. در فصل اول بچه ها ابتدا با مفاهيم هندسي نظير خط، نيم خط و زاويه آشنا مي شوند تا  براي رسم هاي هندسي  مثل رسم خطوط عمود  بر هم  و فاصله يك  نقطه از يك خط در فصل دوم آشنا شوند. سپس  در فصل سوم با اشكال هندسي و رسم آن آشنا مي شوند و در دو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه توس

دانلود پروژه بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه توس

بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه توس فهرست مطالب * بخش 1 مقدمه * 1-1 مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی * 2-1 تاریخچه پایگاه داده * 3-1 انواع دادگان ها * 4-1مدل های پایگاه داده * 1-4-1 مدل تخت * 2-4-1 مدل شبکه ای(Network) * 3-4-1 مدل رابطه ای * 4-4-1 پایگاه داده‌های چند بعدی * 5-4-1 پایگاه داده‌های شیء * 5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها * 6-1 فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان * بخش 2 معرفی پروژه * 1-2 عنوان پروژه * بان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس

دانلود پروژه ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس * چکيده * مقدمه * فصل اول  کليات معماري سرويس گرا * 1-1) تعاريف اوليه * 1-1-1) سبک معماري مبتني بر سرويس * 2-1) اهداف تحقيق * 3-1) پيشينه تحقيق     * 4-1) روش کار و تحقيق     * 5-1) مقايسه اي بر مدلهاي توسعه وابسته به معماري     * 1-5-1) توسعه مبتني بر object     * 2-5-1) توسعه مبتني بر مؤلفه * 3-5-1) محاسبات توزيع يافته * 4-5-1) معماري سرويس گرا * 1...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت

دانلود پروژه طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت

طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت فهرست مطالب * چكيده1 * مقدمه2 * فصل اول تعريف و امكان سنجي مسئله3 * 1-1 تعريف مسئله4  * 1-2اهداف مسئله5  *  1-3-1 اهداف كلي5  *  1-3-2 اهداف جزئي5  * 1-3 مشكلات و موانع5  * 1-4 كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع5  * 1-5 امكان سنجي5 * فصل دوم تجزيه و تحليل و طراح سيستم7 * 2-1 تعريف كامل مسئله 8 * 2-2 دياگرام متن 10 * 2-3 دياگرام گردش مستندات11 * 2-4 نمودار dfd11 *2-4-1 نمودار dfd سطح 1...

ادامه مطلب

بررسي ميكروكنترلهاي AVR و قابليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن

بررسي ميكروكنترلهاي AVR و قابليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن

بررسي ميكروكنترلهاي AVR و قابليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن 90ص * میکروکنترلر چیست * کلمه میکروکنترلر * حالا چرا این کلمات ؟ * حالا نحوه انجام دادن کار میکروکنترلر را به صورت کلی بررسی میکنیم * ساختمان دخلی میکروکنترلر     * تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر     * آیا میکروکنترلر چیز جدیدی را با خود آورده است ؟     * عیب میکروکنترلر     * خب حالا این میکروکنترلر را با این همه کاربرد کی ساخته؟     * معایب و مزایای میکروکنترلر های مخ...

ادامه مطلب