کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله قارچ کامبوجا

دانلود مقاله قارچ کامبوجا

قارچ کامبوجا فهرست مطالب  مقدمه : ۱ تاثیرات مصرف: ۲ بخش اول: ۶ تاریخچه پربار قارچ کامبوجا : ۶ ریشه نام کامبوجا : ۸ نتایج تحقیقات علمی: ۸  قارچ در مقابل قارچ : ۹ بخش دوم: ۱۲ انرژی بیشتر : ۱۲ کامبوجا وهموتراپی: ۱۳ بازیافتن زندگی پر تحرک : ۱۳ با کامبوجا صد ساله شوید: ۱۴ آیا میخواهید یکصد سال عمر کنید ؟ ۱۴ بخش سوم : ۱۶ چای مفـرح : ۱۶ آیا چای کامبوجا چاق کننده است؟ ۱۹ بخش چهارم : ۲۱ یافتن زندگی دوباره با کامبوجا : ۲۱ فوائد بهداشتی کامبوجا ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله گیاه ماش سبز

دانلود مقاله گیاه ماش سبز

گیاه ماش سبز فهرست مطالب خصوصیات مرفولوژیکی.. ۲ خصوصیات اکولوژیکی.. ۲ عملیات زراعی.. ۳ ارقام ماش در ایران : ۵ بیماریها : ۵ ماش سیاه (Phaseolus mungo ). 6 ۲-خصوصیات مرفولوژیکی.. ۸ ۳-خصوصیات اکولوژیکی.. ۸ شناسنامه : ۹ شرح گیاه. ۹ نیازهای اکولوژیکی.. ۱۰ ارقام ماش… ۱۱ داشت.. ۱۲ برداشت.. ۱۳ دامنه انتشار. ۱۳ مواد و روشها ۱۵ تغییرات زمانی خصوصیات نفوذ پذیری خاک در آبیاری نواری و ارزیابی روشهای اندازه گیری    ۱۸ اثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon r...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زراعت غلات

دانلود پروژه زراعت غلات

زراعت غلات فهرست مطالب : مقدمه۵ فصل اول موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت تقسیم بندی اقلیم ایران۸ شهرستان میانه۹ اقلیم های ایران از نظر بارندگی۱۱ نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه۱۲ نمودار بارش شهر میانه۱۳ فصل دوم: خصوصیات خاکهای شور و اصلاح آنها تعریف خاک۱۵ بافت خاک۱۵ ساختمان خاک۱۷ انواع خاک۱۷ تشکیل خاکهای شور و اصلاح آنها۲۰ فصل سوم خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب ذرت۲۵ سیب زمینی۴۴ گندم۶۴ سویا۷۴ شبدر۱۰۴ فصل چهارم: رعایت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

آفات مهم گندم وکنترل آنها فهرست مطالب مقـدمـه          ۳ آفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنها  ۴ سن های زیان آور گندم  ۵ راست بالان زیان آور گندم   ۱۷ جوربالان زیان آور گندم۲۰ بال ریشک داران زیان آور گندم۲۴ سخت بالپوشان زیان آور گندم   ۲۶ بال پولک داران زیان آور گندم۳۱ دو بالان زیان آور گندم۳۳ بال غشائیان زیان آور گندم۳۵ کنه های زیان آور گندم۳۶ مدیریت تلفیقی آفات گندم۳۷  منابع و ماخذ۳۸ مقـدمـه                                                ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

کشاورزی فهرست مطالب مقدمه ۵ فصل اول – جایگاه و اهمیت کشاورزی  تاریخچه کشاورزی۷ نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه ۷ نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ۹ ساختار شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد ۱۱ اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی ۱۲ اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت ۱۳ مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده ۱۴ معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی ۱۵ نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی۱۵ وضعیت ک...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آشنایی با چوبها و چوب جوان

دانلود مقاله آشنایی با چوبها و چوب جوان

آشنایی با چوبها و چوب جوان فهرست مطالب وزن مخصوص چوبهای جوان دید کلی به چوبهای جوان تقسیم بندی چوب‌ها ریز ساختار چوب تبدیل شیمیایی چوب کاربردهای چوب جوان ویژگی های چوب جوان نقوش چوب جوان منابع  وزن مخصوص چوبهای جوان  اطلاعات مربوط به وزن مخصوص چوب جوان جالب ولازم است , نه تنها مسائل حمل ونقل , بلکه برای رابطه اش با سختی والبته کار چوب جوان . ما همیشه باید بین چگالی مطلق و ظاهری فرق بگذاریم , اولی تقریبا همیشه ثابت است , زیرا حفره ها ی سلو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آب اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

دانلود مقاله آب اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

مقاله آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی فهرست مطالب مقدمه نقش آب در ایران کهن چرخه آب ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی بهینه سازی مصرف آب سیاست های سازمان ملل در رابطه با بهینه سازی پژوهش های کشاورزی طرح های کشاورزی استان زنجان لرستان و مدیریت قوی سیستم آبرسانی منابع مقدمه: سازمان ملل روز جهانی آب در ۲۲ مارس سال ۲۰۰۵ را شروع یک دهه جدید بین­المللی برای فعالیت در بخش آب عنوان کرد. به همین دلیل از سوی سازمان ملل متحد سالهای ۲۰۰۵ تا ...

ادامه مطلب