کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله جنگلهاي سوزني برگ وآتش سوزي جنگلهاي آمريكا

دانلود مقاله جنگلهاي سوزني برگ وآتش سوزي جنگلهاي آمريكا

جنگلهاي سوزني برگ وآتش سوزي جنگلهاي آمريكا فهرست مطالب تعريف جنگل و انواع آن پيدايش جنگل و طبقه بندي آن پراكنش جنگلها آتش سوزي جنگلها تاتیر عوامل طبیعی در نابودی جنگلها عوامل انسانی تخریب جنگلها احتمال عمدی بودن حریق جنگلهای کالیفرنیا تأثير آتش سوزس جنگل بر اكوسيستم پيشگيري تاثيرات جوي آتش سوزي جنگلهاي آمريكا و احياي اكوسيستم جنگل سوزني برگان منبع تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاثير كودهاي شيميايي بر روي گياهان

دانلود مقاله تاثير كودهاي شيميايي بر روي گياهان

تاثير كودهاي شيميايي بر روي گياهان فهرست مطالب كشاورزي صنعتي و كودهاي شيميايي كشاورزي پايدار تاثير كودهاي شيميايي بر EC و PH خاك و گياهان تاثير کودها بر   PHخاک و گياهان اسيديته معادل كشاورزي صنعتي و كودهاي شيميايي تكنولوژى همچون شمشير دولبه اى است كه استفاده از يك لبه آن به نفع انسان و استفاده از لبه ديگرش به ضرر اوست. اينكه در اين گرماى شديد هواى خنك كولر به داد ما مى ر سد از فوايد تكنولوژى امروزى است. اما غافليم كه همين تكنولوژى در بخ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قارچ کامبوجا

دانلود مقاله قارچ کامبوجا

قارچ کامبوجا فهرست مطالب  مقدمه : 1 تاثيرات مصرف: 2 بخش اول: 6 تاريخچه پربار قارچ كامبوجا : 6 ريشه نام كامبوجا : 8 نتايج تحقيقات علمي: 8  قارچ در مقابل قارچ : 9 بخش دوم: 12 انرژي بيشتر : 12 كامبوجا وهموتراپي: 13 بازيافتن زندگي پر تحرك : 13 با كامبوجا صد ساله شويد: 14 آيا ميخواهيد يكصد سال عمر كنيد ؟ 14 بخش سوم : 16 چاي مفـرح : 16 آيا چاي كامبوجا چاق كننده است؟ 19 بخش چهارم : 21 يافتن زندگي دوباره با كامبوجا : 21 فوائد بهداشتي كامبوجا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله گیاه ماش سبز

دانلود مقاله گیاه ماش سبز

گیاه ماش سبز فهرست مطالب خصوصیات مرفولوژیکی.. 2 خصوصیات اکولوژیکی.. 2 عملیات زراعی.. 3 ارقام ماش در ایران : 5 بیماریها : 5 ماش سیاه (Phaseolus mungo ). 6 2-خصوصیات مرفولوژیکی.. 8 3-خصوصیات اکولوژیکی.. 8 شناسنامه : 9 شرح گیاه. 9 نیازهای اکولوژیکی.. 10 ارقام ماش… 11 داشت.. 12 برداشت.. 13 دامنه انتشار. 13 مواد و روشها 15 تغييرات زماني خصوصيات نفوذ پذيري خاك در آبياري نواري و ارزيابي روشهاي اندازه گيري    18 اثر عصاره آبي تلخه(.Acroptilon re...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زراعت غلات

دانلود پروژه زراعت غلات

زراعت غلات فهرست مطالب : مقدمه5 فصل اول موقعيت و شرايط آب و هوايی منطقه کشت تقسيم بندی اقليم ايران8 شهرستان ميانه9 اقليم های ايران از نظر بارندگی11 نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر ميانه12 نمودار بارش شهر ميانه13 فصل دوم: خصوصيات خاکهای شور و اصلاح آنها تعريف خاک15 بافت خاک15 ساختمان خاک17 انواع خاک17 تشکيل خاکهای شور و اصلاح آنها20 فصل سوم خصوصيات گياهان مورد استفاده در تناوب ذرت25 سيب زمينی44 گندم64 سويا74 شبدر104 فصل چهارم: رعايت تناو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

آفات مهم گندم وکنترل آنها فهرست مطالب مقـدمـه          3 آفات گندم  و اهميت اقتصادي آنها  4 سن هاي زيان آور گندم  5 راست بالان زيان آور گندم   17 جوربالان زيان آور گندم20 بال ريشك داران زيان آور گندم24 سخت بالپوشان زيان آور گندم   26 بال پولك داران زيان آور گندم31 دو بالان زيان آور گندم33 بال غشائيان زيان آور گندم35 كنه هاي زيان آور گندم36 مديريت تلفيقي آفات گندم37  منابع و ماخذ38 مقـدمـه                                                ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

کشاورزی فهرست مطالب مقدمه 5 فصل اول – جایگاه و اهمیت کشاورزی  تاریخچه کشاورزی7 نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه 7 نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال 9 ساختار شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد 11 اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی 12 اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت 13 مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده 14 معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی 15 نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی15 وضعیت کلی کشاور...

ادامه مطلب