کشاورزی و دامپروری

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان فهرست مطالب – مقدمه ۲- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده ۲-۱-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمین ۲-۲- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل ۲-۳- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل ۳-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن ۳-۱- مقدمه ۳-۲- انواع مختلف ناهمواریها ۳-۳- ع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر

دانلود پروژه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر

فهرست مطالب مقدمه                                                                                                           ۱ فصل اول : معرفی گونه ی صنوبر                                                       ۴  ۱ . ۱ ) گیاهشناسی صنوبر                                                                  ۵  ۱ . ۲ ) صنوبر (populus)                                                                   ۷  ۱ . ۳ ) معرفی تیره های صنوبر            ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حضور دام درجنگل هاوطرح خروج دام

دانلود پروژه حضور دام درجنگل هاوطرح خروج دام

فهرست مطالب فصل اول :                                                                                 ۱  مقدمه                                                                                       ۲  بیان مساله                                                                               ۴  اهمیت مساله                                                                             ۴  اهداف تحقیق                                                                             ۵  فصل دوم :                                                                               ۶...

ادامه مطلب