کشاورزی و دامپروری

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات فهرست مطالب : فصل اول مقدمه وتاریخچه ۱-۱- مقدمه و تاریخچه : [۱] ۱ فصل دوم سیستم های جابجایی پنوماتیکی ۲-۱- مقدمه: [۱] ۲ ۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱] ۲ ۲-۳- صنایع و مواد: [۱] ۳ ۲-۴- طریقه انتقال: [۱] ۳ ۲ ۲-۴-۱- فاز رقیق: ۴ ۲-۴-۲- فاز غلیظ ۴ ۲-۴-۳- حرکت با سرعت هوا ۴ ۲-۴-۴- نرخ بارگذاری حجمی ۴ فصل سوم انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی ۳-۱- مقدمه: [۱] ۵ ۳-۲- سیستم های بسته: [۱] ۶ ۳-...

ادامه مطلب

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

فهرست مطالب مقدمه۱ فصل اول کلیات۷ ۱-۱- کلزا۷ ۱-۲- پنبه۹ ۱-۳- آللوپاتی۱۱ ۱-۴- سیستمهای کشت۱۵ فصل دوم بررسی منابع۱۹ ۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا۱۹ ۲-۲ – مراحل نمو پنبه۲۳ ۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه۲۴ ۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک۲۹ ۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه۳۱ ۲-۳-۳- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا۳۲ ۲-۴- نیتروژن در پنبه۳۲ ۲-۴-۱- نقش نیتروژن درگیاه۳۲ ۲-۴-۲- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

دانلود پروژه تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان فهرست مطالب – مقدمه ۲- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده ۲-۱-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمین ۲-۲- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل ۲-۳- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل ۳-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن ۳-۱- مقدمه ۳-۲- انواع مختلف ناهمواریها ۳-۳- ع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر

دانلود پروژه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر

فهرست مطالب مقدمه                                                                                                           ۱ فصل اول : معرفی گونه ی صنوبر                                                       ۴  ۱ . ۱ ) گیاهشناسی صنوبر                                                                  ۵  ۱ . ۲ ) صنوبر (populus)                                                                   ۷  ۱ . ۳ ) معرفی تیره های صنوبر            ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حضور دام درجنگل هاوطرح خروج دام

دانلود پروژه حضور دام درجنگل هاوطرح خروج دام

فهرست مطالب فصل اول :                                                                                 ۱  مقدمه                                                                                       ۲  بیان مساله                                                                               ۴  اهمیت مساله                                                                             ۴  اهداف تحقیق                                                                             ۵  فصل دوم :                                                                               ۶...

ادامه مطلب