کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله اكولوژي گندم

دانلود مقاله اكولوژي گندم

اكولوژي گندم فهرست مطالب فصل اول. 1 كليات گندم 1 1-1- مقدمه: 2 2-1- اهميت اقتصادي گندم: 2 3-1- مشخصات گياه‌شناسي گندم: 4 1-3-1- ريشه گندم: 4 2-3-1- ساقه گندم: 6 3-3-1- برگ گندم: 6 4-3-1- سنبل گندم: 8 5-3-1- ريشك: 10 6-3-1- دانه گندم: 10 7-3-1- تراكم سنبل: 10 فصل دوم 12 اكولوژي گندم 12 1-2- تعريف اكولوژي: 13 2-2- مفاهيم جامعه و جمعيت در اكولوژي: 14 3-2- اقليم: 15 4-2- گروه‌هاي گندم و واكنش به نور و حرارت: 16 5-2- عوامل محيطي رشد و نمو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین مقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد منطقۀ گیلان وارد آمده است . به طوری که صنعت چایسازی ایران تقریباً به مرحلۀ رکود و افت رشد رسیده است . به علاوه به علت عدم خودکفایی در تأمی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه علف های هرز

دانلود پروژه علف های هرز

علف های هرز فهرست مطالب فصل اول مقدمه9 تعریف علفهای هرز11 صفات مشخص علفهای هرز12 فهرست اسامی تیره علفهای هرز13 طبقه بندی علفهای هرز14 ویژگی علفهای هرز24 خسارت علفهای هرز25 راههای خسارت علفهای هرز28 سودمندی علفهای هرز28 علفهای هرز با اهمیت ایران29 فصل دوم علفهای هرز انگلی34 علفهای هرز مركبات37 فصل سوم گیاهان هرز آبزی39 طبقه بندی گیاهان آبزی42 گیاهان باتلاقی43 گیاهان مردابی44  نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی45  فصل چهارم  مدیریت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

قارچهای خوراکی صدفی مقدمه : قارچهاي خوراكي صدفي Oyster Mushrooms وجودگرما و هواي مرطوب در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري محدوديت هاي عمده اي در امر كشت و پرورش بسياري از قارچ هاي خوراكي متداول، مانند قارچ دكمه اي Agaricus bisporus و شي تا كه Lentinula ايجاد مي كند. قارچ چيني با رشد برروي كاه برنج، قارچي مناسب براي مناطق گرمسيري بوده و در این مناطق از اهميت زيادي برخوردار است. كشت و پرورش قارچ هاي صدفي، نسبت به ساير قارچهاي خوراكي، بسي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک پيشگفتار گرچه استفاده ازكودهاي بيولوژيك در كشاورزي از قدمت بسيار زيادي برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذايي مورد مصرف انسانبا استفاده از چنين منابع ارزشمندي توليد مي‌شده است، ولي بهره‌برداري علمي از اينگونه منابع سابقه چنداني ندارد. اگر چه كاربرد كودهاي بيولوژيك به علل مختلف در طي چند دهه گذشته كاهش يافته است، ولي امروزه با توجه به مشكلاتي كه مصرف بي‌رويه كودهاي شيميايي به‌وجود آورده است، استفاده از آنها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشت گندم

دانلود پروژه کشت گندم

کشت گندم مقدمه: جمعيت کره زمين پيوسته در حال افزايش است اين جمعيت که در سال 1930 ميلادي تنها 2 ميليارد نفر بود در سال 1990 به 3/5 ميليارد نفر رسيد و در سال 2000 ميلادي از 6 ميليارد نفر تجاوز کرد و پيش بيني مي شود که در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد. بيش از    جمعيت جهان در کشورهاي در حال توسعه بسر مي برند و متاسفانه سهم عمداي افزايش جمعيت مربوط به اين کشورها مي باشد، که امروزه با مشکل گرسنگي و سوء تغذيه دست به گريبان هستند...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

کشت گلخانه خیار و گوجه فهرست مطالب مقدمه اهميت اقتصادی کشت گلخانه گلخانه ها و تجهیزات آنها محصولاتی که در گلخانه قابل کشت است. انواع گلخانه ها سيستمهای گرمايی تهويه و خنک کردن گلخانه دستورالعمل ضد عفونی گوجه فرنگی الف.گياهشناسی و منشاء ب. ارقام گوجه فرنگی ج. بسترهاي كاشت د. كوددهي قبل از كاشت ه. توليد نشاء و. مديريت كاشت ز. روشهاي آبياري ط. هرس بوته گوجه فرنگي ي . كوددهي ع . آفات و بيماريها غ. برداشت گوجه فرنگي خيار الف.مشخصات گياهشناسي ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شوری و خاک

دانلود مقاله شوری و خاک

شوری و خاک مقدمه فصل اول علل پیدایش شوری و نمک اصول کلی راجع به پیدایش شوره زارها در تشکیل زمین‌های شور و کویرهای نمک جهان، عوامل بی شماری در طول دوران زمین شناسی تا کنون دخالت داشته اند بنابراین ضروری است نمک و مبنای آن اندکی مورد بحث قرار گیرد. نمک و مبنای آن شوره زاری یا نمکی شدن زمین ها، عبارت از جمع شدن مقدارمعینی از نمک محلول در قشر سطحی زمین است که در اثر آن قشر خاکی صلاحیت خود را به عنوان محل رشد و نمو گیاه از دست می‌دهد. مهمترین این نمک...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کشاورزي معيشتي

دانلود مقاله کشاورزي معيشتي

کشاورزي معيشتيsubsistent Agriculture تکامل چندين هزار ساله کشاورزي نه تنها منجر به توسعه سيستم هاي مدرن کشاورزي فشرده (مکانيزه) شده است بلکه انواع سيستم هاي شگفت اوري را جهت توليد مواد غذايي براي مصرف خانگي يا فروش و مبادله بوجود اورده است. سيستمهاي اخيرالذکر به نام کشاورزي معيشتي معروف است زيرا در اين سيستم- ها تاکيد اصلي روي مساله خودکفايي در توليد فراوردهاي غذايي است. کشاورزي معيشتي به دلايل گوناگون شايسته بررسيهاي همه جانبه اي است. اولا عيرغم ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله هیسوسول ها

دانلود مقاله هیسوسول ها

هیسوسول ها فهرست مطالب مقدمه. 1 مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك… 1 فرآيندهاي تشكيل خاك‌هاي هيستوسول‌ 5 شرح هيستوسول‌ها 9 كاربرد هيستوسول‌ها 11 طبقه‌بندي هيستوسول‌ها 12 خاك‌هاي آلي (هيستوسول‌ها) 16 مواد آلي براي محيط‌هاي گلداني.. 18 ماده آلي خاك… 20 ته نشست‌هاي آلي.. 22 توزيع و تجمع پيت‌ها 23 انواع پيت‌ها 23 حفظ اراضي مرطوب.. 24 نتيجه‌گيري نهايي.. 25 منابع. 27 مقدمه مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك ما بايد راههاى گوناگون تفكر درباره خاكها را د...

ادامه مطلب