کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله بور در خاك

دانلود مقاله بور در خاك

بور در خاك مقدمه ا هميت اقتصادي بور دركشاورزي وباغباني ومسائل مربوط به درخت كاري وجنگل كاري از حدود چندين دهه گذشته مورد توجه وبحث وبررسي قرار گرفته است(8) از سال 1875 بور به عنوان تشكيل دهنده گياهي شناخته شده است وتا اوايل قرن بيستم توجه چنداني به اين حقيقت نشده است تا اينكه دانشمند فرانسوي به نام اچ اگولون[1] در سال 1910 ضرورت بور براي زندگي گياه را عنوان نمود(7). در حدود 2قرن بيش در مناطقي كه كمبود بور محدوديت توليد محصول را به هم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اكولوژي گندم

دانلود مقاله اكولوژي گندم

اكولوژي گندم فهرست مطالب فصل اول. 1 كليات گندم 1 1-1- مقدمه: 2 2-1- اهميت اقتصادي گندم: 2 3-1- مشخصات گياه‌شناسي گندم: 4 1-3-1- ريشه گندم: 4 2-3-1- ساقه گندم: 6 3-3-1- برگ گندم: 6 4-3-1- سنبل گندم: 8 5-3-1- ريشك: 10 6-3-1- دانه گندم: 10 7-3-1- تراكم سنبل: 10 فصل دوم 12 اكولوژي گندم 12 1-2- تعريف اكولوژي: 13 2-2- مفاهيم جامعه و جمعيت در اكولوژي: 14 3-2- اقليم: 15 4-2- گروه‌هاي گندم و واكنش به نور و حرارت: 16 5-2- عوامل محيطي رشد و نمو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین مقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد منطقۀ گیلان وارد آمده است . به طوری که صنعت چایسازی ایران تقریباً به مرحلۀ رکود و افت رشد رسیده است . به علاوه به علت عدم خودکفایی در تأمی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه علف های هرز

دانلود پروژه علف های هرز

علف های هرز فهرست مطالب فصل اول مقدمه9 تعریف علفهای هرز11 صفات مشخص علفهای هرز12 فهرست اسامی تیره علفهای هرز13 طبقه بندی علفهای هرز14 ویژگی علفهای هرز24 خسارت علفهای هرز25 راههای خسارت علفهای هرز28 سودمندی علفهای هرز28 علفهای هرز با اهمیت ایران29 فصل دوم علفهای هرز انگلی34 علفهای هرز مركبات37 فصل سوم گیاهان هرز آبزی39 طبقه بندی گیاهان آبزی42 گیاهان باتلاقی43 گیاهان مردابی44  نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی45  فصل چهارم  مدیریت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

قارچهای خوراکی صدفی مقدمه : قارچهاي خوراكي صدفي Oyster Mushrooms وجودگرما و هواي مرطوب در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري محدوديت هاي عمده اي در امر كشت و پرورش بسياري از قارچ هاي خوراكي متداول، مانند قارچ دكمه اي Agaricus bisporus و شي تا كه Lentinula ايجاد مي كند. قارچ چيني با رشد برروي كاه برنج، قارچي مناسب براي مناطق گرمسيري بوده و در این مناطق از اهميت زيادي برخوردار است. كشت و پرورش قارچ هاي صدفي، نسبت به ساير قارچهاي خوراكي، بسي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک پيشگفتار گرچه استفاده ازكودهاي بيولوژيك در كشاورزي از قدمت بسيار زيادي برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذايي مورد مصرف انسانبا استفاده از چنين منابع ارزشمندي توليد مي‌شده است، ولي بهره‌برداري علمي از اينگونه منابع سابقه چنداني ندارد. اگر چه كاربرد كودهاي بيولوژيك به علل مختلف در طي چند دهه گذشته كاهش يافته است، ولي امروزه با توجه به مشكلاتي كه مصرف بي‌رويه كودهاي شيميايي به‌وجود آورده است، استفاده از آنها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشت گندم

دانلود پروژه کشت گندم

کشت گندم مقدمه: جمعيت کره زمين پيوسته در حال افزايش است اين جمعيت که در سال 1930 ميلادي تنها 2 ميليارد نفر بود در سال 1990 به 3/5 ميليارد نفر رسيد و در سال 2000 ميلادي از 6 ميليارد نفر تجاوز کرد و پيش بيني مي شود که در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد. بيش از    جمعيت جهان در کشورهاي در حال توسعه بسر مي برند و متاسفانه سهم عمداي افزايش جمعيت مربوط به اين کشورها مي باشد، که امروزه با مشکل گرسنگي و سوء تغذيه دست به گريبان هستند...

ادامه مطلب