کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین مقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد منطقۀ گیلان وارد آمده است . به طوری که صنعت چایسازی ایران تقریباً به مرحلۀ رکود و افت رشد رسیده است . به علاوه به علت عدم خودکفایی در تأمی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه علف های هرز

دانلود پروژه علف های هرز

علف های هرز فهرست مطالب فصل اول مقدمه۹ تعریف علفهای هرز۱۱ صفات مشخص علفهای هرز۱۲ فهرست اسامی تیره علفهای هرز۱۳ طبقه بندی علفهای هرز۱۴ ویژگی علفهای هرز۲۴ خسارت علفهای هرز۲۵ راههای خسارت علفهای هرز۲۸ سودمندی علفهای هرز۲۸ علفهای هرز با اهمیت ایران۲۹ فصل دوم علفهای هرز انگلی۳۴ علفهای هرز مرکبات۳۷ فصل سوم گیاهان هرز آبزی۳۹ طبقه بندی گیاهان آبزی۴۲ گیاهان باتلاقی۴۳ گیاهان مردابی۴۴  نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی۴۵  فصل چهارم  مدی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

قارچهای خوراکی صدفی مقدمه : قارچهای خوراکی صدفی Oyster Mushrooms وجودگرما و هوای مرطوب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محدودیت های عمده ای در امر کشت و پرورش بسیاری از قارچ های خوراکی متداول، مانند قارچ دکمه ای Agaricus bisporus و شی تا که Lentinula ایجاد می کند. قارچ چینی با رشد برروی کاه برنج، قارچی مناسب برای مناطق گرمسیری بوده و در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت و پرورش قارچ های صدفی، نسبت به سایر قارچهای خوراکی، بسی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک پیشگفتار گرچه استفاده ازکودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسانبا استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می‌شده است، ولی بهره‌برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد. اگر چه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است، ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به‌وجود آورده است، استفاده از آنها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشت گندم

دانلود پروژه کشت گندم

کشت گندم مقدمه: جمعیت کره زمین پیوسته در حال افزایش است این جمعیت که در سال ۱۹۳۰ میلادی تنها ۲ میلیارد نفر بود در سال ۱۹۹۰ به ۳/۵ میلیارد نفر رسید و در سال ۲۰۰۰ میلادی از ۶ میلیارد نفر تجاوز کرد و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد. بیش از    جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه بسر می برند و متاسفانه سهم عمدای افزایش جمعیت مربوط به این کشورها می باشد، که امروزه با مشکل گرسنگی و سوء تغذیه دست به گریبان هستند به گ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

دانلود مقاله کشت گلخانه خیار و گوجه

کشت گلخانه خیار و گوجه فهرست مطالب مقدمه اهمیت اقتصادی کشت گلخانه گلخانه ها و تجهیزات آنها محصولاتی که در گلخانه قابل کشت است. انواع گلخانه ها سیستمهای گرمایی تهویه و خنک کردن گلخانه دستورالعمل ضد عفونی گوجه فرنگی الف.گیاهشناسی و منشاء ب. ارقام گوجه فرنگی ج. بسترهای کاشت د. کوددهی قبل از کاشت ه. تولید نشاء و. مدیریت کاشت ز. روشهای آبیاری ط. هرس بوته گوجه فرنگی ی . کوددهی ع . آفات و بیماریها غ. برداشت گوجه فرنگی خیار الف.مشخصات گیاهشناسی ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شوری و خاک

دانلود مقاله شوری و خاک

شوری و خاک مقدمه فصل اول علل پیدایش شوری و نمک اصول کلی راجع به پیدایش شوره زارها در تشکیل زمین‌های شور و کویرهای نمک جهان، عوامل بی شماری در طول دوران زمین شناسی تا کنون دخالت داشته اند بنابراین ضروری است نمک و مبنای آن اندکی مورد بحث قرار گیرد. نمک و مبنای آن شوره زاری یا نمکی شدن زمین ها، عبارت از جمع شدن مقدارمعینی از نمک محلول در قشر سطحی زمین است که در اثر آن قشر خاکی صلاحیت خود را به عنوان محل رشد و نمو گیاه از دست می‌دهد. مهمترین این نمک...

ادامه مطلب