کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله بور در خاک

دانلود مقاله بور در خاک

بور در خاک مقدمه ا همیت اقتصادی بور درکشاورزی وباغبانی ومسائل مربوط به درخت کاری وجنگل کاری از حدود چندین دهه گذشته مورد توجه وبحث وبررسی قرار گرفته است(۸) از سال ۱۸۷۵ بور به عنوان تشکیل دهنده گیاهی شناخته شده است وتا اوایل قرن بیستم توجه چندانی به این حقیقت نشده است تا اینکه دانشمند فرانسوی به نام اچ اگولون[۱] در سال ۱۹۱۰ ضرورت بور برای زندگی گیاه را عنوان نمود(۷). در حدود ۲قرن بیش در مناطقی که کمبود بور محدودیت تولید محصول را به همراه د...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اکولوژی گندم

دانلود مقاله اکولوژی گندم

اکولوژی گندم فهرست مطالب فصل اول. ۱ کلیات گندم ۱ ۱-۱- مقدمه: ۲ ۲-۱- اهمیت اقتصادی گندم: ۲ ۳-۱- مشخصات گیاه‌شناسی گندم: ۴ ۱-۳-۱- ریشه گندم: ۴ ۲-۳-۱- ساقه گندم: ۶ ۳-۳-۱- برگ گندم: ۶ ۴-۳-۱- سنبل گندم: ۸ ۵-۳-۱- ریشک: ۱۰ ۶-۳-۱- دانه گندم: ۱۰ ۷-۳-۱- تراکم سنبل: ۱۰ فصل دوم ۱۲ اکولوژی گندم ۱۲ ۱-۲- تعریف اکولوژی: ۱۳ ۲-۲- مفاهیم جامعه و جمعیت در اکولوژی: ۱۴ ۳-۲- اقلیم: ۱۵ ۴-۲- گروه‌های گندم و واکنش به نور و حرارت: ۱۶ ۵-۲- عوامل محیطی رشد و نمو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین مقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد منطقۀ گیلان وارد آمده است . به طوری که صنعت چایسازی ایران تقریباً به مرحلۀ رکود و افت رشد رسیده است . به علاوه به علت عدم خودکفایی در تأمی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه علف های هرز

دانلود پروژه علف های هرز

علف های هرز فهرست مطالب فصل اول مقدمه۹ تعریف علفهای هرز۱۱ صفات مشخص علفهای هرز۱۲ فهرست اسامی تیره علفهای هرز۱۳ طبقه بندی علفهای هرز۱۴ ویژگی علفهای هرز۲۴ خسارت علفهای هرز۲۵ راههای خسارت علفهای هرز۲۸ سودمندی علفهای هرز۲۸ علفهای هرز با اهمیت ایران۲۹ فصل دوم علفهای هرز انگلی۳۴ علفهای هرز مرکبات۳۷ فصل سوم گیاهان هرز آبزی۳۹ طبقه بندی گیاهان آبزی۴۲ گیاهان باتلاقی۴۳ گیاهان مردابی۴۴  نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی۴۵  فصل چهارم  مدی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

دانلود مقاله قارچهای خوراکی صدفی

قارچهای خوراکی صدفی مقدمه : قارچهای خوراکی صدفی Oyster Mushrooms وجودگرما و هوای مرطوب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محدودیت های عمده ای در امر کشت و پرورش بسیاری از قارچ های خوراکی متداول، مانند قارچ دکمه ای Agaricus bisporus و شی تا که Lentinula ایجاد می کند. قارچ چینی با رشد برروی کاه برنج، قارچی مناسب برای مناطق گرمسیری بوده و در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت و پرورش قارچ های صدفی، نسبت به سایر قارچهای خوراکی، بسی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

دانلود پروژه کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک پیشگفتار گرچه استفاده ازکودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسانبا استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می‌شده است، ولی بهره‌برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد. اگر چه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است، ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به‌وجود آورده است، استفاده از آنها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشت گندم

دانلود پروژه کشت گندم

کشت گندم مقدمه: جمعیت کره زمین پیوسته در حال افزایش است این جمعیت که در سال ۱۹۳۰ میلادی تنها ۲ میلیارد نفر بود در سال ۱۹۹۰ به ۳/۵ میلیارد نفر رسید و در سال ۲۰۰۰ میلادی از ۶ میلیارد نفر تجاوز کرد و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد. بیش از    جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه بسر می برند و متاسفانه سهم عمدای افزایش جمعیت مربوط به این کشورها می باشد، که امروزه با مشکل گرسنگی و سوء تغذیه دست به گریبان هستند به گ...

ادامه مطلب